Základní informace o našem ŠPP

Školní poradenské pracoviště při Základní škole, Chrudim, Dr. Peška 768

🌻 Podpora pro každého žákažáka na jeho cestě k úspěchu! 🌻

Vítejte v našem školním poradenském pracovišti! Jsme tady pro Vás, Vaše děti i naše pedagogické pracovníky. Náš čtyřčlenný tým vám poskytne poradenství, podporu a pomoc při řešení různých životních výzev. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoli problémem - od školních obtíží a stresu až po osobní konflikty a životní krize. Jsme zde pro Vás nejen v dobách potřeby, ale i jako prevence a podpora Vašeho osobního rozvoje. Zaměřujeme se nejen na včasnou diagnostiku problémů, ale také na pomoc zákonným zástupcům při výchově dětí a řešení sociálních problémů. Spolupracujeme úzce s pedagogy a nastavujeme podmínky pro efektivní komunikaci a spolupráci mezi všemi zúčastněnými subjekty.

Naše služby jsou důvěrné, bezpečné a dostupné pro každého účastníka našeho školního prostředí.

Vyslechneme Vás, budeme Vám naslouchat, porozumíme Vašim potřebám a společně najdeme řešení!