Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 6. 2021

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče


INFORMACE VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek na střední školy a osmiletá gymnázia. Přijímací zkoušky na střední školy konají deváťáci ve dnech 3. a 4. května a páťáci 5. a 6. května 2021. 

PRIJ

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - DŮLEŽITÉ!!!

Milí deváťáci,

vzhledem k současné situaci, protože nevíme, kdy se vrátíme do školy a kdy bude probíhat běžná prezenční výuka, budeme muset spolu řešit přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy.

Prvním krokem, který musíte učinit Vy nejdéle do 19. ledna, je vyplnění následujících údajů a poslat mně je na email -  jana.zema@centrum.cz.

Vyplňujte opravdu pečlivě!

Já údaje doplním do formulářů přihlášek, pak s panem učitelem Truncem vytiskneme dvě totožné přihlášky, pan ředitel je podepíše,  předáme vám je, vy je poté společně s rodiči zkontrolujete, podepíšete, případně dáte potvrdit ke své dětské lékařce a nakonec je pošlete nebo zanesete na příslušnou střední školu, kde musí být nejpozději 1. března 2021.

Jak jsem Vás již informovala, každý ředitel střední školy se může rozhodnout, jestli se bude nebo nebude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, nebo bude jiná forma přijímacího řízení, proto je zcela nezbytné, abyste sledovali webové stránky příslušných středních škol, na které se chcete hlásit.

Ředitel SŠ nebo SOU může udělat změny v krajním případě až do 31. 1. 2021, nebo může zrušit přijímací zkoušky do  8. března  2021.

Jinak termíny jednotné přijímací zkoušky zůstávají stejné tj. 12. a 13. dubna 2021, termíny školní přijímací zkoušky budou jindy, vyhlásí je ředitel SŠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení žáka, žákyně:

Datum a místo narození žáka, žákyně:

Datum narození zákonného zástupce, který bude uváděn na přihlášce:

Adresa trvalého bydliště, které chci uvádět na přihlášce:

Jméno, příjmení zák. zástupce řešícího věci na přihlášce a  zápisovém lístku:

Platné tel. číslo zákonných zástupců:

Název a adresa střední školy na 1. místě:

Název a kód oboru:

Název a adresa střední školy na 2. místě:

Název a kód oboru:


JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

Praha, 30. listopadu 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční.  „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“  říká ministr školství Robert Plaga s tím, že se změnami souhlasí také ředitelé škol, se kterými resort návrh konzultoval. U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní. Maturitních zkoušek se pak týkají zejména změny související s novelizací školského zákona a maturitní vyhlášky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. „Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období,“ doplňuje Robert Plaga.

Pod textem naleznete harmonogram přijímacího řízení s přehledně vyznačenými změnami.

Výběr SŠ

S výběrem střední školy žákům ráda pomůže naše výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Jana Zemanová, tel.  608 264 727, email: jana.zema@centrum.cz. Na naší škole v rámci pracovních činností žáci diskutují o své budoucnosti a možnostech dalšího vzdělávání. Součástí orientace volby povolání jsou za normální situace i návštěvy středních škol v Chrudimi v rámci předmětu ČaSP, což je v současné epidemiologické situaci nemožné. V rámci občanské výchovy vycházející žáci běžně navštíví IPS při ÚP Chrudim, letos také neplatí. V letošním školním roce neproběhne ani tradiční přehlídka středních škol v Městském muzeu Chrudim. Žáci si spolu s rodiči mohou domlouvat individuální návštěvu středních škol, protože zatím neproběhnou klasické dny otevřených dveří. Každý žák z vycházejícího ročníku získal zdarma Atlas školství.  Pro rodiče vycházejících žáků také pořádáme schůzku, která se uskuteční  v rámci prosincových SRPDŠ, kde získáte aktuální informace.

Dále mohou žáci využít nabídku poradenství s volbou střední školy na Informačním poradenském středisku při Úřadu práce Chrudim – Ing. Marcela Vychodilová, tel. 950 119 473, email: marcela.vychodilova@uradprace.cz, nebo testů profesní orientace pro volbu střední školy s maturitou nebo s výučním listem v Pedagogicko psychologické  poradně Chrudim – tel. 469 621 187, email:  chrudim@ppp-pardubice.cz, všude je potřeba se včas objednat!

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech

Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách. Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání např.:www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz.

Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz. Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu? Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2020, pro ostatní obory do 31. ledna 2021 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve střední škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel střední školy, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Dvě přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat, ale je třeba poslat zodpovědně zkontrolované podklady do základní školy na pokyn výchovné poradkyně zhruba v polovině ledna). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. 

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro osmiletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.), děti s SPU také okopírované platné Doporučení z Pedagogicko psychologické poradny. Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Školského portálu Pardubického kraje nebo www.statniprijimacky.cz

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání, nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce března od výchovné poradkyně.  Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí do střední školy je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vždy je nejrozumnější komunikovat s vedením příslušné střední školy