Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 4. 2020

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tak, zdravím 8.A a zadávám práci na týden od 6.4 až 10.4. Ještě se týká statistiky. Opět platí, že mi řešení a výsledky můžete posílat na můj mail, nejlépe ofocené ze sešitu, nejpozději 11.4. Níže pak uvádím řešení a výsledky úkolů z 30.3- 3.4.Těm, kteří mi tyto úkoly poslali mailem děkuji.

 

Zopakuj si z učebnice(nebo ze sešitu) definice pro modus(str.66) a medián(str.68) statistického souboru. V příkladech, kde nepíšete rovnou výsledek, zapisujte i postupy řešení

zápis do sešitu                 Modus a medián 

úkol 1

Urči modus těchto čísel( text v této závorce neopisuj, hledám číslo s největší četností, když jich je víc, volím i ta)

vzor: 7, 7, 7, 9, 9, 5, 5, 8, 8, 8    modus je 7 a 8( obě čísla jsou 3krát)

a) 2, 1, 5, 6, 8, 6, 4, 6, 5            modus je:

b) 12, 18, 18, 18, 48, 49, 49, 49, 49

c) 0.2, 0,2, 0,2, 0,3, 0,3, 0,9, 1,3, 1,3

d) 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3

Urči medián těchto čísel( text v této závorce neopisuj, musím mít čísla srovnaná podle velikosti, pokud je čísel lichý počet, je medián to číslo uprostřed, pokud je čísel sudý počet, je medián aritmetickým průměrem dvou čísel nejblíže středu

a) 1, 2, 3, 4, 5                     medián je:

b) 6, 8, 8, 10, 12, 14

c) 7, 9, 10, 13, 15, 18

d) 9,7   9,4   9,4   9,6   9,6

úkol 2

Kdo má lepší vysvědčení?

Marcela má známky   2, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 3

Renata má známky    1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2

Urči pro obě vysvědčení

a) aritmetický průměr se zaokrouhlením na setiny

b) modus

c) medián( nezapomeň si nejdřív srovnat známky podle velikosti)

úkol 3

Tabulka uvádí rozdělení četností výše čtvrtletní odměny pro 25 pracovníků hospodářského družstva

 

Výše odměny v Kč        5000       10000     20000     150000
Četnost          5          14        5          1

a) vypočítej aritmetický průměr výše čtvrtletní odměny

b) zjisti modus a medián výše čtvrtletní odměny

Závěr

Statistický příklad jde znázornit: tabulkou a diagramem(sloupkový, kruhový)

U statistického příkladu můžeme určit také relativní čenost v %, aritmetický průměr, modus, medián statistického souboru atd.

Podívej se do učebnice na str. 59-61

Poslední příklad 

Na str.60 dole si překresli tabulku i s údaji a zapiš nad ní:

Aktivní sportování o víkendu pro sportovní tř. 8.C (28.žáků)

Zkontroluj si, zda jsou relativní četnosti v % vypočítány správně. Pak si překresli pro tuto úlohu ze str.61 kruhový diagram i s údaji, (můžeš si ho i vybarvit) a zapiš si, jak se dá vypočítat úhel alfa. Na závěr zkus nakreslit (ne od ruky) sloupkový diagram pro tuto úlohu - vzor máte na str.59 pro třídu 8.A, postupujte stejně. Moje rada: volte svislou osu pro počet žáků 1dílek=2mm.

Kdo náhodou nemá učebnici, může se domluvit se spolužákem o přeposlání ofoceného řešení této úlohy. Doufám, že máme tuhle úlohu na stejné stránce, popř. dejte vědět, nebo kdyby byl nějaký jiný problém. Mějte se a hezké velikonoce.

Pokud by někdo chtěl jsou na yutubu dobré odkazy: zadáš statistika a najdeš si video isobalo matematika

Výsledky úloh ze 30.3-3.4

Tak jdeme na to!

1.úkol

   

Známka       1        2       3       4        5
Četnost 8.A       4        9     14       5        0
Relativní četn v %    12,5    28,13   43,75    15,63        0
Četnost 8.B       5      12       6       4        2
Relativní četn.v%   17,24    41,38   20,69    13,79      6,9
Četnost 8.C       2       8      11       4        1
Relativní četn.v%    7,69    30,77   42,31    15,38     3,85

 

 výpočet (na 2 des.m.) vzor: 

8.A     4:32.100=0,125.100=12,5% atd.

8.B     5:29.100=0,17241.100=17,241=17,24% atd.

8.C     2:26.100=0,07692.100=7,692=7,69% atd.

aritmetické průměry známek(na setiny):

8.A    (1.4+2.9+3.14+4.5+5.0):32=84:32=2,625=2,63

8.B    (1.5+2.12+3.6+4.4+5.2):29=73:29=2,517=2,52

8.C    (1.2+2.8+3.11+4.4+1.5):26=72:26=2,769=2,77

2.úkol 

odpověďi

a) 1173km2, 89097, 113obyv.na 1km2, 82

b) Znojmo, Břeclav, Brno-venkov

c) Brno-město, Brno-venkov, Hodonín

d) Vyškov

e) Blansko, Břeclav, Vyškov, Znojmo

f) Brno-venkov

Někdo z vás může mít jiné vydání učebnice, pak odpověďi ve 2.př.jsou:

a) 1038 km2, 90813,125 obyv.na1km2, =82

b) Znojmo, Brno-venkov, Hodonín

c) Brno-město, Brno-venkov, Hodonín

d) Vyškov

e) Břeclav, Vyškov, Znojmo

f) Brno-venkov

3.úkol

 

Rozloha okresu

  Do 500km2      500km2 až1000km2   Víc než 1000km2
Četnost          1                 2              4
Relat.četnost v %        14,3                28,6             57,1

 

Výpočet(na 1 des.m):   

1:7(okresů).100=0,1428.100=14,28=14,3%

2:7.100=0,2857.100=28,57=28,6%

4:7.100=0,5714.100=57,14=57,1%

4.úkol-dobrovolný-výsledky najdete v učebnici

5.úkol- diagramy

diagram 3     

a) pondělí. středa, pátek

                    b) úterý

                    c) pondělí

                    d) úterý

diagram 4  

teplota v Londýně vychází  cca 23°

diagram 5   

a) 100%=675            1%=675:100=6,75=7 lidí

b)                             23%=6,75.23=155,25=155 lidí

c) 20%+19%=39%    39%=6,75.39=263,25=263 lidí

diagram 6   

a) pondělí 138

b) středa   8805

c) 93+138+99+103+104+120+68=725

 


Hezký den, v menším předstihu zadávám práci na procvičení příkladů ze statistiky pro příští týden 30.3.-3.4. Začněte s nimi až po víkendu. Předpokládám, že máte napsaný úvodní zápis. Příklady řešíte do školních sešitů zepředu (platí pro všechny), rozměry tabulek si volte podle sebe nebo podle učebnice.Co budu chtít konkrétně vyřešit(používej kalkulačku) a zapsat do sešitu vám vždy uvedu.Výsledky řešení mi můžete posílat na můj mail, nejlépe ofocené, nejpozději 3.4. Já vložím na stránky výsledky nejpozději 5.4., budu se těšit. Kdo by měl nějaký problém s řešením, může mi dát mailem vědět.

Jěště jedna krátká vzorová úloha (nedělej do sešitu)  př. na str.55/G   

Ve třídě je 30 žáků(statistický soubor), z toho 20 žáků má angličtinu,5 němčinu a 5 francouzštinu. Ve statistických tabulkách se dost často uvádí jen četnost a relativní četnost v %.

Jazyk       Aj       Nj       Fj
Četnost       20        5        5
Rel.č v %       67%      17%      17%

Výpočet relativních četností v % : relativní četnost .100   

 neboli: četnost/stat.soubor  krát100                                                                                                                                        

 tedy pro 1.sloupek: 20/30 .100  = 0,666.100=66,6% =67%                                                                                                                                   

 atd.pro dálší sloupky. Tento výpočet používejte v dalších úlohách(tabulkách).

1.úkol do sešitu - napiš si zadání a překresli tabulku

Paní učitelka opravila a oznámkovala čtvrtletní písemnou práci z matematiky, kterou psali žáci 8.A (32 žáků), 8.B (29 žáků) a  8.C (26 žáků).Na základě statistického šetření sestavila tabulku.

 

Známka       1        2       3       4        5
Četnost 8.A       4        9     14       5        0
Relativní četn v %          
Četnost 8.B       5      12       6       4        2
Relativní četn.v%          
Četnost 8.C       2       8      11       4        1
Relativní četn.v%          

 

a) pod tabulkou vypočítej na kalkulačce(15 výpočtů)  relativní četnosti( v %) výskytu daných známek ze  čtvrtletní písemné práce z matematiky pro 8.A,B i C,s přesností na setiny a zapiš je do tabulky

b)vypočítej s přesností na setiny aritmetické průměry známek pro 8.A,B i C, zapiš postup i výsledky                                                                                                                          

2.úkol - do sešitu - z uč.na str.56 si opiš zadání příkladu od slova Následující...a opiš si i danou tabulku. Pak pod tabulkou odpověz na dané otázky (otázky neopisuj)

3.úkol - do sešitu si překresli tabulku ze str.57(týká se př.ze str.56) a vyplň ji.Relativní četnosti zaokrouhli na desetiny procenta(výpočty uveď pod tabulkou).Nezapomeň, že statist.souborem k výpočtu je celkový počet okresů. Zkus si pak sečíst všechny tři relativní četnosti, jestli ti dají přesně 100%.

4.úkol je dobrovolný(kdo by toho měl málo) - zapsal by sis Přehled nehod v ČR zaviněných řidiči motorových vozidel za rok 2017 a na základě zadání by sis sestavil svoji tabulku pro četnost a relativní četnost v %(uč.str.58). Statistický soubor tvoří všech 86186 nehod, řešení a výsledky opět uveď pod tabulkou.

Ti žáci,kteří mají trošku pomalejší tempo(a těch je málo) mohou v 1.př. vynechat  v tabulce třídu  8.C. 

5.úkol - z úvodního zápisu víte, že statistický soubor se dá vyjádřit i pomocí diagramů. Napište mi do sešitu jen odpovědi k diagramům 3,4,5,6(níže pod čarou), pomalejší mohou vynechat 6

At´ se daří.

   

 


 

Tak menší změna, je potřeba záčít s výkladem a procvičováním nové látky, tak se do toho pustíme. Tu poslední práci z 23.3. (slovní úlohy) mi ale můžete posílat dál mailem,později dodám výsledky a řešení. Nová látka bude i se zápisem do školního sešitu zepředu, platí to pro všechny, a ten dnešní úvodní zápis byste měli stihnout do pondělí. Samozřejmě pak tuto látku později ve škole zopakujeme. Zatím.

26.3. čísla stránek v učebnici jsou pro vás, v zápisu je nedělejte

Zápis do školního sešitu: ZÁKLADY STATISTIKY

statistická šetření se mohou týkat nejrůznějších oblastí, například:

  • Počtu žáků v jednotlivých ročnících ZŠ v určitém školním roce (uč. str. 51)
  • Vzdělání, jakého by žáci chtěli dosáhnout (uč. str. 52)
  • Počtu sourozenců žáků školy(uč. str. 53)

Tabulka str. 53

První úkol: Tabulku i se zadáním si překresli a přepiš do sešitu(rozměry si zvol třeba podle učebnice-str.53)

opět zápis

 jaká slova používá statistika:

dotazovaní žáci ZŠ U vyhlídky.... statistický soubor

každý jednotlivý žák....statistická jednotka

32 žáků má tři sourozence...... 32 je četnost toho, že žák má tři sourozence

32 : 512 = 0,0625 je ta část dotazovaných žáků, kteří mají tři sourozence.... 0,0625 je relativní četnost toho, že žák má tři sourozence

0,0625 . 100 = 6,25 je počet procent žákl, kteří mají tři sourzence... 6,25 je relativní četnost toho, že žák má tři sourozence, vyjádřená v procentech

Druhý úkol: Připomeň si procenta:(ne do sešitu)

Počet žáků v procentech vypočítáme tak, že počet žáků dělíme celkovým počtem žáků a násobíme stem.

Vem si kalkulačku a přepočítej, že jsou čísla v posledním řádků tabulky vypočítána správně: tzn. (119 : 512) . 100 = 23,24%, přepočítej všechna čísla. Dá se spočítat i druhým způsobem 100% ....512žáků, 119 žáků.....x%, kontrolu výpočtem si dělej na papír

opět do sešitu -rozměry tabulky vol třeba podle učebnice str.54

Výsledná tabulka pak může mít podobu: 

Počet sourozenců      0     1      2       3       4      5
Četnost    119    246     95     32     15      5
Relativní četnost 0,2324 0,4805 0,1855 0,0625 0,0293 0,0098
Relativní četnost%  23,24  48,05   18,55   6,25   2,93   0,98

Součet relativních četností vyjádřených v procentech je 100%. Pokud relativní četnosti zaokrouhlujeme, nemusí nám 100% vyjít přesně.

23,24+48,05+18,55+6.25+2.93+0,98=100%

Výsledky statistických šetření jsou často znázorněny v diagramech.

Typy diagramů:

  • Sloupkový
  • Kruhový

Příklady obou diagramů si prostuduj v příkladech na přiložených obrázcích, najdeš je také v učebnici na str. 59-63.Tyto přiložené diagramy do sešitu nepřekresluj, ale ještě je využijem,ale kdyby se vám podařily okopírovat(vyfotit) a nalepit dva diagramy z učebnice bylo by to hezčí

123

4

Do sešitu dále napiš

Aritmetický průměr čísel

vypočítáme tak, že tato čísla sečteme a výsledek vydělíme jejich počtem.

 

Modus

je ta z daných hodnot, která má největší četnost. 

Pokud se ve statistickém souboru vyskytují dvě nebo více hodnot s největší četností, tvoří modus všechny tyto hodnoty. (v učebnici str. 66)

Např. Modus v tabulce ze strany 53 je 1. Nejvíce žáků má jednoho sourozence.

 

Medián

určujeme tehdy, když jde o čísla; uspořádáme je podle velikosti.

Je-li počet prvků souboru liché číslo, je medián to číslo, které leží "uprostřed".

194  192  175  175  174  172  171  171  170

Je li počet prvků v souboru sudé číslo, je medián aritmetickým průměrem těch dvou čísel, která jsou "nejblíže středu".

195  190  176          174  174  173  170

                  -> 175 <-

Určení mediánů nejlépe vysvětluje příklad na str. 67,68 (nebo zde níže). Prostuduj, ale do sešitu nezapisuj!

holky výškachlapci výška

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE

1. Zkontroluj, že sis správně zapsal(/a)  zápis napsaný výše. A že jsi splnil(/a) první dva úkoly. Pokud ne, zápis doplň.

2. Vypiš si známky z libovolného předmětu za první pololetí (z žákovské knížky) a vypočítej z nich aritmetický průměr.

Jak už jsem se zmiňoval, zápis v sešitech(i ty dvě tabulky) do pondělí, pak začneme tuto látku procvičovat, a tu byste mi posílali už mailem, mějte se.

 

 


Řeš rovnice a proveď zkoušky.     VÝSLEDKY

1) 5x + 7 = 3x + 19                        x=6 zk.37

2) 5(2x - 1) + 2 = 7(x + 3)              x=8 zk.77

3) 4(3 + x) = 5(3x - 2)                    x=2 zk.20

4) 2(8 - 3x) = 76                            x=-10 zk.76

5) 3(x - 4) - 6(2x - 3) = 27 - 2x       x=-3 zk.33

6) 4(3x - 6) - 11 = -21 - 2(7 - 6X)   0=0 rovnice má nekonečně mnoho řešení

 

7) Dvojnásobek neznámého čísla zvětšený o čtyři je roven 48.  x=22 zk.48

8) Odečtu - li od čísla 40 neznámé číslo, dostanu čtyřnásobek neznámého čísla.x=8zk32

Výsledky posílejte na email d.linek@seznam.cz do 16.3.2020. Atˇ se vám dobře počítá. Během příštího týdne pošlu další příklady. Dodržujte denní režim, jezte ovoce a zeleninu a choďte na procházky.

Práce na týden od 16.3.

rovnice se zlomky -podle sebe vyber prvních osm, nebo všech čtrnáct!

Tak, týden za námi, tady jsou výsledky 2.úkolu, atˇ už jste počítali poctivě nebo ne,já

doufám, že ano. Těch co mi poslalo řešení ubývá, tak doufám ve zlepšení.

1)x=6 zk.7  2)x=11 zk.3  3)x=11 zk.5  4)x=4 zk.3  5)x=12 zk.3  6)x=4 zk4  7)x:12=6,

pak x=72 zk.6  8) x/3 -3=x/2 -2, pak x=-6 zk.-5  9) omylem stejná rovnice jako 5.př.

10)x=8 zk.5  11)x=6 zk.2  12)x=36 zk.9  13)x=7 zk.1/2  14)x=1 zk.1

 

Práce na týden od 23.3.

slovní úlohy na rovnice

1)Přičteme-li k neznámému číslu toto číslo zvětšené o sedm, dostaneme 13. Které je

  to číslo?

2)Ve venkovské škole je ve třech třídách celkem 44 žáků. V první třídě je o dva žáky

  více než ve druhé třídě a ve třetí třídě je o tři žáky méně než ve druhé třídě.Kolik žáků

  je v každé třídě?

3)Ve venkovské škole je ve třech třídách celkem 44 žáků. Ve 2.tř.je o čtyři žáky více

  než v 1.tř. a ve 3.tř. je dvakrát méně žáků než v 1.tř. Kolik žáků je v každé třídě?

4)Ve venkovské škole je ve třech třídách celkem 47 žáků. V první třídě je o 20% žáků

  více než ve druhé třídě a ve třetí třídě je o jednoho žáka méně než ve druhé třídě. Kolik

  žáků je v každé třídě? rada 20% z x = 0,20x = 0,2x

5)Pět dvanáctin z počtu žáků ve třídě se učí anglicky, třetina německy, šestina 

  francouzky a dva žáci se učí rusky. Kolik žáků je ve třídě a kolik se učí jednotlivým 

  jazykům?

  Tedˇ dvě slovní úlohy o pohybu

6)a)Za jak dlouho se potkají dva vlaky, které vyjely současně proti sobě ze stanic 

     vzdálených 80 km, je-li rychlost prvního vlaku 75km/h a druhého vlaku 45km/h? 

   b)Na jakém km se potkají vzhledem k prvnímu vlaku?

7)Za cyklistou, který jel rychlostí 16km/h, vyjel o 3 hodiny později motocyklista 

  rychlostí 48km/h. Kdy motocyklista dohonil cyklistu, a na jakém km?  

8)Rozděl 2500 Kč mezi 3 kamarády tak, aby druhý dostal o 150 Kč méně než první a 

  třetí o 250 Kč více než první.  

 Jinak, kdo nerozumí rovnicím, atˇ si opakuje řešení rovnic ze sešitu nebo 

 učebnice.Mějte se, a čekám až týden na výsledky.

Výsledky slovních úloh-lomené čáry znamenají zlomkovou čáru, zkoušky neuvádím

1) x+x+7=13

            x=3  

2) 1.tř. x+2 (17 )    2.tř. x (15žáků)     3.tř. x-3 (12)

                   x+2+x+x-3 =4

                                  x=15

3) 1.tř.  x (16)       2.tř. x+4 (20žáků)       3.tř. x/2 (8)

                   x+x+4+x/2=44    rovnici vynásobíme 2

                                 x=16

4) 1.tř. x+0,2x (18)       2.tř. x (15žáků)       3.tř. x-1 (14)

                    x+0,2x+x+x-1=47

                                       x=15

5) žáků ve třídě je 24, Aj  5x/12 (10)    Nj  x/3 (8)    Fj  x/6 (4)    Rj  (2)

                    5x/12+x/3+x/6+2=x     rovnici vynásobíme 12

                                           x=24

6) 1.vlak v1=75km/h   t1=x     s1=75x           2.vlak v2=45km/h   t2=x     s2=45x

                     75x+45x=80

                               x=80/120=2/3h=40min

s1=75x=75.2/3=50km

Vlaky se setkají za 40min na 50km vzhledem k 1.vlaku.  

7) motocyklista v1=48km/h   t1=x     s1=48x

    cyklista        v2=16km/h   t2=x+3    s3=16(x+3)

                               48x=16(x+3)

                                  x=1,5h

   s1=48x=48.1,5=72km

Motocyklista dohoní cyklistu za 1,5h na 72km.

8) 1.kamarád  x (800Kč)    2.kam. x-150 (650Kč)    3.kam. x+250 (1050Kč)

                            x+x-150+x+250=2500

                                                 x=800                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                Tak, zdravím 8.A a zadávám práci na týden od 6.4 až 10.4. Ještě se týká statistiky. Opět platí, že mi řešení a výsledky můžete posílat na můj mail, nejlépe ofocené ze sešitu, nejpozději 11.4. Níže pak uvádím řešení a výsledky úkolů z 30.3- 3.4.Těm, kteří mi tyto úkoly poslali mailem děkuji.

 

Zopakuj si z učebnice(nebo ze sešitu) definice pro modus(str.66) a medián(str.68) statistického souboru. V příkladech, kde nepíšete rovnou výsledek, zapisujte i postupy řešení

zápis do sešitu                 Modus a medián 

úkol 1

Urči modus těchto čísel( text v této závorce neopisuj, hledám číslo s největší četností, když jich je víc, volím i ta)

vzor: 7, 7, 7, 9, 9, 5, 5, 8, 8, 8    modus je 7 a 8( obě čísla jsou 3krát)

a) 2, 1, 5, 6, 8, 6, 4, 6, 5            modus je:

b) 12, 18, 18, 18, 48, 49, 49, 49, 49

c) 0.2, 0,2, 0,2, 0,3, 0,3, 0,9, 1,3, 1,3

d) 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3

Urči medián těchto čísel( text v této závorce neopisuj, musím mít čísla srovnaná podle velikosti, pokud je čísel lichý počet, je medián to číslo uprostřed, pokud je čísel sudý počet, je medián aritmetickým průměrem dvou čísel nejblíže středu

a) 1, 2, 3, 4, 5                     medián je:

b) 6, 8, 8, 10, 12, 14

c) 7, 9, 10, 13, 15, 18

d) 9,7   9,4   9,4   9,6   9,6

úkol 2

Kdo má lepší vysvědčení?

Marcela má známky   2, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 3

Renata má známky    1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2

Urči pro obě vysvědčení

a) aritmetický průměr se zaokrouhlením na setiny

b) modus

c) medián( nezapomeň si nejdřív srovnat známky podle velikosti)

úkol 3

Tabulka uvádí rozdělení četností výše čtvrtletní odměny pro 25 pracovníků hospodářského družstva

 

Výše odměny v Kč        5000       10000     20000     150000
Četnost          5          14        5          1

a) vypočítej aritmetický průměr výše čtvrtletní odměny

b) zjisti modus a medián výše čtvrtletní odměny

Závěr

Statistický příklad jde znázornit: tabulkou a diagramem(sloupkový, kruhový)

U statistického příkladu můžeme určit také relativní čenost v %, aritmetický průměr, modus, medián statistického souboru atd.

Podívej se do učebnice na str. 59-61

Poslední příklad 

Na str.60 dole si překresli tabulku i s údaji a zapiš nad ní:

Aktivní sportování o víkendu pro sportovní tř. 8.C (28.žáků)

Zkontroluj si, zda jsou relativní četnosti v % vypočítány správně. Pak si překresli pro tuto úlohu ze str.61 kruhový diagram i s údaji, (můžeš si ho i vybarvit) a zapiš si, jak se dá vypočítat úhel alfa. Na závěr zkus nakreslit (ne od ruky) sloupkový diagram pro tuto úlohu - vzor máte na str.59 pro třídu 8.A, postupujte stejně. Moje rada: volte svislou osu pro počet žáků 1dílek=2mm.

Kdo náhodou nemá učebnici, může se domluvit se spolužákem o přeposlání ofoceného řešení této úlohy. Doufám, že máme tuhle úlohu na stejné stránce, popř. dejte vědět, nebo kdyby byl nějaký jiný problém. Mějte se a hezké velikonoce.