Členové ŠR

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovil počet členů. Školská rada naší školy má 6 členů. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady jsou tři roky.

Seznam členů školské rady

zástupci zákonných zástupců:

  • Zuzana Novotná
  • Mgr. Petra Sotonová

zástupci zřizovatele:

  • Bc. Ivana Nováková
  • Ing. Blanka Pavlišová

zástupci racovníků školy:

  • Mgr. Veronika Pluhařová
  • Mgr. Šárka Steklá