Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 8. 2020

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 Dobrý den, posílám Vám ještě několik úkolů, provedete větněčlenský rozbor.

 

Dle zadané věty udělejte planimetrický graf:

Na Staré bělidlo přicházeli každoročně četní hosté z okolí.

Všichni zemědělci se odpovědně připravují na hlavní žńové práce.

Včera mně sestra přinesla slíbený lístek do Národního divadla.

 

Celkem tedy vypracujete tři grafy.

Ćetbu za letošní školní rok mně odevzdáte v září, nezahazujte letošní sešity.

 Mějte hezké prázdniny.                Pavel Źampach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dobrý den, posílám Vám pokračování učiva k literatuře ( 4.6.2020)

 Pokyny: Tuto novou látku zapište do lit. sešitu a na otázky odpovězte písemně nejpozději do 8.6.2020 !!!!!!!!!!                                                                       ----------------------       -------------     ---------------     ---------------    ----------------       ------------------

  Téma: Realismus v literatuře ( realistická lit.) 40.-50. léta XIX. století)

  Znaky: - snaha pravdivě zachytit děj, prodtředí i charakteristiku lit. postav.

  Druhy realismu:

  - kritický( kritizuje společnost, špatné lidské vlastnosti)

  - historický

  - společenský

  - psychologický

  Autoři: Francie ( Honoré de Balzac, Guy  de Maupassant)

            Anglie ( Charles Dickens)

            USA   ( Mark Twain)

            Rusko  ( Fjodor Michajlovič Dostojevskij,  Nikolaj Vasiljevič Gogol, Lev Nikolajevič Tolstoj)

            Ćechy  ( K.Havlíček Borovský, Božena Němcová, Jan Neruda, Jakub Arbes, Karolína Světlá, Alois Jirásek ...).

 

   Francie (Honoré de Balzac)  romanopisec, napsal rozsáhlé dílo Lidská komedie, v němž kriticky nahlížel na soudobý život měš´tanských vrstev ve Francii. Touha po moci a zisku, pokrytectví. Dílo tvoří romány a povídky ( např. R Otec Goriot

                                                                                R Eugenie Grandetová

                                                                                R Ztracené iluze

                                                                                R Lesk a bída kurtizán

 

       ( Guy de Maupassant) mistr povídky a novely  P Kulička

                                                                           R Miláček

 

       ( Gustave Flaubert)  mistr zobrazování lidských vášní a citových vztahů

    R Paní Bovaryová

    R Citová výchova  

 

     Anglie ( Charles Dickens)  ve svých dílech kritizuje sociální nespravedlnost,obraz osudu neš´tastných dětí bez domova ( inspirován vlastními životními zkušenostmi)

   R Oliver Twist

   R David Copperfield

   R Kronika Pickwickova klubu - široký obraz soudobé Anglie, dílo je naplněno humorem.

  Rusko ( F.M.Dostojevskij- prožil dramatický život, byl odsouzen k trestu smrti, omilostněn, posléze vězněn na Sibiři, mistrná psychologie postav)

   R Zločin a trest

   R Bratři Karamazovi

   R Idiot

  

            ( Nikolaj Vasiljevič Gogol)  realismus spjatý s romantismem

     satirická komedie (D) Revizor

   R Mrtvé duše

            (Lev Nikolajevič Tolstoj)    autor historického románu Vojna a mír- děj se odehrává za Napoleonova tažení do Ruska a  dobytí Moskvy, velké množství postav, detailní popisy bitev, Napoleonův ústup.

   psychologický román Anna Karenina- název románu je podle hlavní hrdinky, zachycena hluboká psychologie lásky.

 

  USA  ( Mark Twain)       americký novinář a humorista

         R  Dobrodružství Toma Sawyera

         R  Dobrodružství Huckleberryho Finna, oba dva romány zachycují autorovy zážitky z dětství, kritika maloměstského života, využití hovorového jazyka.

 

  Otázky:  1. stručně charakterizuj realismus v literatuře

                2. vypiš druhy realismu

                3. napiš jména alespń tří ruských realistických spisovatelů

                4. kdo je autorem románu Zločin a trest

                5. kdo napsal rozsáhlý román Vojna a mír

                6. napiš díla B.Němcové

                7. charakterizuj ústní lidovou slovesnost

                8. charakterizuj básnickou skladbu Máj od K.H.Máchy

                9. napiš znaky romantismu

               10. charakterizuj lit. žánr kroniky

 

      Zodpovězené otázky mi posílejte urychleně na můj mail justyn0@ seznam.cz nejpozději do 8. 6. 2020.                                                          P. ˇŹampach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

          

    

 

 

 

 

            

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posílám Vám zadání nového učiva,zápis udělejte do sešitu.

Téma nové učební látky: Psaní čárek ve větě jednoduché a v souvětí

  Psaní čárek v souvětí- jednotlivé věty se od sebe oddělují spojkami nebo čárkami( interpunkce). Je-li mezi hlavními vložena věta vedlejší, vždy se odděluje čárkami z obou stran.

 Příklad: Prošli jsme všechny uličky, které ústily do náměstí, a pokračovali jsme v prohlídce města směrem k zámku.

 Stojí-li vedle sebe dva spojovací výrazy, z nichž každý patří k jiné větě, píše se čárka zpravidla jen před prvním z nich.

 Příklad: Slíbil mi, že když mu pomůžu, půjde se mnou do kina.

 Ve větě jednoduché se oddělují čárkou od ostatního textu samostatné větné členy, oslovení, citoslovce, ano,ne, přívlastek volný a přístavek.

 Příklad: Ano,přijedu zítra odpoledne.

             Ne, máš to chybně.

             Pssst, už usnul.

             Pavle, dávej pozor.

            

 Ćárku vždy píšeme před spojovacím výrazem.

  úkol:

  Zadání: doplńte čárky do souvětí:

 

  Podívejte se na meteorologické mapy zemského povrchu na kterých jsou zaznamenány směry větrů a srovnejte je s mapami mořských proudů. Mořské  želvy byly rybáři nemilosrdně pronásledovány protože mají chutné maso a želvovina z krunýřů je žádanou surovinou pro výrobu ozdobných předmětů. Titanic na své první a zároveň poslední plavbě proplouval oblastmi kde se dala předpokládat přítomnost ledových hor a bohužel velitelé lodi nedbali na několikeré telegrafické varování upozorńující na výskyt ledovců. Vesničané do těch míst přicházeli jen tehdy když se jim ztratila ovce a hledali ji po horách. Tak už mi konečně vysvětli kde jsi celé odpoledne byl a proč jdeš tal pozdě domů. Když jsem ho ztratil z dohledu popošel jsem ještě kousek a usedl na pařez. Hejno racků se s křikem sesypalo na hrst drobků které jim z Karlova mostu hodil nějaký chodec a jejich bystrým zrakům neušlo ani to nejmenší sousto.

Vypracovaný úkol zašlete do 22.5.2020.

  U této věty jednoduché podtrhní základní skladební dvojici a udělej graf) pavouček):

 

 Letos začneme realizovat nákladnou rekonstrukci rodinného domu.

 Z hudebního salónku se ozývala tichá hudba komorního orchestru.

 

 

          

 

 

 

Posílám Vám zápis ze slohu,

Téma: Přehled drobných publicistických útvarů

V tisku, rozhlase a televizi se setkáváme s různými publicistickými útvary.

Přehled:     - komentář

                 - fejeton( podčárník)

                 - reportáž

                 - rozhovor( interview)

Komentář má formu úvahy, autor v něm vyjadřuje stanovisko k nějakému problému a snaží se různými prostředky přimět čtenáře( posluchače), aby se nad problémem zamysleli a přijali vyjádřené stanovisko.

 Fejetonu se česky říká podčárník( do české žurnalistiky jej uvedl májovec Jan Neruda).Jedná se o článek, který poutavým a vtipným způsobem zpracovává nějaké zajímavé aktuální téma( využívá postupy vyprávění, úvahy i popisu).

 Reportáž je publicistický útvar pojednávající o nějaké zajímavé skutečnosti( často znázorńuje neobvyklé události a zajímavá prostředí z cest¨). Závěr reportáže obsahuje překvapivý postřeh-pointu.

Rozhovor( interview) je velmi rozšířený publ. útvar( otázky novináře a odpovědi odborníka v nějakém oboru lidské činnosti. - toto zapište do slohu

Procvičovací otázky:

 1. Kdo uvedl fejeton do české žurnalistiky

 2. Vyjmenuj čtyři drobné publ. útvary

 3. Charakterizuj reportáž

 4. Charakterizuj interview

 5. Charakterizuj publicistický funkční styl

  Otázky zodpovězte a zašlete na můj email.( do 4.5.2020).

               

 

-

 

Posílám Vám pokračování literatury (nová látka, 20.4.2020). Zapište, prosím, do lit. sešitu. Jak již přes měsíc víte, k plnění jednotl. úkolů se vyjadřuji každému konkrétně do mailu.

 

Téma nové látky:

LITERATURA PRVNÍ POLOVINY XIX. STOLETÍ (část 2.-pokračuj plynule v zápisu)

3. etapa nár. obrození(NO) období romantismu

30. léta XIX.stol.

Znaky romantismu -absolutní umělecká svoboda

                             -světobol( pocit úzkosti ze života

                            - neš´tastná( nenaplněná láska)

                            - vznikají nové lit. žánry( poema, román v dopisech, lyrizovaná próza)

                            - děje se odehrávají na tajemných, opuštěných místech, v exotickém prostředí

                           - lit. hrdinou je často společenský vyděděnec( Vilém u Máchy)

                           - vznik gotického románu, hororu, detektivky( E.A.Poe), vznik histor. povídky a histor. románu( Walter Scott)

 

 Romantismus v české lit( 3. etapa NO):

 J.K.Tyl,K.H. Mácha,K.Sabina .představitelé.

 J.K.Tyl novinář, dramatik, snaha o výchovnou tvorbu.

D Strakonický dudák aneb hody divých žen div. hra s pohádkovými motivy

D Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka( fidlovačka- ševcovská slavnost), zde poprvé zazněla česká národní hymna, hudbu složil F.Śkroup

 K.H.Mácha (1810-1836)

Nejdůslednější český romantický básník, autor rozsáhlé bás.skladby Máj.Dílo o čtyřech zpěvech a dvou intermezzech( část textu,která zpomalije děj). Děj se odehrává v okolí Máchova jezera u Doks. Děj je poměrně jednoduchý, Vilém zabije svého otce za to, že svedl jeho milou Jarmilu, je odsouzen a uvězněn v hradním vězení, kde čeká na popravu.Nejdůležitější jsou jeho úvahy o smyslu života. Báseń je plná uměleckých bás. prostředků( metafora, metonymie, bás. přívlastky, zvukomalba). Mácha se stal symbolem následující umělecké generace.

 

 Realismus v české lit. (40. a 50. léta XIX.stol.) 4. etapa NO

 Znaky realismu:    - pravdivé zachycení děje

                            - detailní a reálný( skutečný) popis prostředí

                            - charakteristika lit. postav je pravdivá a hrdinové hovoří mluvou danou pro prostředí, ze kterého pocházejí

 Hodně se píší romány , novely a povídky.

 Spisovatelé: Ch.Dickens - Anglie

                   Marc Twain -  USA

                   Honoré de Balzac - Francie

                   Fjodor Michail Dostojevskij - Rusko

                   B.Němcová, Karel Havlíček Borovský, Karel Jaromír Erben - česká lit.

 Erben se částečně řadí mezi romantiky, částečně mezi realisty.

 

 Božena Němcová (asi 1820- 1862)

 Autorka povídek, románů s ženskými hlavními hrdinkami ( Babička . novela zachycuje průběh jednoho kalendář. roku na Starém bělidle u Ratibořic, hl. postava babička je obdařena jenom dobrými charakterovými vlastnostmi)

 další díla:

 V zámku a podzámčí, Karla, Divá Bára, Pan učitel

 

Němcová sbírala ústní lid. slovesnost ( pohádky)

 

 Karel Havlíček Borovský

 novinář, autor epigramů a tří rozsáhlývh bás. skladeb, v nichž kritizoval absolutistického císaře, církev, policii i úřednický aparát.

 Král Lávra

 Tyrolské elegie( žalozpěvy¨)

 Křest sv. Vladimíra

 Za své politické přesvědčení byl nucen pobývat ve vyhnanství( tyrolský Brixen)

 

 

Karel Jaromír Erben

 Autor bás. sbírky Kytice( 13 balad), v nichž na pohádkovém pozadí a s pohádkovými postavami zachycuje aktuální mezilidské vztahy ( Vodník, Polednice...).

 Erben byl sběratelem ú.l.s. (pohádky)

 

 

 MLUVNICE (20.4.2020)

 Téma. Poměry mezi větami hlavními, větami vedlejšími a několikanásobnými větnými členy

 

 Výklad nové látky zapište do školního sešitu, pravopisné cvičení mi zašlete vyřešené do 4.5.2020 na Vám již známou emailovou adresu, a´t se Vám všem dobře daří .P-Ź.

 

 Zápis do sešitu:

Rozlišujeme celkem šest významových poměrů:

                   - slučovací  ( nej. spo. výrazy a,i ani- před nimi čárku nepíšeme, ani-anihned-hned)

                   - stupńovací ( ba, ba i ...)

                   - odporovací (ale, avšak...)

                   - vylučovací ( bu´d nebo)

                   - příčinný

                   - důsledkový ( a proto, a tak)

 Spojovaci výrazy  najdete v učebnici na str. 88-89. Je nutno je umět.

 

 Příklady: Petr šel do školy na poslední chvíli, ale cestou ho ještě zdržel kamarád. Učil se svědomitě, a tak byl učitelem hodnocen výbornou.Bu´d  se budeš učit, nebo s těmito výsledky propadneš( přehled je v učebnici na str. 86-89).

 

 Pravopisné cvičení: (vypracované pošlete na známou emailovou adresu do 4.5.2020)

  1. úkol: Vyhledejte několikanásobné větné členy, podtrhněte je vodorovnou čarou a určete význam. poměr mezi jejich složkami.

 Brambory obsahují dílem obrovské množství minerálních látek, stopových prvků a vitamínů, dílem škrob a bílkoviny. Pes je nejen kamarád a pomocník, ale také bytost potřebující péči a lasku. Chrup tohoto psa je ostrý, ale poměrně slabý. Po celou dobu dohadování, ba spíše hádání jen klidně seděl.Toto barvivo odolává i kyselinám či louhům. Musím s ním mluvit dnes, nebo zítra. Vždycky se choval tiše,ba až příliš zdrženlivě.

 

2. úkol: Graficky znázorni větu jednoduchou, udělej graf( pavoučka), označ větné členy

 A    V neděli jsem pomáhal rodičům doma i na jejich zahradě.

 B    V parném létě pojedeme s rodiči na cyklistický výlet.

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

     

 

 

Zadání práce v termínu od 30. 3. do 9. 4.


Milí žáci, vkládám učivo na následujících 14 dní. První týden si pečlivě pročtěte novou látku (mluvnice, literatura, sloh), zapište zadané do sešitů. Připravte si zadanou slohovou práci. Následující týden vypracujte zadané cvičení a odešlete ke kontrole. Nezapomeňte odeslat také vaši slohovou práci. Dále pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky.

Týden 30. 3. - 3. 4. (učivo, zadání viz níže)

 1. projít a zapsat do sešitů novou látka (mluvnice, sloh, literatura)
 2. postupně vypracovávat zadaná cvičení
 3. příprava slohové práce - úvaha - k zadané slohové práci na téma úvaha, zde si vyberete pouze jedno z uvedených témat a zpracujete na základě Vámi vytvořené osnovy úvahu o rozsahu cca 200 až 220 slov.

Týden 6. 4. - 9. 4.

 1. procvičit novou látku - příklady k procvičování dle zadání vypracujete a odešlete nejpozději do 9.4.2020. na e-mailovou adresu justyn0@ seznam.cz
 2. průběžné opakování zápisů v literárním sešitě
 3. vypracovat zadané úkoly a odeslat e-mailem

A jdeme na to.Přeji Vám mnoho úspěchů při vypracování zadaných úkolů.

MLUVNICE

nová látka /zapsat do školního sešitu/

Téma učiva: Souvětí souřadné a podřadné-rozlišení

Rozlišujeme dva typy souvětí: - souřadné

                                                 - podřadné  

Souvětí souřadné obsahuje nejméně dvě věty hlavní.

příklad: Jirka šel do lesa a potkal souseda,který se tudy každé odpoledne vracel z práce.

         grafické schéma souvětí:   1.VH     +/a/       2.VH

 

                                                                                         3.VV přívlastková

Souvětí podřadné obsahuje pouze jednu větu hlavní a jednu nebo několik vět   vedlejších.

příklad: Večer jsme chtěli jít do kina,které bylo nedávno nově otevřeno.

  grafické schéma souvětí:   1.VH

 

                                                                2.VV přívlastková

 

Příklady k procvičování:

Zadání: rozlište věty jednoduché  a souvětí podřadná,věty jednoduché podtrhněte vodorovnou čarou, vlnovkou podtrhněte všechna přísudk. slovesa,úkol vypracujte a odešlete na výše uvedený e-mail

Nemám nejmenší představu,jak to udělám .Vůbec si nevím rady,jak to zařídit.u savců, kteří žijí trvale bu´d pod zemí,nebo ve vodě,srst degenerovala.Až za tmy vylézáme z kánoe na břeh, celí prokřehlí a unavení.Když se mladší sestra vrátila z letního tábora, celé dny nadšeně vyprávěla,co všechno zažila.To červené auto,zahýbající právě za roh, muselo prudce přibrzdit,protože do vozovky vběhly dvě malé děti.

 • práce s učebnicí:str 99,cv.2. čárky doplńuj do učebnice
 • práce s učebnicí:str.99,cv.3.vtoto cvičení vypracuj do domácího sešitu

 nová látka/zapsat do škol. sešitu/

Věty hlavní /VH/ a věty vedlejší /VV/ oddělujeme od sebe čárkami.

Věta hlavní/VH/ je formálně/mluvnicky/  i významově samostatná.

Věta vedlejší/VV/ plní funkci větného členu jiné věty,je mluvnicky závislá na jiné větě/můžeme se na tuto větu zeptat/.

Věty hlavní jsou vždy řídící.

LITERATURA

nová látka:/zapsat do lit. sešitu,zodpovězte deset otázek k probírané látce a odpovědi zapište do lit, sešitu zepředu pod nově probíranou látku/.

Téma učiva:České národní obrození

Důvody vzniku národního obrození /NO/ a přehled jeho jednotlivých etap. Snaha o vznik národních států s vlastním národním jazykem.Pod vlivem Velké francouzské revoluce (14.7.1789 dobytí Bastily) viz učivo dějepisu pro 8.ročník snaha ostatních evropských národů vatvořit vlastní národní státy.

 heslo V.F.R.  -rovnost/ egalité/           -sociální spravedlnost

                      -volnost /liberté/            -svoboda pohybu občanů,částečně i svobodné 

                                                            rozhodování o svém životě

                     -bratrstvi / fraternité/     -tolerance vůči spoluobčanům a respektování jejich

                                                           potřeb a názorů

Vznik národ. obrození /NO/  cca od pol.70.let 18.stol. do konce 50.let stol. 19. NO pouze v zemích Koruny české. viz učivo dějepisu pro 8. ročník.

Periodizace/rozdělení do časového období/. Někdy se dělí na 3 časová období,jindy dělíme do čtyř etap,my se přidržímé druhého způsobu periodizace.

 1. etapa: etapa obranná/cca od pol. 70. let 18. stol. do počátku stol. 19./ hl. představitel Josef Dobrovský - autor jazyk . a lit. děl,zabývajících se staveml písemnictví na našem území, snaha o studium češtiny a čes. lit. Zakladatel nového vědního oboru slavistiky /nauka o slovanských jazycích/.Dobrovský podrobně popsal stav českého jazyka.

 2. etapa-etapa útočná/cca 20. léta 19. stol. / doba preromantismu,představitelé: Josef Jungmann,František Palacký,F.L.Ćelakovský

Jungmann obohatil českou slovní zásobu,Palacký je zakladatelem moderní historiografie,Ćelakovský položil základy českému novodobému básnictví. RKZ- litetrární falza/podvrhy/ snaha nahradit v čes. lit. chybějící hrdinskou středověkou epiku.

3. etapa -období romantismu(umělecký směr a životní postoj) cca 30. léta 19. stol.

Předstasvitelé: Josef Kajetán Tyl- novinář, dramatik,psal výchovné divadel. hry a pohádková dramata( Strakonický dudák,Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka-zde poprvé zazněla česká národní hymna).

Karel Hynek Mácha - nejvýznamnější český romantický básník,autor básnické skladby Máj.Lit. hrdina Vilém zabije svého otce,poněvadž mu svedl jeho milou Jarmilu,je uvězněn do hradního vězení,kde čeká na popravu.Skladba je =plna básnických uměleckých prostředků( metafora,metonymie,synekdocha,zvukomalba...)

Karel Jaromír Erben- sběratel ústní lidové slovesnosti,autor 13 balad ze sbírky Kytice.

4. etapa -etapa realistická (40.-50. léta 19. stol.)

Představitelé: Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský.Němcová sbírala pohádky a psala povídky a romány s ženskými hrdinkami,Havlíček byl novinář a psal básnické skladby( Tyrolské elegie,Král Lávra).

Úkoly nejen k výkladu nové látky: odpovědi zapište do lit. sešitu pod novou látku a odešlete je na e-mail.

 1.vysvětli význam zkratky NO

 2.ozřejmi heslo rovnost,volnost,bratrství

3.do kolika etap dělíme NO

4.napiš jméno nejvýz.představitele 1. etapy NO

5.kdo je autorem bás. skladby Máj

6. vypiš jména tří představ. 3. etapy NO

7. jak se jmenovala výše uvedená jména B.Němcové

8. napsal bás. skladbu Král Lávra K.J.Erben

9. J.A,Komenský je autorem pedag.-didaktického spisu Velká didaktika

10. W.Shakespeare napsal div. hry Sen noci svatojánské,Romeo a Julie, Sluha dvou pánů.

SLOH

nová látka (zapsat do slohového sešitu)

Téma nového učiva: Úvaha

Úvaha upozorńuje na na závažnost nějakého problému a hledá možnosti jeho řešení,Autor představuje své myšlenky,názory a postoje a často vychází ze svých zkušeností.Důležitá je návaznost myšlenek,častěji se vyskytují obrazná vyjádření,otázky,na které nemusí existovat odpověď, subjektivní názor./ukázky úvahy najdete v učebnici na str.153-155/.

Témata ke slohové práci:

 1.  Vliv člověka na změny klimatu na planetě.
 2.  Význam moderních technologií pro budoucnost lidstva.
 3.  Význam vzdělání pro můj život.

Úkoly pro žáky: Vyberte si pouze jedno téma a zpracujte je formou úvahy /rozsah cca 200-220 slov/ + osnovu.

Všechny úkoly zpracujte a odešlete do 9.4.2020.

 

 

 

 

Dobrý den,

posílám Vám další zápis z literatury, pokračujte do lit. sešitu:

Téma: Ćeská lit.1.pol. 19. století ( cca se kryje s N.O.)

 

1.pol. 19. stol. se shoduje v české literatuře s dobou N.O.(viz předchozí látka).Charakteristiku doby, přehled jednotl. etap N.O. i přehled spisovatelů jsme zmínili výše.

1.část:

 Tentokrát se budeme věnovat charakteristice jednotlivých uměleckých směrů a životních postojů.

1. etapa N.O. je spojena s dobou KLASICISMU, který vznikl ve Francii v 17. stol. a postupně v průběhu 18. stol. se objevil ve většině evropských zemí.(Vliv antické architektury, v lit dramatu). J. B. Moliere, Jean Racine, Piere Corneile, Carlo Goldoni.

V českých zemích se kryje s první etapou N.O.( J. Dobrovský)

Znaky.: snaha o pevně stanovený řád, v dramatu stojí nejvýše tragédie. Jean de Lafontaine- autor bajek, v politice převládí absolutismus ( Ludvík X1V.Petr Veliký...)

 Dalším životním o´postojem i uměleckým směrem byl PREROMANTISMUS( před romantismem).

Byl částečně inspirován Velkou francouzskou revolucí (1789. pád Bastily).

heslo: ROVNOST-VOLNOST-BRATRSTVÍ

Toto období se časově kryje s 2. etapou N,O,

V Evropě probíhaly napoleonské války.

Cílem byla snaha o utvoření národních stárů s vlastním jyzykem a kulturou.

Znaky preromantismu:

v lit. existence silného hrdiny, který se svým jednáním odlišuje od ostatních

tragický životní pocit(světabol)

osamocenost, rozervanost lit.postavy, neš´tastná láska,často tragický konec

děje jsou zasazeny do historie či exotických zemí

silný vliv ústní lidové slovesnosti

Spisovatelé čeští: F.L. Ćelakovský

Vědci: F.Palacký, Josef Jungmann (jazykovědec,autor pětidílného německo.českého slovníku,doplnil nčeskou slovní zásobu).

 

 Otázky k procvičování:

 1.Charakterizuj 1. etapu N.O.

 2. Vysvětli podstatu klasicismu

 3.Osvětli zkratku R.K.Z.

 4.Kdo byl zakladatel nového jazyk. vědeckého oboru slavistiky

 5.Charakterizuj 3. etapu N.O.

 6. Moliere

 7. Jan Amos Komenský

 8.Co jsou bajky

 9. Vše o Bibli

 10. Vyjmenuj ctnosti rytíře

 

 Otázky zodpovězte do 23. 4. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Milí  žáci, dostáváte úkoly na období do pátku 20. 3. 

Mluvnice - skladba, učebnice str. 66 - 75

Literatura - opakovat průběžně zápisy v literárním sešitě

Sloh - úvaha, učebnice str. 153 - 158