Odhlášování obědů

Obědy se odhlašují u vedoucí školní jídelny do 7. 00 h:

  • telefonicky 469 639 775,
  • SMS zprávou 739 220 994 ve tvaru PŘIJMENÍ JMÉNO TŘÍDA DATUM ODHLÁŠENÍ,
  • e-mailem sjdr.peska@seznam.cz,
  • prostřednictvím aplikace strava.cz.

Odhlásit oběd je třeba  nejdéle v den, kdy nedojde k odběru oběda, a to do 7.00 h.

Pokud nedojde k odhlášce a odběru oběda, oběd bude účtován. 

V případě nemoci tolerujeme odběr oběda  pouze 1. den, v případě trvání nemoci je nutné obědy odhlásit. Nelze přihlašovat a odhlašovat  obědy, které dětem nechutnají (toto je možné pouze ze závažných zdravotních důvodů), oběd je brán jako kompletní strava na měsíc ke konzumaci pouze ve školní  jídelně.

Pokud nemá strávník zájem o to se stravovat ve školní jídelně (přestup žáka na jinou školu apod.) nebo pokud  potřebuje změnit stravovací dny oproti předešlému školnímu roku, je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny.