Organizace školního roku

 • Začátek školního roku - 4. 9. 2023
 • Konec prvního pololetí  - 31. 1. 2024
 • Konec školního vyučování - rozdání vysvědčení  28. 6. 2024

Prázdniny 

 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny - sobota 23. prosince 202 až  úterý 2. ledna 2024
 • Pololetní prázdniny - pátek 2. února 2024
 • Jarní prázdniny - pondělí 11. 3. až neděle 17. 3. 2024
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. března 2024
 • Hlavní prázdniny - sobota 29. června 2024 až  neděle 1. září 2024

Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2024.

Zápis do prvních tříd  

 • 5. dubna a 6. dubna 2024

Třídní schůzky     

1. stupeň (vždy od 15:30)

 • úterý 12. 9. 2023
 • úterý 21. 11. 2023
 • úterý 23. 4. 2024

2. stupeň (vždy od 16:00)

 • čtvrtek 14. 9. 2023
 • čtvrtek 23. 11. 2023
 • čtvrtek 25. 4. 2024

Pedagogické rady

 • 1. čtvrtletí: pondělí 20. 11. 2023           
 • 2. čtvrtletí: pondělí 15. 1. 2024
 • 3. čtvrtletí: středa 17. 4. 2024      
 • 4. čtvrtletí: středa 12. 6. 2024