Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 10. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče


Informace budou aktualizovány po zveřejnění informací MŠMT.

 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 31. října

 • ostatní obory vzdělání

do 31. ledna

Odeslání přihlášek na SŠ:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

do 30. listopadu

 • ostatní obory vzdělání

do 1. března

Talentové přijímací zkoušky:

 • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

dva termíny

 • talentová zkouška v konzervatoři

dva termíny

 • talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

dva termíny

Státní přijímací zkoušky jednotné:

- jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání

 

- náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 

 • jednotné zkoušky – víceletá gymnázia

 

 • školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy SŠ

Škola zajistí:

Vyplněné formuláře přihlášek na SŠ bez tal. zk.

 

Vyplněné formuláře přihlášek na SŠ s tal. zk.

 

Vyplnění zápisového lístku

 

 

Výběr SŠ

S výběrem střední školy žákům a jejich rodičům ráda pomůže výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Jana Zemanová, tel.  608 264 727, email: jana.zema@centrum.cz. Na naší škole v rámci pracovních činností žáci diskutují o své budoucnosti a možnostech dalšího vzdělávání. Součástí orientace volby povolání jsou za normální situace i návštěvy středních škol v Chrudimi v rámci předmětu ČaSP, což je v současné epidemiologické situaci nemožné. V rámci občanské výchovy vycházející žáci běžně navštíví IPS při ÚP Chrudim, letos také neplatí. V letošním školním roce neproběhne ani tradiční přehlídka středních škol v Městském muzeu Chrudim. Žáci si spolu s rodiči mohou domlouvat individuální návštěvu středních škol, protože zatím neproběhnou klasické dny otevřených dveří. Každý žák z vycházejícího ročníku získal zdarma Atlas školství.  Pro rodiče vycházejících žáků také pořádáme schůzku, která se uskuteční  v rámci prosincových SRPDŠ, kde získáte aktuální informace.

Dále mohou žáci využít nabídku poradenství s volbou střední školy na Informačním poradenském středisku při Úřadu práce Chrudim – Ing. Marcela Vychodilová (kontakt: tel. 950 119 473, email: marcela.vychodilova@uradprace.cz), nebo testů profesní orientace pro volbu střední školy s maturitou nebo s výučním listem v Pedagogicko psychologické  poradně Chrudim (kontakt: tel. 469 621 187, email: chrudim@ppp-pardubice.cz). Všude je potřeba se včas objednat!

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech

Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách. Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz. Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz. Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu? Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2021, pro ostatní obory do 31. ledna 2022 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve střední škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel střední školy, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Dvě přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat, ale je třeba poslat zodpovědně zkontrolované podklady do základní školy na pokyn výchovné poradkyně zhruba v polovině ledna). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. 

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro osmiletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.), děti s SPU také okopírované platné Doporučení z Pedagogicko psychologické poradny určené k PZ. Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Školského portálu Pardubického kraje nebo www.statniprijimacky.cz

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání, nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce března od výchovné poradkyně. 

Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě.

 Odvolání

Odvolání proti nepřijetí do střední školy je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vždy je nejrozumnější komunikovat s vedením příslušné střední školy.