Přijímací řízení 5. ročník

Státní přijímací zkoušky jednotné:

 • jednotné zkoušky – víceletá gymnázia - 16. a 17. 4. 2024
 • náhradní termín - 29. a 30. 4. 2024

Přihlášky na osmiletá gymnázia

Na výběr je nově ze 3 možností podání přihlášky. Vždy budete muset zvolit pouze jeden ze způsobů:

 1. ELEKTRONICKY - online v systému DIPSY pomocí ověřené elektronické identity (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita)
 2. VÝPISEM ZE SYSTÉMU - v online systému vyplníte přihlášku, tu vytisknete, podepíšete a podáte v papírové formě na všechny školy, přílohy nahrajete do systému
 3. NA PAPÍROVÉM TISKOPISU - pomocí nového tiskopisu přihlášky a papírových příloh, jako v předchozích letech

Online přihlášky

 1. Přihlásíte se do systému DIPSY a vyberete své dítě (systém je napojen na registr obyvatel a bude přístupný od 15. ledna).
 2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
 3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
 5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mailové potvrzení, že jste přihlášky podali. Přihlášky musíte podat do 20. února.

Přihláška - výpis ze systému

I když nemáte e-identitu, můžete vyplnit přihlášku online. Zabere vám to ale podstatně více času, než s elektronickou identitou, a navíc budete muset přihlášky do škol doručit. Jak na přihlášku na SŠ pomocí výpisu?

 1. Do systému DIPSY se dostanete bez přihlášení a vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
 2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
 3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
 5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mail s vyplněnou přihláškou (výpisem).
 6. Výpis přihlášky z e-mailu vytisknete tolikrát, na kolik škol se hlásíte, a každý podepíšete.
 7. Papírový výpis přihlášky (bez příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

Přihláška na SŠ: papírový tiskopis vč. příloh

I nadále zůstává možnost podání přihlášky na papírovém tiskopisu.

 1. Vytisknete si papírový tiskopis přihlášky tolikrát, na kolik škol se hlásíte.
 2. Do papírového tiskopisu vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
 3. Dohledáte údaje o školách a oborech a vyplníte je do tiskopisu (přesný název, adresa, kód a název oboru).
 4. Obory vyplňujete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 5. Vyplníte identicky (tzn. stejné pořadí škol dle priority) tolik tiskopisů, na kolik škol se hlásíte.
 6. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy v listinné podobě (dle podmínek školy).
 7. Tiskopis přihlášky (vč. příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybrané gymnázium nejpozději do 20. 2. 2024.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétního gymnázia pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete: https://www.prihlaskynastredni.cz/