Informace o stravování

Školní jídelna při Základní škole, Chrudim, Dr. Peška 768

🍽️ "Školní jídelna - místo, kde se setkávají radost a zdraví!"🍽️

Vítejte ve školní jídelně naší základní školy - místě, kde se potkávají výborné chuťové zážitky a radost ze společného stolování! Jsme tady, abychom Vašim dětem poskytli nejen lahodná jídla plná kvalitních surovin, ale také motivaci pro každý školní den. 

Naše jídelna není jen prostor pro stravování, je to místo, kde se tvoří přátelství a vytvářejí se společné vzpomínky. S láskou a péčí připravujeme každý pokrm tak, aby vaše děti odcházely s plným žaludkem a úsměvem na tváři. 

Přijďte k nám a nechte se hýčkat výtečnými pochoutkami a vřelým přivítáním!

Obecné informace o organizaci školního stravování

 • Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty.
 • Školní stravování se řídí výživovými normami. Každá škola musí plnit tzv. spotřební koš stanovených jednotlivých potravin. V případě, že k tomu škola má podmínky, může žákovi na doporučení lékaře připravovat dietní stravu. Nelze dítěti připravovat stravu na základě jeho vyznání.
 • Škola vydává na následující týden jídelníček, ten visí na volně přístupném místě. U jednotlivých jídel jsou uvedeny čísla (alergeny).
 • Ve školní jídelně se rozumí hlavním jídlem – oběd.                                       
 • Obědem se rozumí: polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).
 • Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat za úplatu: oběd.
 • Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře a studentovi vyšší odborné školy lze poskytovat školní stravování v rozsahu: oběd.
 • Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který je stanoven dle jednotlivých věkových kategorií – zákonný zástupce nebo zletilý žák uhradí hodnotu potravin, stát uhradí věcnou režii a mzdový normativ.

 

Základní informace o stravování na naší škole

 • Každý strávník je automaticky přihlášený ke stravování následující školní rok.
 • Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování na celý školní rok. Případné změny je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny. 
 • Povinností strávníka a jeho zákonného zástupce je seznámit se s řádem školní jídelny.
 • Zahajovací vklad do obědového fondu je  k úhradě nejdéle v první den stravování dítěte.
 • Stravné je nutno uhradit vždy k 15. dni v měsíci  dopředu na další měsíc, pokud nebude  platba uhrazena včas, nebude dítěti první pracovní den následujícího měsíce oběd vydán.
 • Je bezpodmínečně nutné, aby všichni strávníci (včetně dospělých) nosili stravovací čipy. Čipy zakoupíte v kanceláři školní jídelny za 121 Kč. 
 • Evidence čerpání z obědového fondu bude prováděna 1x měsíčně a bude připravena k nahlédnutí pro Vaši potřebu v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Jídelní lístek na celý měsíc je uvedený na webových stránkách školy.
 • Zvýšil se počet strávníků, kteří nemají stravné uhrazené včas. Strávníkovi, který nebude mít stravné na další měsíc uhrazené nejpozději do posledního dne v měsíci (tzn. např. do 31. 8.  na měsíc září), bude výdej oběda automaticky zablokován a nebude se stravovat ve školní jídelně do té doby, dokud stravné nebude zaplacené.
 • V případě dotazů či připomínek, jsme k dispozici. Případné změny budou včas avizovány.

 

Způsob úhrady


 1. inkaso – nejjednodušší způsob - je stržena  přesná částka dle stravovacích dnů na další měsíc  – nutno zřídit v bance na č. ú. 5731531/0100,
 2. trvalý příkaz,
 3. hotově – pouze v krajním případě.

Stravné je nutno uhradit vždy k 15. dni v měsíci  dopředu na další měsíc, pokud nebude  platba uhrazena včas, nebude dítěti první pracovní den následujícího měsíce oběd vydán.

 

Kalkulace stravného


 • Pro strávníky I. skupiny: 7 - 10 let, Potraviny: 35,- Kč
 • Pro strávníky II. skupiny: 11 - 14 let, Potraviny: 37,- Kč
 • Pro strávníky III. skupiny: 15 a více let, Potraviny: 40,- Kč

Dietní stravování


 • Pro strávníky I. skupiny: 7 - 10 let, potraviny 38,- Kč
 • Pro strávníky II. skupiny: 11 - 14 let, potraviny 40,- Kč
 • Pro strávníky III. skupiny: 15 a více let, potraviny 43,- Kč   

Kalkulace stravného pro cizí strávníky


 • Potraviny 40,- Kč
 • Osobní režie 19,- Kč
 • Věcná režie 9,- Kč

Celkem  68,- Kč