Základní informace o naší škole

🏫 Vítejte na Základní škole, Chrudim,  Dr. Peška 768! 🏫

🎓"Místo, kde se formuje budoucnost s láskou k učení a respektem k sobě i druhým! 🎓

Jsme místo, kde se každý žák stává tvůrcem své budoucnosti. Naše škola je založena na hodnotách respektu, otevřenosti a podpory, které formují prostředí plné příležitostí a rozvoje.

S devíti postupnými ročníky poskytujeme kvalitní vzdělání s důrazem na individuální potřeby každého žáka. Naše škola není pouze místem učení, ale také prostředím pro tvorbu přátelství, spolupráci a osobního růstu.

Moderní vybavení a inovativní vzdělávací metody podporují aktivní zapojení žáků do výuky a motivují je k objevování nových znalostí a dovedností. Široká škála volitelných aktivit a zájmových kroužků poskytuje prostor pro rozvoj zájmů a talentů všech našich žáků.

Naše škola není jen budovou, je to komunita lidí – pedagogů, žáků a rodičů – pracujících společně na dosažení úspěchu a šťastného vzdělávacího prostředí pro každého. Přijďte se připojit k naší školní rodině a začněte svou vzdělávací cestu plnou inspirace, podpory a radosti!