2. stupeň

Učitelé/učitelky

Mgr. Andrýsková Markéta

Mgr. Dusová Milena

Mgr. Jelínková Blanka

Mgr. Jeřábková Irena

Mgr. Kabourková Kateřina

Mgr. Kochová Petra

Mgr. Kopecká Marie

Mgr. Linek David

Mgr. Macková Hana

Mgr. Matějková Hana

Mgr. Pluhařová Veronika

Mgr. Říhová Irena

Mgr. Slezák Jaroslav

Mgr. Steklá Šárka

Mgr. Škodová Aneta

Mgr. Šnorová Markéta

Mgr. Trunec Jiří

Mgr. Vacková Karolína

Bc. Vavříková Kateřina

Mgr. Víšek Jaroslav

Mgr. Zemanová Jana

  • výchovná poradkyně, třídní učitelka VII. C
  • e-mail: jana.zema@centrum.cz
  • telefon: 469 620 582