Grant Pardubického kraje

Grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2013    SPORTUJEME I MEZI OLYMPIÁDAMI


Uskutečněné aktivity byly realizovány za přispění Pardubického kraje.

20. 2. ODPOLEDNE NA SNĚHU - LYŽOVÁNÍ SVRATKA

Vzhledem k příznivým klimatickým a sněhovým podmínkám jsme uskutečnili lyžařské odpoledne na sjezdovce ve Svratce. Zajistili jsme žákům a jejich rodičům dopravu autobusem a sníženou cenu odpolední jízdenky. Žáci lyžovali pod dohledem tří vyučujících od 13 do 17 hodin.

Akce se zúčastnilo 37 žáků a 9 rodičů.

lyže

22. 4. DEN ZEMĚ

Všichni žáci druhého stupně ZŠ Dr. Peška se zúčastnili exkurzí dle vlastního výběru. Exkurze měly ekologické a turistické zaměření spojené s poznáváním regionu.

Navštívené lokality:

  • Elektrárna Chvaletice
  • Meteorologická stanice Svratouch
  • Rybářství Litomyšl
  • Úpravna vody Slatiňany – Monaco

6. 6. SLACKLINE

Pod vedením instruktora nízkých lanových překážek a pod dozorem vyučujících se uskutečnilo prodloužené odpoledne s aktivitami „Slackline“.

Akce se setkala s velkým zájmem dětí.

Akce se zúčastnilo 175 žáků.

10. 10. ODPOLEDNE S FRISBEE

Na hřišti u školy jsme uspořádali pro zájemce z řad dětí odpolední turnaj o ceny.

Akce se zúčastnilo 35 žáků, a to zejména ze 7. a 8. ročníků.

17. 10. ODPOLEDNE S FRISBEE – DISCOGOLF

Pro opakovaný zájem dětí jsme zopakovali odpolední volnočasový turnaj. Tentokrát ve variantě „discogolf“.

Akce se zúčastnilo 31 žáků.

31. 10. DEN S OSOBNOSTÍ

Dne 31. 10. jsme pro všechny žáky 2. stupně naší školy uspořádali „Den s osobností“. Žáci si volili dle vlastního zájmu osobnost, se kterou trávili dopoledne. Jedním z hostů naší školy byl i trenér kopané, pan Ondřej Tichý. Ten pro žáky uspořádal kromě besedy   i ukázku tréninku a miniturnaj o ceny.

Další osobností dne byl pan Jakub Morávek, člen chrudimské stanice Hasičského záchranného sboru . Právě on udělil ceny vítězným družstvům výše zmiňovaných turnajů ve frisbee.

osobnosti

18. 12. STREET DANCE

„Hodina“ tanečního tělocviku pod vedením lektora a zakladatele skupiny Dancing Crackers, které se účastnili všechny dívky i chlapci druhého stupně ZŠ Dr. Peška.

grant

grant

20. 12. DEN NA LEDĚ

Čtrnáctý ročník hokejového turnaje o titul „MISTR ZŠ DR. PEŠKA“ pořádaný na zimním stadionu v Chrudimi pro všechny žáky druhého stupně ZŠ Dr. Peška.

grant

grant

Vzhledem k zájmu dětí o odpolední sportovní aktivity vedení školy umožnilo ve školním roce 2013/14 vždy ve čtvrtek po odpoledním vyučování využití tělocvičny na budově Husova 9. V době od 13:20 do 16:30 hod mají žáci možnost navštěvovat sportovní kroužek. Pravidelně se ho účastní žáci ze 7. a 8. ročníků.  Jsou mezi nimi i děti, jejichž rodiče nemají prostředky na zaplacení kroužků a děti, které nejsou příliš sportovně nadané, nenajdou uplatnění ve sportovních oddílech, ale mají zájem věnovat se sportu.