Šablony pro ZŠ II

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha


Název školy příjemce: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015765

Název projektu: Moderní škola 2019

2