Pokyny, dokumety

Bližší informace k zápisu na naší škole


Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy?

Desatero - Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2025/2026 budou zveřejněny po stanovení termínu zápisu do chrudimských základních škol.