Aktuální počasí

Počasí dnes:

31. 3. 2020

oblacnosesnez

Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zadání práce v termínu od 30. 3. do 9. 4.


Milí žáci, vkládám učivo na následujících 14 dní. První týden si pečlivě pročtěte novou látku (mluvnice, literatura, sloh), zapište zadané do sešitů. Připravte si zadanou slohovou práci. Následující týden vypracujte zadané cvičení a odešlete ke kontrole. Nezapomeňte odeslat také vaši slohovou práci. Dále pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky.

Týden 30. 3. - 3. 4. (učivo, zadání viz níže)

 1. projít a zapsat do sešitů novou látka (mluvnice, sloh, literatura)
 2. postupně vypracovávat zadaná cvičení
 3. příprava slohové práce - úvaha - k zadané slohové práci na téma úvaha, zde si vyberete pouze jedno z uvedených témat a zpracujete na základě Vámi vytvořené osnovy úvahu o rozsahu cca 200 až 220 slov.

Týden 6. 4. - 9. 4.

 1. procvičit novou látku - příklady k procvičování dle zadání vypracujete a odešlete nejpozději do 9.4.2020. na e-mailovou adresu justyn0@ seznam.cz
 2. průběžné opakování zápisů v literárním sešitě
 3. vypracovat zadané úkoly a odeslat e-mailem

A jdeme na to.Přeji Vám mnoho úspěchů při vypracování zadaných úkolů.

MLUVNICE

nová látka /zapsat do školního sešitu/

Téma učiva: Souvětí souřadné a podřadné-rozlišení

Rozlišujeme dva typy souvětí: - souřadné

                                                 - podřadné  

Souvětí souřadné obsahuje nejméně dvě věty hlavní.

příklad: Jirka šel do lesa a potkal souseda,který se tudy každé odpoledne vracel z práce.

         grafické schéma souvětí:   1.VH     +/a/       2.VH

 

                                                                                         3.VV přívlastková

Souvětí podřadné obsahuje pouze jednu větu hlavní a jednu nebo několik vět   vedlejších.

příklad: Večer jsme chtěli jít do kina,které bylo nedávno nově otevřeno.

  grafické schéma souvětí:   1.VH

 

                                                                2.VV přívlastková

 

Příklady k procvičování:

Zadání: rozlište věty jednoduché  a souvětí podřadná,věty jednoduché podtrhněte vodorovnou čarou, vlnovkou podtrhněte všechna přísudk. slovesa,úkol vypracujte a odešlete na výše uvedený e-mail

Nemám nejmenší představu,jak to udělám .Vůbec si nevím rady,jak to zařídit.u savců, kteří žijí trvale bu´d pod zemí,nebo ve vodě,srst degenerovala.Až za tmy vylézáme z kánoe na břeh, celí prokřehlí a unavení.Když se mladší sestra vrátila z letního tábora, celé dny nadšeně vyprávěla,co všechno zažila.To červené auto,zahýbající právě za roh, muselo prudce přibrzdit,protože do vozovky vběhly dvě malé děti.

 • práce s učebnicí:str 99,cv.2. čárky doplńuj do učebnice
 • práce s učebnicí:str.99,cv.3.vtoto cvičení vypracuj do domácího sešitu

 nová látka/zapsat do škol. sešitu/

Věty hlavní /VH/ a věty vedlejší /VV/ oddělujeme od sebe čárkami.

Věta hlavní/VH/ je formálně/mluvnicky/  i významově samostatná.

Věta vedlejší/VV/ plní funkci větného členu jiné věty,je mluvnicky závislá na jiné větě/můžeme se na tuto větu zeptat/.

Věty hlavní jsou vždy řídící.

LITERATURA

nová látka:/zapsat do lit. sešitu,zodpovězte deset otázek k probírané látce a odpovědi zapište do lit, sešitu zepředu pod nově probíranou látku/.

Téma učiva:České národní obrození

Důvody vzniku národního obrození /NO/ a přehled jeho jednotlivých etap. Snaha o vznik národních států s vlastním národním jazykem.Pod vlivem Velké francouzské revoluce (14.7.1789 dobytí Bastily) viz učivo dějepisu pro 8.ročník snaha ostatních evropských národů vatvořit vlastní národní státy.

 heslo V.F.R.  -rovnost/ egalité/           -sociální spravedlnost

                      -volnost /liberté/            -svoboda pohybu občanů,částečně i svobodné 

                                                            rozhodování o svém životě

                     -bratrstvi / fraternité/     -tolerance vůči spoluobčanům a respektování jejich

                                                           potřeb a názorů

Vznik národ. obrození /NO/  cca od pol.70.let 18.stol. do konce 50.let stol. 19. NO pouze v zemích Koruny české. viz učivo dějepisu pro 8. ročník.

Periodizace/rozdělení do časového období/. Někdy se dělí na 3 časová období,jindy dělíme do čtyř etap,my se přidržímé druhého způsobu periodizace.

 1. etapa: etapa obranná/cca od pol. 70. let 18. stol. do počátku stol. 19./ hl. představitel Josef Dobrovský - autor jazyk . a lit. děl,zabývajících se staveml písemnictví na našem území, snaha o studium češtiny a čes. lit. Zakladatel nového vědního oboru slavistiky /nauka o slovanských jazycích/.Dobrovský podrobně popsal stav českého jazyka.

 2. etapa-etapa útočná/cca 20. léta 19. stol. / doba preromantismu,představitelé: Josef Jungmann,František Palacký,F.L.Ćelakovský

Jungmann obohatil českou slovní zásobu,Palacký je zakladatelem moderní historiografie,Ćelakovský položil základy českému novodobému básnictví. RKZ- litetrární falza/podvrhy/ snaha nahradit v čes. lit. chybějící hrdinskou středověkou epiku.

3. etapa -období romantismu(umělecký směr a životní postoj) cca 30. léta 19. stol.

Předstasvitelé: Josef Kajetán Tyl- novinář, dramatik,psal výchovné divadel. hry a pohádková dramata( Strakonický dudák,Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka-zde poprvé zazněla česká národní hymna).

Karel Hynek Mácha - nejvýznamnější český romantický básník,autor básnické skladby Máj.Lit. hrdina Vilém zabije svého otce,poněvadž mu svedl jeho milou Jarmilu,je uvězněn do hradního vězení,kde čeká na popravu.Skladba je =plna básnických uměleckých prostředků( metafora,metonymie,synekdocha,zvukomalba...)

Karel Jaromír Erben- sběratel ústní lidové slovesnosti,autor 13 balad ze sbírky Kytice.

4. etapa -etapa realistická (40.-50. léta 19. stol.)

Představitelé: Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský.Němcová sbírala pohádky a psala povídky a romány s ženskými hrdinkami,Havlíček byl novinář a psal básnické skladby( Tyrolské elegie,Král Lávra).

Úkoly nejen k výkladu nové látky: odpovědi zapište do lit. sešitu pod novou látku a odešlete je na e-mail.

 1.vysvětli význam zkratky NO

 2.ozřejmi heslo rovnost,volnost,bratrství

3.do kolika etap dělíme NO

4.napiš jméno nejvýz.představitele 1. etapy NO

5.kdo je autorem bás. skladby Máj

6. vypiš jména tří představ. 3. etapy NO

7. jak se jmenovala výše uvedená jména B.Němcové

8. napsal bás. skladbu Král Lávra K.J.Erben

9. J.A,Komenský je autorem pedag.-didaktického spisu Velká didaktika

10. W.Shakespeare napsal div. hry Sen noci svatojánské,Romeo a Julie, Sluha dvou pánů.

SLOH

nová látka (zapsat do slohového sešitu)

Téma nového učiva: Úvaha

Úvaha upozorńuje na na závažnost nějakého problému a hledá možnosti jeho řešení,Autor představuje své myšlenky,názory a postoje a často vychází ze svých zkušeností.Důležitá je návaznost myšlenek,častěji se vyskytují obrazná vyjádření,otázky,na které nemusí existovat odpověď, subjektivní názor./ukázky úvahy najdete v učebnici na str.153-155/.

Témata ke slohové práci:

 1.  Vliv člověka na změny klimatu na planetě.
 2.  Význam moderních technologií pro budoucnost lidstva.
 3.  Význam vzdělání pro můj život.

Úkoly pro žáky: Vyberte si pouze jedno téma a zpracujte je formou úvahy /rozsah cca 200-220 slov/ + osnovu.

Všechny úkoly zpracujte a odešlete do 9.4.2020.

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Milí  žáci, dostáváte úkoly na období do pátku 20. 3. 

Mluvnice - skladba, učebnice str. 66 - 75

Literatura - opakovat průběžně zápisy v literárním sešitě

Sloh - úvaha, učebnice str. 153 - 158