Aktuální počasí

Počasí dnes:

31. 3. 2020

oblacnosesnez

Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Práce do 3. 4.

Všechny zdravím a připravila jsem práci na tento týden, máme před sebou začátek důležité kapitoly. Nejprve odpovědi na zadané úkoly z minula:

Tabulka

kyslík- O, 8,6,2,VI.A

argon- Ar, 18, 8, 3,VIII. A

jod- I, 53,7,5,VII.A

uhlík- C,6,4,2,IV. A

brom-Br, 35,7, 4, VII.A

Zopakujte si, co jsou: chemická reakce- z reaktantů vznikají nové látky, tzv. produkty, chem. rovnice- zápis chemické reakce, kovy- převažují v periodické tabulce, vedou el. proud a teplo, slitiny kovů- směs více kovů, např. bronz, mosaz, koroze- negativní jev na povrchu kovů, rozkládá je, nekovy- v periodické tabulce jich je méně, mají opačné vlastnosti než kovy, alkalické kovy- Li, Na, K, velmi reaktivní, halogeny- F,  Cl, Br, I- jedovaté, kationt- kladně nabitá částice, aniont- záporně nabitá částice, ionty- částice s nábojem, periodický zákon- vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonové čísle, tabulka periodická- sestavení objevených prvků podle stoupajícího protonového čísla, perioda- vodorovné uspořádání prvků v tabulce, skupina- svislé uspořádání prvků v tabulce, vodík- plyn, protonové číslo 1, železo- nejběžnější kov, výroba oceli, hliník- lehký kov, obalový materiál, měď- červenohnědá barva, vodič, zinek- šedý, plechy, baterie, zlato- žluté, vzácné, šperkařství, stříbro- šedé, šperkařství a zrcadla, chlor- jedovatý plyn, desinfekce, brom- hnědá kapalina, žíravina, jod- pevné skupenství, sublimuje, uhlík- v přírodě výskyt jako diamant a grafit, chemická vazba- tvořena valenčními elektrony, rozlišujeme iontovou, kovalentně polární a kovalentně nepolární

Nyní nová látka

- v učebnici na str. 77 máš nejkratší kapitolu tohoto roku, na otázku může se hmota ztratit ? odpovíme jedním slovem na dvě písmena- NE a je to dobrá zpráva, nic nám tu nemizí, v rovnici je ta šipka jako rovnítko, vše před šipkou se rovná tomu za šipkou, co do počtu atomů i atomové hmotnosti. Proto platí zákon zachování hmotnosti.  Existuje i zákon zachování energie, ani ta se neztratí, jen mezi sebou přeměňují.  (V Opatovicích používají chemickou energii  uhlí na přeměnu na tepelnou).

Drhá kapitola se týká případné teploty v reakcích, podle tohoto se dají rozdělit reakce na tzv. exotermické- teplo uniká ven a já se od toho třeba ohřeji (někdy jsme si sahali na zkumavku a byla horká, to je ono). Jindy musím zkumavku zahřát, aby vůbec nějaká reakce proběhla, to je tzv. endotermická.

Teď to nejdůležitější, co Vás chci začít učit. Když jsme se učili značky prvků, nebylo to do křížovek, ale abychom jednoho dne z nich tvořili zápisy sloučenin, tzv. vzorce. Dnes začínáme, vždy říkám, že po dnešku budeme chemicky dospělí, toto je mezinárodní jazyk pro vyjadřování sloučenin.

Pojďme na to. Má- li to být sloučenina, musí mít nejméně 2 prvky. Nejjednodušší a běžné látky jsou tzv. oxidy, to jsou sloučeniny O, a pak má u sebe nějaký další prvek.  Jak to budu zapisovat:

Oxid – podstatné jméno , píši O a bude mít v horním pravém rohu římskou číslici (je to jeho náboj), a bude mít vždy minus II, pak bude nějaké přídavné jméno s různou koncovkou, v té je schované číslo a to se musíme naučit nazpaměť! – tabulka 20 v učebnici str. 85.

Zkusím oxid hlinitý …   oxid píši O-II a hlinitý napíši před to O Al a koncovka -itý značí číslo III

Tedy:        AlIII O-II a nyní spadnou ta římská čísla dolů, křížem a budou z nich arabská…Al2O3

(pokud by se dole objevily čísla jako 2, 4 nebo 2, 6, tak se musí vykrátit!)

To je vše, je to jednoduché.

Napiš si prosím do sešitu zápis

JAK PROBÍHAJÍ CHEMICKÉ REAKCE?

 1. reakce exotermická =  teplo se uvolňuje
 2. reakce endotermická =  teplo se spotřebovává

HMOTA SE NEMŮŽE ZTRATIT!

 1.  Zákon zachování energie

V uzavřené soustavě je celková energie stálá, tj. stejná před reakcí a po reakci.

 1. Zákon zachování hmotnosti

Hmotnost výchozích látek je rovna hmotnosti produktů.

(18. stol. M. V. Lomonosov, A. L. Lavoisier)

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

= sloučenina složená ze 2 prvků

Patří sem: oxidy

                 sulfidy

                 halogenidy

Chemické názvosloví- Emil Votoček, dvouprvkové sloučeniny- koncovka id

VZNIK OXIDŮ

 • Oxidy= dvouprvkové sloučeniny O a dalšího prvku
 • Oxid železitý- zakončení přídavného jména určuje oxidační číslo, to je buď kladné a nebo záporné, je označováno římskou číslicí (kladné – znaménko nepíšeme, záporné – píšeme např. –III)
 • OXIDY vždy O-II…oxidační číslo je minus dvě
 • Pod to tabulka 20 z učebnice str. 85

Mějte se dobře. O.P.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ještě jednou zdravím a posílám opakování na tento týden (do 27.3.)

1. Dopředu do sešitu si přepiš a vyplň tabulku z učebnice str. 69

2. Ke každému pojmu v rubrice ZOPAKUJTE SI napiš vysvětlení, max. vždy na jeden řádek.

Případná vypracování lze zaslat na mail olga.polackova@centrum.cz

Nejprve malé opakování- napiš odpovědi na otázky dozadu do sešitu:

1. Uveď, co to jsou ionty.

2. Napiš, jaké částice se podílejí na chemické vazbě.

3. Jaké druhy fosforu existují, popiš jejich vlastnosti.

4. Kde lze najít údaje o tzv. elektronegativitě?

5. Vypočítej, jakou chemickou vazbu má sloučenina HBr.

Následně si pročti kapitolu základní přírodní zákon v uč. str. 68, 69 a opět dozadu do sešitu vypracuj odpovědi na tyto otázky:

1. Co je to perioda?

2. Co je to skupina?

3. Kolik je period?

4. Kolik je skupin?

5. Kdo uspořádal chemické prvky do tabulky?

6. Napiš a hlavně se zpaměti nauč přesné znění periodického zákona.

16.3.

Všechny zdravím a posílám další práci.

Věřím, že po přečtení zadaného textu všichni víte, že perioda je vodorovné uspořádání prvků v tabulce a skupina pak uspořádání do svislých sloupců (mají římské značení).

Z čísla periody vyčteme počet vrstev v obalu atomu a z čísla skupiny počet valenčních elektronů (ty jsou potřebné k tvorbě chemické vazby).

Malé cvičení: jmenuj aspoň dva prvky 2. periody. Kolik prvků má 1. perioda? Vyjmenuj všechny prvky VI. A skupiny. Odpověz, ve které skupině se vyskytuje prvek vápník.

Prosím dopředu do sešitu si zapiš následující zápis:

Periodická soustava prvků

 

 Chemické prvky jsou uspořádány do:

a/ 7 vodorovných řad= period

b/ 18 svislých sloupců= skupin

 1. Číslo periody, ve které je prvek umístěn udává počet vrstev elektronů v obalu atomu, např. Na- 3. perioda- 3 vrstva
 2. Atomy prvků v jedné skupině mají stejný počet valenčních elektronů, např. F i Cl mají 7 valenčních elektronů.

Atomy v téže skupině mají podobné vlastnosti, např. halogeny, alkalické kovy.

Periodický zákon

Postupně objevované chemické prvky bylo nutné podle něčeho utřídit, objevit zákon. Na tom se podíleli objevitel D.I. Mendělejev i český chemik Bohuslav Brauner.

Prvky jsou seřazeny v periodické soustavě podle počtu protonů neboli protonovém čísle. Z.

Vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle.

 

19.3.

Všechny zdravím a posílám krátkou práci:

Nejprve malé shrnutí. Prvky jsou díky Mendělejevovi seřazeny podle protonového čísla a takto se ukázalo, že se tam vlastnosti prvků pravidelně neboli periodicky opakují, a to ve skupinách, to je uspořádání do sloupců. Pojmenováváme vodorovné periody a svislé skupiny.

Vypracuj si dozadu do sešitu toto jednoduché opakování.

1. Popiš vlastnosti tuhy a diamantu (alespoň 7 vět).

2. Jmenuj příklad nějakého skutečného kationtu.

3. Jmenuj nejznámější polokov.

4. Vyjmenuj halogeny.

Nyní si prosím přečti kapitolu v uč. str. 74, 75

Práce do 27.3.

Všechny pozdravuji a pojďme se spolu podívat zas na nějakou naši společnou práci.

Nejdřív odpovědi ke všem položeným otázkám. Vezmi si červenou tužku a vzadu v sešitě si vše řádně oprav. 

První blok otázek: 1. částice s nábojem, 2. valenční elektrony, 3. bílý fosfor- velmi reaktivní, samozápalný, jedovatý, červený- méně reaktivní, nejedovatý, není samozápalný, 4. v periodické soustavě, 5. X (H) =2,2 , X (Br)= 2,7, rozdíl obou hodnot je 0,5 což je vazba kovalentně polární.

Druhý blok otázek: 1. vodorovné uspořádání prvků v tabulce, 2. svislé uspořádání prvků v tabulce, 3. 7, 4. 18, 5. Dmitrij Ivanovič Mendělejev, 6. Vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle.

Třetí blok otázek: 1. tuha- čistý uhlík v přírodě, nejměkčí nerost, vede el. proud, šedý, využití tužky, elektrody, diamant- také čistý C v jiné podobě, lisí se od sebe krystalovou soustavou, nejtvrdší, určen k řezání skla, vrtání ropy, čirý se brousí na diamanty- šperkařství, 2. např. Na+, 3. křemík, 4. F, Cl, Br, I.

Nyní jednoduchý výklad nové kapitoly:

Co ovlivňuje průběh chemických reakcí? Druh látky, např. reakce kyseliny s každým kovem není stejná. Pak záleží na koncentraci, při větší je průběh bouřlivější. Také když reakci zahřejeme probíhá intenzivněji, čili teplota. Dále záleží, zda máme pevnou látku nadrcenou či použijeme nějaký její kus, s nadrceným je to snadnější-  hovoříme o plošném obsahu pevných reagujících látek. Nakonec reakce ovlivňují tzv. katalyzátory, které tam lidé záměrně přidávají, ony jen urychlují a samy s reaktanty trvale nezreagují. Jsou to různé chemikálie. 

Nyní si dopředu do sešitu zapiš následující zápis:

CO OVLIVŇUJE PRŮBĚH CHEMICKÝCH REAKCÍ

 

1.Druh látky (např. kyselina s Mg, Zn, Cu)

2. Koncentrace

 • Zředěný roztok reaguje méně výrazně
 • Koncentrovanější roztok výrazněji

3. Teplota

 • Roztok s vyšší t- rychleji
 • Roztok s nižší t - pomaleji

4. Velikost plošného obsahu pevných reagujících látek (pokud je větší- rychlost se zvětšuje)

5. Katalyzátor- ovlivňuje průběh chemických reakcí, sám zůstává nezměněn

 

Aby proběhla chemická reakce musí:

 • Částice výchozích látek se musí srazit
 • Musí být dostatečná energie
 • Částice musí být vhodně orientovány

Poslední úkol- přečti si dvě kapitoly v učebnici str. 76 a 77.