Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 4. 2020

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

3. lekce - snaž se vypracovat do pátku 3. 4. a udělej si zápis do čtenářského deníku ze své přečtené knížky jako v běžném školním roce

Milí žáci, milé žákyně, musím  většinu Vás, kteří hezky pracujete a posíláte mně úkoly, pochválit. Ty, kteří mně výsledky své práce doposud neposlali, nabádám k pilné práci, protože školní vyučování pokračuje, nemáte prázdniny! Prosím všechny, kdo mně úkoly poctivě posíláte, abyste je posílali v příloze ve formátu doc, nebo docx, a  nechránili je.

Pokud nemáte možnost internetu, můžete mně předložit výsledky své práce každou středu od 8. 00 do 11.00 ve škole, já Vám vytisknu i zadání na příští týden.  

 Mějte také trpělivost s opravováním, mám Vás téměř 90 na češtinu a nejsem stroj, jen J. Zemanová!  Hodnocení na vysvědčení se bude skládat ze známek z celého pololetí.

Ale hlavně chraňte své zdraví, buďte na sebe opatrní a dávejte pozor i na své upracované rodiče. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, nebo si prostě chcete jen popovídat, zavolejte /608 264 727/, někdy je to lepší, než všechno vypisovat. Můžete volat každý den od 9.00 do 21. 00.  J. Zemanová

 1. Doplň správně velké písmeno – správné řešení

Západní břehy Evropy oblévá Atlantský oceán, severní břehy omývá Severní ledový oceán. Od Afriky je evropská pevnina oddělena Středozemním mořem. Úzká pevnina, která odděluje Severní Ameriku a Jižní Ameriku, se někdy nazývá Střední Amerika. Na jižní Moravě se daří pěstování vinné révy. Důležitá rekreační střediska v Krkonoších jsou Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Janské Lázně. Historické jádro Prahy tvoří na levém vltavském břehu Malá Strana a Hradčany, na pravém břehu Staré Město a Nové Město. Z dolejšího konce Václavského náměstí vybíhá k Národnímu divadlu Národní třída, pak pokračuje nábřežím Bratří Synků.  Šli jsme ulicí V Horkách, dále do ulice Nad Vinným potokem a na nábřeží Karla Čapka. Z Karlova mostu jsme se dívali na Hrad, na Chrám svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Ubytovali jsme se v hotelu Modrá hvězda. Na oběd jsme šli do hostince Na Staré rychtě a na večeři do restaurace U České koruny ulicí Na Zlatance na náměstí Jiřího z Poděbrad.

 1. Rozbor souvětí – správné řešení

Ovčák z Čertovice nám pomohl najít pramen a my jsme si naplnili obě dvě láhve, neboť jsme z vyprávění slovenských přátel věděli, že cestou na Ďumbier už nebude možnost načerpat vodu.

 1. Určete počet vět v tomto souvětí a vypište spojky 4 věty, spojky: A, neboť, že
 2. Vypište z vět základní skladební dvojice ovčák = pomohl, (my) = jsme naplnili, (my) = jsme věděli, možnost = nebude
 3. Určete tyto větné členy:

Nám – Předmět ve 3. pádě

Láhve – Předmět ve 3. pádě

Na Ďumbier – Přívlastek neshodný

Přátel -Přívlastek neshodný

 1. První přívlastek neshodný změňte na shodný.  Ovčák z Čertovice = čertovický ovčák
 2. Určete mluvnické kategorie těchto tvarů podstatných jmen:

Pramen – 4. pád, č.j.,rod mužský neživotný, vzor hrad

Možnost – 1. pád, č.j., rod ženský, vzor kost

 1. Do těchto vět doplňte výrazy obě dvě v náležitých tvarech.

Nabrali jsme vodu do obou dvou lahví. K oběma dvěma lahvím jsme přidali pohárky. V obou dvou lahvích byl čaj. Šlo se nám dobře i s oběma dvěma plnými lahvemi.

 1. Určete mluvnické kategorie sloves:

Naplnili jsme si – 1. osoba, č. mn., způsob oznamovací, čas minulý, rod činný

Pomohl - 3. osoba, č. j., způsob oznamovací, čas minulý, rod činný

 1. Ke slovesu pomoci utvořte tvar 2. os. č. j. v podmiňovacím způsobu
 1. Přítomném – pomohl bys
 2. Minulém –  byl by býval pomohl
 1. Utvořte tvar 2. os. č. j. rozkazovacího způsobu a tvar 3.os.č.mn.času přítomného oznamovacího způsobu od sloves

Pomoci – Pomoz, pomohou

Vědět – Věz, vědí

 1. Znázorněte graficky (pavouka) stavbu první věty.

Ovčák ´====== =============== pomohl

 •  

Z Čertovice (Pkn)najít (Pt 4.)pramen (Pt4.)nám (Pt3.)

 

 1. Platí tvrzení ANO  -  NE                a) Ovčák bydlí  u cesty na Ďumbier. NE

b) Na Ďumbieru není voda.

c) Slovenští přátelé nám poradili, že cestou na Ďumbier nebude možnost se napít.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkoly na tento týden /od 30. 3. do 3. 4. /

1.Opakování pravopisu – pošlete na můj email

Vnukov__ brýle padl___ i dědov___. Petrov___ rodiče pob__val___ dlouho v cizině, ale Petrov___ se tam nel___b___lo. Cel___ svět obdivoval Zátopkov___ v___kony. Mladí hokejisté v___dí svůj vzor v Jaromíru Jágrov___. Pavlov___ se zápas l___b___l, ale brankářov___ v___kony nás nenadchl___. Děti poslouchal___ vyprávění o Raškov___. Na v___stavě zv___těz__l___ strýcov___ král___ci.  Poslal pozdrav Karlov___. Dvořákov___ skladb___ se hrál___ v divadle. Chutnal___ nám Pilařov___ brambory. Bezručov___ Slezské p___sně přednášel ___ žáci na přehl__dce. Křižáci pronásledoval___ Husov___ stoupence. Sportovci se pochlub__l___ trenérov___. Čapkov___ nepřátelé rozpoutal___ proti Čapkov___ štvavou kampaň. Znáš Čtvrtkov___ pohádky o Rumcajsov___?

2.Zapište si do školního sešitu:

Slovní zásoba a její obohacování

 • Slovní zásoba je souhrn všech slov určitého  jazyka.
 •  Je zachycena ve slovnících, zahrnuje slova spisovná i nespisovná, zastaralá i nově užívaná, neutrální i citově zabarvená.
 •  Je to nejproměnlivější složka jazyka, neustále se vyvíjí.
 • A. Slova podle časového příznaku dělíme na slova užívaná: Archaismy = slova nebo jejich tvary již zastaralé /jdouc – jdoucí, kopaná = fotbal, jazykozpyt= jazykověda/, historismy = slova, která označují dnes již zaniklou skutečnost /mušketýr, tolar, lazebnice, halapartna/, neologismy – nová slova, která vznikají s potřebou společnosti pojmenovávat nové skutečnosti /kurzor, biopotraviny, multikino, ochranka, satelit/
 • B. Podle slohového užití rozlišujeme slova:
 • neutrální – použitelná vždy, bezpříznaková /chlapec, skákat, návrat/
 • hovorová – používaná v mluvené podobě jazyka /makej, červenej, mlíko, holka/
 • knižní, básnická –  /pravil jsem, luna (měsíc), vesna (jaro)/
 • odborná – termíny jednoslovné / buňka, čitatel, ekvivalent/a sousloví  /věta jednoduchá, nervová soustava, neživá příroda/                                                          
 • C. Podle citového příznaku dělíme slova na:
 • lichotivá – domeček, hezoučký, papat
 • hanlivá – barabizna, hnusný, žrát
 • citově neutrální – dům, hezký, jíst
 • Způsoby obohacování slovní zásoby
 • Tvoření nových slov
 •    Odvozováním -  Slova se tvoří ze základových slov, přebírají z nich slovotvorný základ a odvozují se: příponami – les→lesík, učit→učitel, koncovkami – hrát→hra, Petr→Petra, předponami – psát→přepsat, člověk→pračlověk, předponou+příponou pata→podpatek, předponou+koncovkou – houba→podhoubí
 • Skládáním  Nové slovo vznikne ze dvou (i více) slovotvorných základů
 • složeniny vlastní – nemůžeme je rozdělit na samostatná slova /teploměr, lihovar, černovlasý/
 • složeniny nevlastní – spřežky – můžeme je rozdělit na samostatná slova, vznikají spojením hotových slov / pravděpodobný, zemětřesení/
 •    Zkracováním  písmenné (iniciálové) zkratky – vznikají z prvních písmen slov, píšeme je bez teček a velkými tiskacími písmeny  /ČR – Česká republika, DAMU-Divadelní akademie múzických umění/, zkratková slova – vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik slov, první písmeno píšeme velké, např. Čedok – Česká dopravní kancelář, zkratky jiného druhu – ustálené zkratky v psaném projevu, píší se s malým písmenem a je za nimi tečka, např., atd., tzv., aj.

Procvič si  a také zapiš do školního sešitu, správné řešení najdeš v příštím týdnu: /Rozděl následující slova do skupin (odvozování, skládání, zkracování, spojování v sousloví, přejímání z jiných jazyků) podle toho, jakým způsobem obohatila slovní zásobu českého jazyka/

velkoobchod, laser, tělocvikář, zápisník, př. n. l., suchý zip, žabička, podvodník, vodopád, MHD, fotbal, vyjmenované slovo, paryba, nemocnice, prvočíslo, zemětřesení, chytře, hluchoněmý, interview, PSČ, divadlo, vypínač, státní, severovýchod, severní pól, starověk, pískoviště

3. V minulém týdnu Vám moc nešly rozbory vět, proto ještě jeden úkol:

Udělejte rozbor vět do školního sešitu /pavouk/  a výsledek si zkontrolujete příští týden/neposílejte mně na email/.

 1. Malý Karel z Bylan odpoledne pečlivě nakreslil na papír malého koníka.
 2. O víkendu probíhal s novými typy letadel na rozsáhlém letišti u Sázavy nový  festival letectví.
 3. Náš tatínek Karel byl jmenován v Praze tento týden novým ředitelem pobočky.

 

_______________________________________________________________________

2. lekce - snaž se vypracovat do pátku 27. 3. a pokračuj ve čtení své knížky

 1. Přepiš charakteristiku do počítače a pošli mně ji na email, nezapomeň si ji podepsat.
 2. Doplň správně velké písmeno a přepište a pošlete podepsané na můj email.

Západní břehy evropy oblévá atlantský oceán, severní břehy omývá severní ledový oceán. Od afriky je evropská pevnina oddělena středozemním mořem. Úzká pevnina, která odděluje severní ameriku a jižní ameriku, se někdy nazývá střední amerika. Na jižní moravě se daří pěstování vinné révy. Důležitá rekreační střediska v krkonoších jsou špindlerův mlýn, pec pod sněžkou a janské lázně. Historické jádro prahy tvoří na levém vltavském břehu malá strana a hradčany, na pravém břehu staré město a nové město. Z dolejšího konce václavského náměstí vybíhá k národnímu divadlu národní třída, pak pokračuje nábřežím bratří synků.  Šli jsme ulicí v horkách, dále do ulice nad vinným potokem a na nábřeží karla čapka. Z karlova mostu jsme se dívali na hrad, na chrám svatého víta, vojtěcha a václava. Ubytovali jsme se v hotelu modrá hvězda. Na oběd jsme šli do hostince na staré rychtě a na večeři do restaurace u české koruny ulicí na zlatance na náměstí jiřího z poděbrad.

 1. Rozbor souvětí – doplňte a pošlete podepsané na můj email.

Ovčák z Čertovice nám pomohl najít pramen a my jsme si naplnili obě dvě láhve, neboť jsme z vyprávění slovenských přátel věděli, že cestou na Ďumbier už nebude možnost načerpat vodu.

 1. Určete počet vět v tomto souvětí a vypište spojky
 2. Vypište z vět základní skladební dvojice
 3. Určete tyto větné členy:

Nám –

Láhve –

Na Ďumbier –

Přátel -

 1. První přívlastek neshodný změňte na shodný.
 2. Určete mluvnické kategorie těchto tvarů podstatných jmen:

Pramen –

Možnost –

 1. Do těchto vět doplňte výrazy obě dvě v náležitých tvarech.

Nabrali jsme vodu _________ lahví. K __________ lahvím jsme přidali pohárky. V _______ lahvích byl čaj. Šlo se nám dobře i s ___________  plnými lahvemi.

 1. Určete mluvnické kategorie sloves:

Naplnili jsme si –

Pomohl -

 1. Ke slovesu pomoci utvořte tvar 2. os. č. j. v podmiňovacím způsobu
 1. Přítomném -
 2. Minulém –
 1. Utvořte tvar 2. os. č. j. rozkazovacího způsobu a tvar 3.os.č.mn.času přítomného oznamovacího způsobu od sloves

Pomoci –

Vědět –

 1. Znázorněte graficky (pavouka) stavbu první věty.
 2. Platí tvrzení ANO  -  NE                a) Ovčák bydlí  u cesty na Ďumbier.

b) Na Ďumbieru není voda.

c) Slovenští přátelé nám poradili, že cestou na Ďumbier nebude možnost se napít.

 

 1. Zápis do literárního sešitu

Bible

 • Z řeckého slova biblia /svitky, knihy/
 • Označována jako Písmo svaté, Kniha knih,…
 • Soubor historických, právnických, náboženských a literárních textů
 • Obsahuje dvě základní části  Starý zákon a Nový zákon
 • Starý zákon /TANACH/ je soubor židovských knih. Skládá se ze tří základních částí:
 • 1.  TÓRA  = Pět knih Mojžíšových / zahrnuje příběhy o stvoření světa, člověka, příběh o Adamovi a Evě, bratrech Kainovi a Ábelovi, o zajetí Židů v Egyptě a jejich vyvedení Mojžíšem/
 • 2. PROROCI – texty pojednávající o prorocích /Jozue, Ezechiel, Izajáš/ a o bojích izraelského národa s nepřáteli
 • 3. SPISY -   historické texty, přísloví, poezie, žalmy /=poetická modlitba/
 • Nový zákon – soubor křesťanských textů o Ježíšovi – život a jeho skutky až po zmrtvýchvstání
 • Obsahuje 4 evangelia / = z řečtiny dobrá zpráva/ , a to Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo
 • Obsahuje epištoly = dopisy apoštolů a Zjevení Janovo = předpověď o konci světa a posledního soudu
 • Obsahuje i apokryfy = biblický text, který není církvi uznaný za pravý; neodpovídá biblickému kánonu / = soubor textů, které církev uznala inspirované Bohem/;  podvržený, nepravý spis

____________________________________________

Zdravím vás při našem společném studiu českého jazyka "na dálku". Snaž se vždy splnit do určeného data lekci z češtiny. Pokud máš nějaký problém, kontaktuj mě na e-mailu jana.zema@centrum.cz

1. lekce - snaž se vypracovat do pátku 20. 3.  

Dohodli jsme na plnění úkolů, které jsme si zadali hromadně. Nejdřív si zopakujeme zásady psaní charakteristiky.

Charakteristika zpravidla popisuje duševní profil a chování  nějaké osoby. Používáme zvláštní hodnotící výrazy, používáme častá přirovnání a rčení k vystižení povahových rysů.

Dělíme ji **na přímou / vyjmenováváme a popisujeme vlastnosti přímo/  a

**nepřímou /vyvozuje závěry o člověku na základě jeho jednání v konkrétních situacích/. 

 Při psaní charakteristiky se učíme hodnotit lidské jednání, vlastnosti lidí i sebe samého. V charakteristice se uplatňují především rozličná  přídavná jména, slovesa ve spojení s podstatnými jmény, kterými se hodnotí lidské vlastnosti a jednání.

 Popis (vnější podoba – vzhled, stáří , …)

Povaha člověka 

Charakteristika přímá –pojmenování vlastností (milá, veselá, rozvážná, temperamentní,...) 

Charakteristika nepřímá - pojmenování vlastností prostřednictvím chování, jednání, srovnáním (ochotně každému pomůže; otevřeně říká každému své názory; zatímco ostatní odpočívali, on usilovně trénoval)

Osnova charakteristiky oblíbené osoby ( je to návrh, můžeš si vytvořit jinou).

I. Úvod  - způsob seznámení s osobou, její jméno, tvůj vztah k ní, stručný popis, jak vypadá zvnějšku

II. Vlastní charakteristika

a) vnější projevy povahy
b) vztah k lidem, jednání
c) vztah k přírodě, k prostředí
d) vztah k práci
e) nadání, schopnosti, zájmy
f) vztah k sobě samému

III. Závěr -  zobecnění, shrnutí (v čem je naším vzorem, co na osobě kritizujeme, proč jsem si ji oblíbil, nebo obecně, proč je tak oblíbená)

Jazyk charakteristiky

V charakteristice užíváme hodnotící výrazy, především přídavná jména. Ta mají vyjádřit:

1. jaký vztah k lidem má charakterizovaný člověk, jestli často vyhledává společnost nebo bývá rád sám, jak se ve společnosti chová, jak reaguje. Hodnotíme zda je:

a) upřímný, přátelský, srdečný, přizpůsobivý, důvěřivý, zda přeje druhým lidem úspěch, nebo je naopak neupřímný, lstivý, škodolibý, pokrytecký, nesnášenlivý, konfliktní, podezíravý

b) vlídný, jemný, citlivý, zdvořilý, taktní, nebo hrubý v jednání i verbálně, drsný, zatrpklý

c) skromný, prostý – domýšlivý, ješitný

d) klidný, zdravě sebevědomý, vyrovnaný – nesmělý, ostýchavý, nejistý ve vystupování, zda trpí pocitem méněcennosti

e) kritický k sobě i druhým, důsledný, dovede se omluvit, přiznat svůj omyl, nebo naopak nedůsledný, podceňuje druhé, přeceňuje se, zveličuje nedostatky druhých

2. zájmy a schopnosti charakterizované osoby – zda jsou vzájemně v souladu, jakých výsledků člověk dosahuje a v jaké činnosti: je cílevědomý, chce být vzdělaný, zda se zajímá o literaturu, hudbu, matematiku, přírodní vědy, má všeobecný rozhled, vyniká v cizích jazycích – má nestálé a povrchní zájmy, chce se pouze zalíbit druhým

3. vztah k práci

a) zda je člověk pilný, vytrvalý, snaživý, má pevnou vůli, je trpělivý – nestálý, pohodlný, potřebuje v práci neustále dohled, kontrolu a podporu, hodně čte, umí se učit

b) ukázněný, zodpovědný – vzdorovitý, umíněný nezodpovědný, nespolehlivý

c) iniciativní, obětavý – sobecký

Na čtenáře zapůsobíte, použijete-li v charakteristice také přirovnání – např. je umíněný jako beran, má jazyk jako břitvu, točí se jako korouhvička, byl zavalitý a pevný jako hříbek (K. Čapek) a lidová rčení – není ryba ani rak, chtěl by, aby mu pečení holubi do úst lítali.

Koukni na stránky, kde můžeš získat inspiraci, ale neopisuj, poznám to:

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/charakteristiky/charakteristika-cloveka-ktereho-mam-rada.html#axzz6GOHnFSF1

Než začneš tvořit, zamysli se, o kom toho nejvíc víš, vypracuj si třeba vlastní osnovu, potom  vypracuj si cvičení v Hravé češtině na stránkách 62 - 3.
 

Potom si zopakuj pravopis také v Hravé češtině  na stránkách 52 - 56

Také si něco hezkého přečti a zamysli se nad texty v Hravé literatuře na stránkách 24 - 34