Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 4. 2020

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úterý 7. 4.

Dobrý den, tento týden vás nečeká z fyziky žádné nové učivo, opět budete v zadaném úkolu procvičovat výpočty pomocí Ohmova zákona.

Nejprve správné řešení příkladů z minulého týdne:

1)  U = 6,3 V                                     R = U : I

      I = 0,3 A                                     R = 6,3 : 0,3

      R = ? (Ω)                                    R = 21 Ω          

Vlákno žárovky má odpor 21 Ω.

2)  U = 230 V                                     I = U : R

     R = 140 Ω                                     I = 230 : 140

     I = ? (A)                                        I = 1,64 A

Topným tělesem prochází proud 1,64 A.

3) 0,15 k Ω =  150 Ω              0,2 m Ω = 0,000 2 Ω 

    2,8 k Ω = 2 800 Ω              5M Ω = 5 000 000 Ω

Úkol pro vás: (Řešte zezadu do sešitu, nezapomínejte na zápis s převody jednotek, vzoreček, výpočet a odpověď. Vyfocené řešení můžete zasílat do středy 8. 4. na e-mail jerabkova.irena@gmail.com, správné řešení napíšu příští týden )                                              Žáci s podpůrným opatřením řeší úlohy 1 a 2.

1. Při napětí 20 V procházel rezistorem proud 10 mA. Urči odpor rezistoru.

2. Rezistorem o odporu 1,2 k Ω procházel proud 10 mA. Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru?

3. Mezi svorkami rezistoru je napětí 230 V. Rezistorem prochází proud 200 mA. Urči proud, který prochází rezistorem, připojíme-li ho ke svorkám zdroje napětí 46 V. (Nápověda: spočítej odpor – ten bude stále stejný a potom proud při novém napětí ;    2. možnost – využij přímou úměrnost.)

Hezké Velikonoce! I. J.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 31. 3. + čtvrtek  2. 4.

Dobrý den, milí žáci, opět vás po týdnu zdravím a posílám úkoly na další týden (do 3. 4.). Budeme opakovat pojmy z elektřiny a zaměříme se na výpočty z Ohmova zákona.

1) Zopakujte si (správné odpovědi na všechny otázky najdete v minulém týdnu):

1. Jak se značí proud, jakou má značku a jednotku, čím se měří, jak tento přístroj zapojujeme do obvodu?

2. Jak se značí napětí, jakou má značku a jednotku, čím se měří, jak tento přístroj zapojujeme do obvodu?

3. Jaké je napětí jednoho článku, ploché baterie a napětí v síti?

4. Co tvoří zápornou elektrodu, kladnou elektrodu a elektrolyt uhlíkovozinkového článku?

5. Jak získáme zdroj o vyšším napětí?

6. Jaký je rozdíl mezi suchým článkem a akumulátorem?

7. Co se má udělat s vybitými bateriemi a články?

2) Ohmův zákon je jeden z nejdůležitějších zákonů elektřiny, popisuje vztah mezi proudem, napětím a odporem. Platí pro každou část el. obvodu, ve které není další zdroj napětí a jejíž teplota je stálá (platí jen pro kovové vodiče). Pro připomenutí: "Elektrický proud v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí mezi konci vodiče."  Vzorcem:  I = U                                                                                                                             R

R je fyzikální veličina elektrický odpor, jednotkou je Ω (ohm).

Z Ohmova zákona se dají odvodit vzorce pro výpočet napětí : U = R . I  

a odporu: R  = U                                                                                                                             I                                                                                                        

(Jako pomůcku k odvození těchto dvou vzorců můžete použít vám známý trojúhelník, ve kterém je U nahoře a R . I dole)

Přečtěte si o panu Ohmovi v učebnici na str. 42.

3) A nyní řešené příklady s využitím Ohmova zákona  - pište do sešitu pod minulý zápis.

1. Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází proud 1,2 A při napětí 40 V mezi svorkami rezistoru. Určete elektrický odpor rezistoru.

 I = 1,2 A                                            R = U : I

 U = 40 V                                            R = 40 : 1,2

 R = ? Ω                                              R = 33,3 Ω

 Elektrický odpor rezistoru je přibližně 33 Ω.

2. Elektrický odpor cívky navinuté z měděného drátu je 2 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li mezi jejími svorkami napětí 3 V?

 R = 2 Ω                                              I = U : R

 U = 3 V                                              I = 3 : 2

 I = ? (A)                                             I = 1,5 A

Cívkou prochází elektrický proud 1,5 A.

4) Následující 3 úlohy vyřešte sami zezadu do sešitu. Správné řešení pro kontrolu napíšu příští týden. Vy mi můžete vyfocené řešení poslat do pátku 3. 4. na e-mail: jerabkova.irena@gmail.com

1. Na žárovce jsou uvedeny tyto údaje: 6,3 V;  0,3 A. Jaký odpor má vlákno této žárovky?

2. Svorky topného tělesa vařiče připojíme k el. napětí 230 V. Při ustálené teplotě má těleso odpor 140 Ω. Jaký proud prochází topným tělesem?

3. Vyjádři v ohmech:

  0,15 k Ω =                  0,2 m Ω =                   2,8 k Ω =                        5M Ω =

Mějte se hezky! I. J.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 24. 3. + čtvrtek 26. 3.

Dobrý den, milí žáci, posílám vám učivo na další týden (do 27. 3.)

1) Zopakujte si:

El. proud se značí I, jednotkou je ampér A.........pomůcka: I,A patří k sobě (jako osel)

El. proud měříme ampérmetrem - zapojuje se do obvodu sériově (nerozvětvený obvod).

El.napětí se značí U, jednotkou je volt V. El. napětí měříme voltmetrem - zapojuje se do obvodu paralelně.

2) Pro měření napětí a proudu se užívají i kombinované měřicí přístroje - multimetry. Prohlédněte si ho v učebnici na str 25. Pokud neznáme ani přibližně velikost měřeného napětí nebo proudu, nastavujeme přístroj na největší rozsah, aby nedošlo k jeho poškození. Potom teprve rozsah zmenšujeme.                                                        Měli byste znát zpaměti napětí 1 článku = 1,5 V; ploché baterie = 4,5 V a napětí v zásuvce = 230 V.

3) Vztah mezi proudem, napětím a odporem v elektr. obvodu popisuje Ohmův zákon: "Elektrický proud v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí mezi konci vodiče."  Vzorcem:  I =U    . (Kolikrát se zvětší napětí na rezistoru, tolikrát se  zvětší proud.)                        R

Rezistor (jeho značku již znáte) je součástka, která nahrazuje v obvodu např.žárovku, procházejícímu proudu klade stálý odpor. Odpor je fyzikální veličina, značí se R, jednotkou je ohm (čti: "óm"), převody najdeš v modrém rámečku v učebnici str. 39. (Výpočty podle Ohmova zákona budeme procvičovat další týden.)

4) Přečtěte si kapitolu Chemické zdroje stejnosměr. el. napětí str. 15 - 19. Pročtěte i zajímavosti, prohlédněte obrázky.

5) Napište si zápis do sešitu:

Při měření I nebo U pozor na vhodný měřicí rozsah přístroje!

                                    Zdroje el. napětí

Galvanický článek obsahuje 2 různé elektrody, mezi nimiž je elektrolyt.

1. zdroj sestrojil A. Volta - Voltův článek (nepoužívá se).

Nejčastěji se užívá suchý uhlíkovozinkový článek (monočlánek):

nakreslete si tužkou obr. str. 18 nahoře + popis:

                             1   zinkový obal = záporná elektroda

                             2   uhlíková tyčka = kladná elektroda

                             3   salmiak (chlorid amonný)= elektrolyt

Zdroj o vyšším napětí získáme při sériovém zapojení několika článků (U = U1 + U2 + .......).

U suchého článku se napětí nedá obnovit.

Akumulátor - el. článek, jehož napětí se dá obnovit (nabíjením).

Baterie a články = nebezpečný odpad → sběrná místa, recyklace, ekologická likvidace.

1 článek: U = 1,5 V;     plochá baterire: U = 4,5 V;      zásuvka: U = 230 V

                                    

                                      Ohmův zákon

Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče:

                                       I =                                (při stálé teplotě)                                               R   

R ..... elektrický odpor  (= fyz. veličina)                       

jednotka: 1 ohm (značku opiš z učebnice str. 39)         

         R =  U                                       U = R . I                                                                          I      

Hezký týden! I. J.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, posílám vám učivo z fyziky na tento a příští týden (do 20. 3.). I. J.

1) Přečíst kapitolu Elektrický proud str. 20 - 22

2) Zapsat zápis do sešitu:

                Elektrický proud a jeho měření                     

značka: I

zákl. jednotka: 1 A (ampér)

   1 kA = 1 000 A

   1 mA = 0,001 A 

   1 µA = 0,000 001 A

El. proud měříme ampérmetrem.        

Ampérmetr zapojujeme do obvodu sériově.

3) Nakreslit si do sešitu schéma zapojení ampérmetru str. 25 nahoře.

4) Přečíst kapitolu Elektrické napětí str. 14.

5) Zapsat zápis do sešitu:

                   Elektrické napětí

značka: U

zákl. jednotka: 1 V (volt)

            1 kV = 1 000 V

            1 mV = 0,001 V

El. napětí mezi póly zdroje nebo mezi svorkami spotřebiče zařazeného do obvodu měříme voltmetrem.

Voltmetr zapojujeme do obvodu paralelně.

6) Nakreslit do sešitu schéma zapojení voltmetru str. 24 dole.