Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 10. 2021

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, od 900m srážky sněhové. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Provozní řád     


Údaje o zařízení:

Školské zařízení: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 , příspěvková organizace
                            Školní jídelna s výdejnou
Adresa: Dr. Peška 768, Chrudim
Ředitel: Mgr. Jaroslav Víšek

Telefon – jídelna ul. Dr. Peška:  469 639 775
Telefon – výdejna ul. Husova 9: 469 637 640
E-mail : sjdr.peska@seznam.cz
Kapacita školní jídelny: 850 obědů
Zřizovatel: Město Chrudim

Zaměstnanci:
Vedoucí školní jídelny: Iveta Holečková
Vedoucí kuchařka: Michaela Procházková
Pomocné kuchařky: Marcela Urbáková, Eva Pilařová, Martina Horáčková, Renata Mazánková , Monika Mazánová, Olga Brotanová, Marcela Točíková, Gabriela Letáčková


Základní  údaje
Tento řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která je příspěvkovou organizací. Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. Nabízíme stravování pro žáky, kteří mají dietní opatření. Umožňujeme také stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytuje stravovací služby pro zaměstnance škol a školských zařízení a další osoby (dále jen cizí strávníci) za úplatu.
Tento řád je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování. Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:
• zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon;
• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
• vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stavování;vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných;
• vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC.

Pravidla chování
Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dozoru v jídelně.
• žáci přicházejí do jídelny šatnou. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky a za doprovodu vyučujícího spořádaně vstupují do školní jídelny
• vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor
• při čekání na jídlo se žáci chovají ukázněně a slušně
• při konzumaci jídla dodržují žáci pravidla slušného stolování
•  jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě
• po dojedení si každý strávník po sobě odnese použité nádobí na místo k tomu určené
• pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, stolování a  odnášení použitého nádobí. Dbá na bezpečnost strávníků. Dojde-li k zašpinění podlahy (např. vylití polévky) učiní dozor potřebná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících strávníků. Ihned zajistí potřebný úklid.
• přináší-li pracovnice kuchyně na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření strávníků
• dojde-li k úrazu ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucí školní jídelny, která poskytne žáku první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Úraz je nahlášen řediteli školy.
• v případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být, po předchozích upozornění jeho zákonného zástupce, vyloučen na určitou dobu ze stravování

Výdej obědů

Žáci v distanční výuce, zaměstnanci v distanční výuce,                                zaměstnanci ZUŠ , cizí strávníci                            11.00 - 11.30        13.45- 14.00

Dezinfekce školní jídelny                                        11.30 - 11.40

Žáci v prezenční výuce,                                                                                    zaměstnanci v prezenční výuce                             11.40 - 13.45

Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor ŠJ. Žáci v distanční výuce, zaměstnanci v distanční výuce, zaměstnanci ZUŠ a cizí strávníci si oběd odebírají pouze s sebou. Žáci v distanční výuce obdrží stravu s sebou do jednorázového plastového obalu,  který poskytne školní jídelna

Závěrečná ustanovení
S řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu u školní jídelny, na jednotlivých výdejních místech a na webových stránkách školy. Seznámení s řádem školní jídelny prokazatelně stvrzují svým podpisem na přihlášce ke stravování. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Provozním řádu“ školní jídelny, dále pokynu, ředitele školy, vedoucí školní jídelny a dohlížejících ve školní jídelně.

Osobní údaje školní jídelna zpracovává podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, a směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů.

Platnost od 1.9. 2021