Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 12. 2023

zatazenosesnez

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, pod 300m srážky smíšené. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Po dobu nepřítomnosti vedoucí školního stravování paní Ivety Holečkové se prosím obracejte na hlavní kuchařku paní Michaelu Procházkovou nebo na hospodářku školy paní Ludmilu Šindelářovou.

Dle rozhodnutí vedení školy se bude do odvolání vařit pouze oběd č. 1.

Obědy odhlašujte telefonicky na tel.čísle 469 639 775 nebo prostřednictvím aplikace strava.cz

 

Všichni strávníci jsou na celý školní rok automaticky přihlášeni ke stravování. Případné změny je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny.

                                                                                                                                            

Odhlašování stravy probíhá prostřednictvím aplikace www.strava.cz.  

Kdo ještě nemá aktivovanou aplikaci, je třeba nahlásit e-mailovou adresu, na kterou Vám budou zaslány přihlašovací údaje. V případě zájmu, prosím, kontaktujte vedoucí školní  jídelny.  tel. č.  469 639 775.

Je bezpodmínečně nutné, aby všichni strávníci (včetně dospělých) nosili stravovací čipy.         

 

Kontakt do školní jídelny:

tel.č.  469 639 775

odhlašování obědů  SMS: 739 220 994

 

Čipy zakoupíte v kanceláři školní jídelny za 121 Kč.

 

Informace ke stravování pro ukrajinské děti

Інформація про кейтеринг для українських дітей

 

Základní informace o organizaci školního stravování

 

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty.

Školní stravování se řídí výživovými normami. Každá škola musí plnit tzv. spotřební koš stanovených jednotlivých potravin. V případě, že k tomu škola má podmínky, může žákovi na doporučení lékaře připravovat dietní stravu. Nelze dítěti připravovat stravu na základě jeho vyznání.

Škola vydává na následující týden jídelníček, ten visí na volně přístupném místě. U jednotlivých jídel jsou uvedeny čísla (alergeny).

Ve školní jídelně se rozumí    hlavním jídlem – oběd                                              

Obědem se rozumí:   polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).

Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat za úplatu: oběd

Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře a studentovi vyšší odborné školy lze poskytovat školní stravování v rozsahu: oběd

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který je stanoven dle jednotlivých věkových kategorií – zákonný zástupce nebo zletilý žák uhradí hodnotu potravin, stát uhradí věcnou režii a mzdový normativ.

 

Основная информация об организации школьного питания

Под школьным питанием подразумеваются услуги питания для детей, учеников и студентов.

Школьное питание руководствуется нормами питания. Каждая школа должна руководствоваться потребительской корзиной, которая предусматривает набор продуктов, предназначенных для питания детей. В случае, если у школы есть возможность, ученику может быть предложено диетическое питание по рекомендации врача. Школа не разрабатывает рацион питания согласно вероисповеданию учащегося.

Школа согласовывает меню на следующую неделю и вывешивает его в общедоступном месте. Для отдельных продуктов приведен список аллергенов.

В школьной столовой под основным блюдом подразумевается обед

Обед подразумевает: суп или закуску, основное блюдо, напиток и, по возможности, салат, десерт, фрукты.

Ученик средней школы, несовершеннолетний ученик средней школы или консерватории имеет право за плату получить: обед

Совершеннолетнему ученику средней школы, консерватории и студенту высшей профессиональной школы может быть предложено питание: обед

Плата за школьное питание регулируется финансовыми нормами, установленными для определенных возрастных категорий – законный представитель или совершеннолетний ученик оплачивают номинальную стоимость продуктов, государство оплачивает сопутствующие хозяйственные расходы и заработную плату. 

 

Organizační informace pro stravování

 

Na základě pokynu vedoucí provozu školní jídelny, kam děti dochází na obědy, bude od školního roku  2022  komunikace ohledně stravování dětí probíhat následovně:

A) všechny děti mají stravování zajištěno automaticky na celý měsíc při ceně: děti ve věku 7-10 let  35,- Kč, 11-14 let 37,- Kč, 15 let a více 40,- Kč  za jednu porci. 

V případě odhlášek, ať již z jakýchkoli důvodů, prosíme o váš e-mail na mail. adresu:  sjdr.peska@seznam.cz, nebo prostřednictvím aplikace www.strava.cz, kde Vám bude Váš účet zpřístupněný. Odhlásit oběd je třeba  nejdéle v den, kdy nedojde k odběru oběda a to do 7.00 hod. ráno. Pokud nedojde k odhlášce a odběru oběda, oběd bude účtován.

B) jídelní lístek na celý měsíc je uvedený na webových stránkách školy

C) evidence čerpání z obědového fondu bude prováděna 1x měsíčně a bude připravena k nahlédnutí pro Vaši potřebu v kanceláři vedoucí školní jídelny.

D) zahajovací vklad do obědového fondu je  k úhradě nejdéle v první den stravování dítěte.

V případě dotazů či připomínek, jsme k dispozici. Případné změny budou včas avizovány.

Iveta Holečková, vedoucí školní jídelny, tel.č. 469 639 775

 

                     Організаційна інформація для громадського харчування

 

За розпорядженням завідувача шкільної їдальні, куди діти ходять на обіди, з 2022 навчального року спілкування щодо харчування дітей відбуватиметься таким чином:

А) всім дітям надається автоматичне харчування на весь місяць за ціною: діти вік   7-10 років 35, - CZK, 11-14 років 37, - CZK, 15 років і більше 40, - CZK за порцію. 

У разі відмови від підписки з будь-якої причини, будь ласка, надішліть свій електронний лист на e-mail. адресу: sjdr.peska@seznam.cz або через додаток www.strava.cz, де ваш обліковий запис буде доступним для вас. Обід необхідно виписати не пізніше дня, коли обід не отримано до 7.00. Якщо ви не виїдете та не отримаєте обід, обід буде платним.

Б) меню на весь місяць зазначено на сайті школи

В) записи витягування з обіднього фонду будуть здійснюватися раз на місяць і будуть готові до огляду для ваших потреб у кабінеті завідувача шкільною їдальнею.

Г) початковий внесок в обідній фонд вноситься не пізніше першого дня харчування дитини.

У разі питань чи коментарів ми доступні. Про будь-які зміни буде вчасно повідомлено.

Івета Голєчкова, Завідувач шкільної їдальні,                

Номер телефону. 469 639 775

 

Dne 2.11.2016  proběhl ve školní jídelně naší školy projektový den v rámci                      projektu "Pestrá strava bez zbytečné chemie."                                                           Video z akce ke shlédnutí zde.  

                                                                                        

Nabízíme Vám možnost objednávání stravy prostřednictvím internetu.                     K aktivaci je třeba nahlásit e-mailovou adresu, na kterou Vám budou zaslány    přihlašovací údaje. V případě zájmu, prosím, kontaktujte (osobně či telefonicky) vedoucí školní  jídelny.  Tel. č.  469 639 775.

 

Informace o školním stravování


 

Každý strávník je automaticky přihlášený ke stravování následující školní rok.

Pokud nemá strávník zájem o to se stravovat ve školní jídelně (přestup žáka na jinou školu apod.) nebo pokud  potřebuje změnit stravovací dny oproti předešlému školnímu roku, je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Zvýšil se počet strávníků, kteří nemají stravné uhrazené včas. Strávníkovi, který nebude mít stravné na další měsíc uhrazené nejpozději do posledního dne v měsíci (tzn. např. do 31. 8.  na měsíc září), bude výdej oběda automaticky zablokován a nebude se stravovat ve školní jídelně do té doby, dokud stravné nebude zaplacené.

Nový strávník  musí vyplnit Přihlášku ke stravování a odevzdat vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna  vydává obědy na stravovací čipy. Tyto lze zakoupit v kanceláři ŠJ,  za 121,- Kč. Čip se může používat i další roky. V případě ztráty se za výše uvedený poplatek musí koupit čip nový. V případě vrácení opotřebovaného čipu, bude vyplacena částka 60,- Kč.

Cena oběda je stanovena dle věku dítěte, kterého dosáhne v daném školním roce:

           1. skupina 35,- Kč  - děti ve věku 7 - 10 let

                            38,- Kč - dietní stravování pro děti ve věku 7 - 10 let 

           2. skupina 37,- Kč  - děti ve věku 11 - 14 let

                            40,- Kč  - dietní stravování pro děti ve věku 11 - 14 let

           3. skupina 40,- Kč - děti ve věku nad 15 let

                            43,- Kč - dietní stravování pro děti ve věku nad 15 let

 

Obědy se přihlašují a odhlašují u vedoucí školní jídelny  do  7. 00   hodin :

telefonicky               469 639 775

SMS zprávou           739 220 994

e-mailem                  sjdr.peska@seznam.cz

V případě nemoci tolerujeme odběr oběda  pouze 1. den, v případě trvání nemoci je nutné obědy odhlásit. Nelze přihlašovat a odhlašovat  obědy, které dětem nechutnají (toto je možné pouze ze závažných zdravotních důvodů), oběd je brán jako kompletní strava na měsíc ke konzumaci pouze ve školní  jídelně.

Stravné je nutno uhradit vždy k 15. dni v měsíci  dopředu na další měsíc, pokud nebude  platba uhrazena včas, nebude dítěti první pracovní den následujícího měsíce oběd vydán.

Jídelní lístek na měsíc a další informace o provozu školní jídelny naleznete na stránkách školy.     

Povinností strávníka a jeho zákonného zástupce je seznámit se s řádem školní jídelny. 

Způsob úhrady


  1. inkaso – nejjednodušší způsob - je stržena  přesná částka dle stravovacích dnů na další měsíc  – nutno zřídit v bance na č. ú. 5731531/0100
  2. trvalý příkaz 
  3. hotově – pouze v krajním případě.

Kalkulace stravného


Pro strávníky I. skupiny: 7 - 10 let Potraviny: 35,- Kč
Pro strávníky II. skupiny: 11 - 14 let Potraviny: 37,- Kč
Pro strávníky III. skupiny: 15 a více let Potraviny: 40,- Kč

Dietní stravování

_______________________________________________________________________

Pro strávníky I. skupiny:          7 - 10 let                Potraviny          38,- Kč

Pro strávníky II. skupiny:         11 - 14 let              Potraviny          40,- Kč

Pro strávníky III. skupiny:        15 a více let           Potraviny          43,- Kč   

Kalkulace stravného pro cizí strávníky


Potraviny  40,- Kč
Osobní režie  19,- Kč
Věcná režie 9,- Kč
Celkem  68,- Kč