Polytechnické vzdělávání

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje


Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
  • Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
  • Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  • Řízení projektu
  • Podpora polytechnického vzdělávání
  • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

polyt