Šablony pro ZŠ I

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I


Název školy příjemce: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007178

Název projektu: Moderní škola 2017

sablony