Organizace vyučování

Vyučování začíná každý den v 8:00. Vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut.

Žáci 2. stupně mají některé dny odpolední vyučování. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 65 minut. Vyučování končí nejpozději v 15:20.

V souladu se školním vzdělávacím programem lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. V případě projektové výuky lze vyučování a přestávky krátkodobě rozložit do různě dlouhých bloků, v tomto případě vyučující přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků.

Odlišná doba začátku nebo konce vyučování je vždy předem oznámena zákonným zástupcům.

  • 1. hodina 8:00 – 8:45
  • 2. hodina 8:55 – 9:40
  • 3. hodina 10:00 – 10:45
  • 4. hodina 10:55 – 11:40
  • 5. hodina 11:50 – 12:35
  • 6. hodina 12:45 – 13:30
  • 7. hodina 13:40 – 14:25
  • 8. hodina 14:35 – 15:20