EU peníze školám

eu


Cílem projektu bylo docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole, Chrudim, Dr. Peška 768. Byly realizovány následující klíčové aktivity. Metodický kurz pro učitele cizích jazyků - pedagogové se seznámili s možnostmi, jak do výuky angličtiny zapojit moderní technologie, naučili se vytvářet vlastní cvičení, testy a pracovní listy. Podařilo se jim tak zatraktivnit výuku a tím motivovat žáky k výuce anglického jazyka. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - byly vytvořeny digitální výukové materiály pro většinu předmětů. Tyto materiály byly vyzkoušeny ve výuce, ověřeny a sdíleny. Učivo se tak žákům zefektivnilo a zatraktivnilo. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd - byly vytvořeny digitální výukové materiály pro předměty přírodopis a chemie, které byly vyzkoušeny ve výuce, ověřeny a sdíleny. Cílem bylo zaměřit se na rozvoj přírodní gramotnosti. V rámci naplňování klíčových aktivit byly souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce. Byla vytvořena multimediální učebna na druhém stupni, která byly pro školu nutností, protože škola má dvě budovy a přecházení žáků bylo časově i organizačně náročné. Učebna je využívána žáky a učiteli i mimo vyučování. Některé třídy na prvním stupni byly vybaveny interaktivními tabulemi, s jejichž pomocí se podařilo učivo zatraktivnit a modernizovat.

Vytvořené materiály: