Adjectives přídavná jména unit 10

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
tall
short
slim
fat
young
my
Who´s this?
vysoký
malý
štíhlý
tlustý
mladý
můj
Kdo je to?