Odkazy pro žáky

Chceš si procvičit probírané učivo? Hledáš zábavné úlohy z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů? Využij nabízené online procvičování. Přejeme ti hodně úspěchů.

Zábavné učení - 1. stupeň

Český jazyk 1. ročník

Český jazyk 2. ročník

Český jazyk 3. ročník

Český jazyk 4. ročník

Český jazyk 5. ročník

Matematika 1. ročník

Matematika 2. ročník

Matematika 3. ročník

Matematika 4. ročník

Matematika 5. ročník

Člověk a jeho svět (prvouka) 1. ročník

Člověk a jeho svět (prvouka) 2. ročník

Člověk a jaho svět (prvouka) 3. ročník

Člověk a jeho svět (vlastivěda, přírodověda) 4. ročník

Člověk a jeho svět (vlastivěda, přírodověda) 5. ročník

http://rysava.websnadno.cz/5rocnik---odkazy-.html

Anglický jazyk

Ostatní (Hv, Vv, ČaSP)

Další zajímavé odkazy

Zábavné učení - 2. stupeň