Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 4. 2020

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úterý 7. 4.

Dobrý den, milí žáci, tento týden dokončíme učivo o kapalinách. Nejprve si zkontrolujte správná  řešení  příkladů a úloh z minulého týdne. Řešení příkladů jsem vám napsala rukou, abyste si zopakovali psaní značky pro hustotu – řeckého písmene „ró“

Řešení příkladů z minulého týdne

Správné odpovědi na úlohy k zamyšlení:   Fvz  = Vtělesa  . ρkapaliny . g

1. Velikost vztlakové síly se po přilití vody do nádoby nezmění, protože velikost Fvz závisí pouze na hustotě kapaliny, ne na jejím objemu.

2. Větší vztlaková síla působí na váleček ve vodě, protože voda má větší hustotu než líh. (Toto byla jediná úloha, kde jste potřebovali znát hustotu.)

3. Největší vztlaková síla působí na měděnou kuličku, protože má největší objem.  Na materiálu kuličky velikost  Fvz nezávisí.

Nové učivo

Nyní se podívejte do učebnice str. 91 na obr. 78. Jsou tam 3 lahvičky stejného objemu v kádince s vodou. Jedna lahvička klesla ke dnu, druhá se vznáší, třetí plave. Všechny lahvičky mají stejný objem, všechny jsou tedy nadlehčovány stejnou vztlakovou silou. Lahvičky ale mají různou hmotnost, Země si je tedy přitahuje různě velkou gravitační silou, mají různou tíhu. Tíha tělesa a vztlaková síla mají opačný směr, jejich výslednice se vypočítá vzájemným odečtením. Výslednice těchto sil má směr větší z nich a rozhoduje o chování tělesa v kapalině.

Pokud je tíha větší než vztlaková síla, těleso klesá ke dnu. Pokud je vztlaková síla větší než tíha, těleso plave. Pokud mají obě síly stejnou velikost, tak se bude těleso v kapalině vznášet (= zůstane v kapalině na tom místě, kam jsme ho dali).

Stejnorodé těleso = celé z jedné látky o stejné hustotě.

Na stejnorodé těleso v kapalině působí vzhůru vztlaková síla:  Fvz  = Vt . ρk .  g            a směrem dolů jeho tíha :                                                                                        G = mtělesa . g  =  Vtělesa . ρ tělesa . g                                   G =  Vt . ρt g

Když porovnáte vzorečky pro obě síly, tak zjistíte, že se liší pouze v hustotě – vztlaková síla závisí na hustotě kapaliny, tíha na hustotě tělesa. Takže pokud chceme vědět, jak se bude stejnorodé těleso chovat v kapalině, nemusíme počítat  Fvz a G, ale stačí porovnat hustotu kapaliny s hustotou tělesa. Pokud je hustota tělesa větší než hustota kapaliny, těleso klesá ke dnu. Pokud je hustota kapaliny větší než hustota tělesa, těleso plave. Pokud jsou obě hustoty stejné, těleso se vznáší.

Plavat mohou i tělesa, která jsou vyrobena z materiálu o větší hustotě než je hustota kapaliny (lodě z oceli), ale musí být vhodně upravena (většinou jsou dutá). Takováto tělesa jsou nestejnorodá.  Když dáte na hladinu vody kuličku z plastelíny, tak se potopí. Když z kuličky vymodelujete mističku (nestejnorodé těleso naplněné vzduchem), bude plavat – jako loď.

Výklad učiva si můžete také přečíst v učebnici na str. 91 – 93.

Do sešitu si napište zápis:            Potápění, plavání a vznášení se

1) Stejnorodá tělesa (celá z látky o stejné hustotě)

Na těleso v kapalině působí Fvz směrem vzhůru a G směrem dolů. Výslednice těchto sil určuje chování tělesa.   Fvz  = Vt . ρk .  g    

                                                     G =  Vt . ρt g      →  stačí porovnat hustotu kapaliny a tělesa

  Opište si z učebnice žlutý rámeček str. 92.

2) Nestejnorodá tělesa

Při vhodné úpravě mohou plavat v kapalině i pevná tělesa, která jsou zhotovena z materiálu o větší hustotě, než je hustota kapaliny – např. lodě.

Písemný úkol vám tento týden nezadávám, můžete si vyzkoušet pokus s vejcem popsaný v učebnici na str. 92 nahoře.

Hezké Velikonoce! I. J.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 31. 3. + čtvrtek 2. 4.

Milí žáci, další týden je za námi, posílám vám tedy učivo na další týden (do 3. 4.). Bude to opakování hydrostatického tlaku a sil působících v kapalinách. V matematice nyní hlavně rýsujeme, tak si alespoň ve fyzice „započítáte“.

1) Zkontrolujte si správné řešení úlohy z minulé hodiny (80/3):

    h = 10 cm = 0,1 m

    ρ = 13 500 kg/m3

    g = 10 N/kg     

    ph = ? (Pa)                                                                                                           -----------------------------------            

  p = h . ρ . g    

  ph  = 0,1 . 13 500 . 10

  ph = 13 500 Pa = 13,5 kPa                           Hydrostatický tlak rtuti je 13,5 kPa.

2) Připomeňte si vzorečky důležité pro výpočet následujících úloh:

Tlaková síla, která působí na dno, stěny a plochy ponořené v kapalině:  F = S. h. ρ . g

Hydrostatický tlak:   ph = h . ρ . g                              ph = F : S

Úlohy řešte zezadu do sešitu. Vyfocené mi je můžete zasílat na můj e-mail do pátku 3. 4. Správné řešení vám napíšu následující týden. Žáci s podpůrným opatřením řeší  úlohu 1 a 2.

1. Jak velkou tlakovou silou působí voda na dno lahve, když obsah dna je 60 cm2  a voda sahá do výšky 10 cm?

2. Hloubka nádrže Slapské přehrady u hráze dosahuje 58 m. Jak velký je hydrostatický tlak u dna?

3. Hydrostatický tlak u dna válcové nádoby s vodou je 10 kPa. Dno má obsah 0,25 m2. Jak velkou tlakovou silou působí voda na dno?

3) Nyní si zopakujeme vzoreček pro výpočet vztlakové síly, která působí na těleso v kapalině směrem svisle vzhůru:  Fvz = Vt . ρk . g      

                                                                 Vt ………. objem ponořené části tělesa

                                                                 ρk ……….. hustota kapaliny

a spočítáme příklady (pište zepředu do sešitu):

• Jak velká vztlaková síla vody působí na zcela ponořené těleso o objemu 100 cm3 ?

Vt = 100 cm3 = 0,000 1 m3

ρ k = 1 000 kg/m3

g = 10 N/kg        

Fvz = ? (N)

Fvz = Vt . ρk . g

Fvz = 0,0001 . 1 000 . 10

Fvz = 1 N                                                   Na těleso působí vztlaková síla 1 N.

 

• Měděná krychle o objemu 1 dm3 je ponořená do oleje. Jak velká vztlaková síla působí na krychli? (hustota mědi je 8 960 kg/m3 , hustota oleje je 920 kg/m3

Vt = 1 dm3 = 0,001 m3

ρ k = 920 kg/m3

g = 10 N/kg        

Fvz = ? (N)

Fvz = Vt . ρk . g

Fvz = 0,001 . 920 . 10

Fvz = 9,2 N                                    Na krychli působí vztlaková síla 9,2 N.                  (Asi jste si všimli, že s hustotou mědi jsme nikde nepočítali. Velikost vztlakové síly závisí jen na hustotě kapaliny, do níž je těleso ponořeno, nezávisí na hustotě tělesa!)

4) A teď úlohy k zamyšlení pro vás – nic nepočítejte, jen přemýšlejte (možná budete potřebovat tabulky). Odpovědi napište zezadu do sešitu. Poslat mi je můžete do pátku 3. 4.

1. Krychle je zcela ponořená ve vodě v nádobě. Změní se velikost vztlakové síly, když do nádoby přilijeme vodu? Proč?

2. Máme 2 stejné ocelové válečky. První ponoříme do vody, druhý do lihu. Na který váleček působí větší vztlaková síla? Proč?

3. Máme 3 kuličky různého objemu ponořené ve vodě. Nejmenší kulička je z oceli, prostřední z olova a největší z mědi.Na kterou kuličku působí největší vztlaková síla?  Proč?

Mějte se hezky! I. J.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 24. 3. + čtvrtek 26. 3.

Dobrý den, milí žáci, posílám učivo na příští týden (do 27. 3.)

1) Zopakujte si vzoreček pro výpočet hydrostatického tlaku: ph = h. þ . g   (þ ... čti ró)

2) Zkontrolujte si řešení příkladů z minulé hodiny (80/1):

     h = 10 cm = 0,1 m                            h = 1 m

     þ = 1 000 kg/m3                                          þ = 1 000 kg/m3      

     g = 10 N/kg                                      g = 10 N/kg  

     ph = ? (Pa)                                       ph = ? (Pa)   

    -------------------------------                      ----------------------------------

     ph = h. þ . g                                      ph = h. þ . g

     ph = 0,1 . 1 000 . 10                           ph = 1 . 1 000 . 10

     ph = 1 000 Pa = 1 kPa                       ph = 10 000 Pa = 10 kPa

 

     h = 10 m                                          h = 1 km = 1 000 m

     þ = 1 000 kg/m3                                          þ = 1 000 kg/m3      

     g = 10 N/kg                                      g = 10 N/kg  

     ph = ? (Pa)                                       ph = ? (Pa)   

    -------------------------------                      ----------------------------------

     ph = h. þ . g                                      ph = h. þ . g

     ph = 10 . 1 000 . 10                           ph = 1 000 . 1 000 . 10

     ph = 100 000 Pa = 100 kPa               ph = 10 000 000 Pa = 10 MPa

3) Vypočítejte zezadu do sešitu úlohu 3 na straně 80 (u kalkulačky), správné řešení pro kontrolu vám napíšu další týden. (Hustotu rtuti najděte v tabulkách nebo na internetu).

4) Připomeňte si podle zápisu v sešitě a obrázků str. 81 - 82 spojené nádoby a jejich využití.

5) Stále ještě zůstáváme u kapalin a jevu pro vás ze života dobře známého - vztlaková síla, která působí na tělesa v kapalinách. Víte, že ve vodě zvednete kamaráda mnohem snadněji než na vzduchu. Je tomu tak proto, že tělesa ponořená do kapaliny jsou nadnášena vztlakovou silou, která má směr svisle vzhůru. Velikost vztlakové síly závisí na objemu ponořené části tělesa a na hustotě kapaliny. (!!!!! Nezávisí na hustotě tělesa ani na objemu kapaliny, do které je těleso ponořeno.) V moři jste nadnášeni větší vztlakovou silou než v bazénu na plovárně, protože slaná voda má větší hustotu.

Tento poznatek o velikosti vztlakové síly vyjadřuje Archimedův zákon: "Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se svou velikostí rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené." Zkuste se zeptat rodičů nebo prarodičů, zda si jej pamatují.:)

6) Přečtěte si o vztlakové síle v učebnici na str. 86 - 88 (i zajímavosti) a napište si do sešitu zápis:  

                                      Vztlaková síla Fvz

Vztlaková síla působící na těleso ponořené do kapaliny závisí na objemu ponořené části tělesa a na hustotě kapaliny.

Nakreslete si tužkou obrázek 73. b na str.86.

                                       Archimedův zákon    

"Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se svou velikostí rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené."

                                      Fvz = Vt . þk . g

                                      Vt ....... objem ponořené části tělesa

                                       þk ....... hustota kapaliny

7) Shrnutí: Kdybyste chtěli pokusem zjistit, jak velkou vztlakovou silou je nadnášeno těleso ponořené do kapaliny v nádobě, tak byste naplnili nádobu až po okraj kapalinou, potom byste do ní ponořili těleso a kapalinu, která přetekla, byste nalili např. do sáčku, který má zanedbatelnou hmotnost a zavěsili na siloměr - ten by vám ukázal velikost tíhy přeteklé kapaliny, tedy zároveň velikost vztlakové síly, která působí na těleso ponořené do kapaliny..... přečtěte si ještě jednou Archimedův zákon a zamyslete se nad ním.

8) Na závěr si určitě pusťte z YouTube písničku Archimedův zákon od p. Šimka a Grossmanna https://www.youtube.com/watch?v=UodGr6RtjNY(až si ji budete zpívat, tak nahraďte slovo váze slovem tíze). A také si můžete přečíst něco o Archimedovi zde: http://www.fyzika.webz.cz/ 

Hezký týden! I. J.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moji milí žáci, posílám vám učivo z fyziky na tento a příští týden (do 20. 3.). Známky z úterní kontrolní práce máte na Bakalářích.

1) Přečtěte si v učebnici kapitolu Hydrostatický tlakVýpočet velikosti hydrostatického tlaku (str. 76 - 79). Nezapomeňte pročíst i zajímavosti v růžových sloupcích a prohlédnout si obrázky.

2) Napište do sešitu nadpis: Hydrostatický tlak a pod něj opište oranžový rámeček str. 79.

3) Vyřešte do sešitu příklad str. 79 dole (jeho řešení je na straně 80 nahoře). Nezapomeňte napsat odpověď.

4) Vypočítejte zezadu do sešitu úlohu 1 na straně 80 (u kalkulačky), správné řešení pro kontrolu vám napíšu další týden.

5) Přečtěte si kapitolu Spojené nádoby str. 81 - 83.

6) Napište si do sešitu zápis:   Spojené nádoby

Pokud je ve spojených nádobách všude stejná hustota kapaliny, budou hydrostatické tlaky stejné, když kapalina bude ve všech nádobách ve stejné výšce h.

Praktické využití:

- hadicová vodováha

- sifon (WC, umyvadla,...)

- vodoznak (konvice, cisterny,...)

- rozvod vody z vodojemu

Mějte se hezky! I. J.