Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020