Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 9. 2020

zata

Bude oblačno až zataženo, na jihu postupně až polojasno. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

15. – 19. 6.

Dneškem dokončujeme Starověký Řím, opište si zápis. Přečtěte si učebnici str. 100 - 112.

 

Zápis

Krize a zánik republiky (146 – 31 př.n.l.)

Důsledky válek

 • Povinná vojenská služba → nedostatek obilí (rolníci opouštějí svá pole)
 • Přibývá otroků → vznikají veliké statky (latifundie)

Reformy bratří Gracchů

 • Tribuni lidu
 • Prosazen pozemkový zákon → maximální velikost pole soukromníka, zbytek rozdělen
 • Odpor → zavražděni

Sullova diktatura

 • Dobyl Řím a stal se diktátorem
 • Vznikají PROSKRIPCE (seznamy politických odpůrců) → vězení, konfiskace (zabavování majetku)

Spartakovo povstání

 • 72 – 71 př.n.l. dochází k povstání → přidalo se několik tisíc lidí
 • Vítězili a procházeli téměř celou Itálií → nakonec zastaveni na jihu Itálie
 1. Triumvirát
 • Caesar, Pompeius, Crassus → 3 muži v čele impéria
 • Rozdělili si provincie
 • Crassus zabit ve válkách proti Parthům
 • Konec triumvirátu
 • Dochází k občanské válce
  • Pompeius se chopil vlády, chtěl se zbavit Caesara
  • Caesar vyrazil do Říma se svojí armádou → bez boje zvolen diktátorem (vzdal se úřadu, zvolen konzulem)
  • Pompeius poražen v bitvě u Farsalu → Caesar se stal samovládcem (získal řadu pravomocí a významných titulů) → nakonec pro svoji velikou moc zavražděn roku 44 př.n.l.
 1. Triumvirát
 • Marcus Antonius, Octavianus, Lepidus → tvoří triumvirát
 • Marcus se sbližoval s egyptskou královnou Kleopatrou
 • Octavianus vyrazil proti nim a porazil je v bitvě u Actia 31 př.n.l.Egypt se stal římskou provincií
 • Octavianus se stal samovládce → jméno Augustus Vznešený
  • Stavební rozkvět, rozvoj umění
  • Snaha o zachování míru v celé říši → římský mír (pax romana)

 

Řím v období císařství

 • Nero
  • Zpočátku značná obliba → nechal vyvraždit i vlastní rodinu, řada politických procesů a zatýkání → vzbouření armády → spáchal sebevraždu
  • počátek pronásledování křesťanů
 • Traianus
  • největší územní rozsah říše                                                       
  • Limes romanus
   • římská severní a východní hranice s barbary
   • časté boje
 • Marcus Aurelius
  • Největší rozkvět Římské říše
  • Limes Romanus ohrožována nájezdy barbarů (germánské kmeny) → podařilo se je zastavit

 

Zánik římské říše

 • Rozpad
  • 395 se říše rozdělila na 2 části
   • Západořímská říše
   • Východořímská říše → Byzantská říše

 

476 Západořímská říše dobyta Ostrogóty → konec Římské říše (konec Starověku)

Počátek středověku – Stěhování národů

 

8. – 12. 6.

Podívejte se na krátká videa dokreslující minulou látku a zkuste si opět pár testíků. Příští týden vložím polední nové učivo, kterým uzavřeme dějiny Starověkého Říma.

Počátek založení Říma

https://www.youtube.com/watch?v=X6AAS4pOiYw

Ovládnutí Itálie

https://www.youtube.com/watch?v=rLnID3ZMhYU

Punské války

https://www.youtube.com/watch?v=pX8OgasrzTk

 

Testy

https://testi.cz/testy/starovek/staroveky-rim/

https://testi.cz/testy/starovek/punske-valky/

 

1.– 5. 6. 

Dnes začínáme poslední starověký stát a to Starověký Řím. Opište si zápis a přečtěte si učebnici str. 88 – 99.

 

Zápis do sešitu

 

Počátky římské říše

 

Přírodní podmínky, osídlení, zemědělství a obchod

 • poloha
  • základ říše se nachází na Apeninském poloostrově
 • Přírodní podmínky
  • Různorodé → Severní Itálie (úrodná rovina), zbytek Itálie (hory a pohoří), Sicílie (úrodná půda)
 • Osídlení
  • Osídleno převážně kmeny Italiků a Etrusků
 • Zemědělství a obchod
  • Převážně pastevectví, obilí, ovocné stromy, vinná réva, olivy
  • Málo nerostného bohatství → dovoz surovin (kovy, mramor)

 

Poznámky

 • učebnice str. 88 – prohlédnout mapu
 • učebnice str. 88 opsat schéma historie Říma

 

Doba královská

 • kmeny Latinů se sjednotili na tzv. sedmi pahorcích a založili velikou vesnici, kterou nazvaly ROMA (Řím) – 753 př.n.l.
 • neexistují žádné písemné záznamy (historie sepsána v době římské republiky)
 • pověst o založení Říma (bratři Romulus a Rémus)

Etruskové

 • ovládli území Říma
 • Od 6. století př.n.l. ovládali téměř celý Apeninský poloostrov
 • Tlaky Italských a Keltských kmenů → ztráta vlivu na Apeninském poloostrově
 • Počátek budování Římské říše
 • Společnost
  • V čele král, lidový sněm
  • Dělení obyvatel
   • Patricijové → urození
   • Plebejové → neurození

 

Řím v období republiky

Státní zřízení

 • Republika (res publica → věc veřejná)
 • V čele stáli 2 na rok zvolení konzulové
 • Senát → 300 starších a zkušených mužů
 • Boje plebejů za práva
  • 494 př.n.l. odchod plebejů z Říma → chtějí si založit vlastní město
  • Vynutili si vznik lidového shromáždění → zaveden tribun lidu (ochrance plebejů, právo veta)
 • 449 př.n.l. sepsány poprvé zákony Říma → Zákony dvanácti desek

 

Ovládnutí Itálie

 • Keltové se usadili na severu Itálie (Římané je nazývali Galové)
 • Bitva Římanů proti Galům (zvítězili, vydrancovali Řím)
 • Římané zaplatili obrovské výkupné – Galové odtáhli
 • situace se obrátila a Řím začal dobýt jednotlivá území Itálie osvobozena a sjednocena v polovině 3 století př.n.l.

 

Kartágo

 • Jediný soupeř Říma ve středomoří, rozvinutý námořní obchod
 • Došlo k Punským válkám (Punové → označení Římany)

 

 1. Punská válka     264 – 241 př.n.l.
 • Vyhlásili ji Římané
 • Kartágo převaha na moři, Římané na souši
 • 242 př.n.l. Kartáginci poraženi v bitvě u Aegatských ostrovů
 • Římané dobývají Sicílii, Sardinii a Korsiku → provincie Říma
 1. Punská válka     218 – 201 př.n.l.
 • Vyvolal ji Hannibal → přes Španělsko se vydal do Itálie → vítězství v mnoha bitvách (Trasimenského jezera, Kann) → dostal se až k Římu (mohutné hradby) → nezaútočil
 • Římané zaútočili na Kartágo (Afrika) → Hannibal povolán zpět → prohrál
 • Mír za těžkých podmínek → Kartágo nesmí válčit bez souhlasu Říma
 1. Punská válka     149 – 146 př.n.l.
 • Bránili se proti sousedním nájezdům → záminka k válce
 • Město po dvou letech dobývání padlo a zcela zničeno

 

Během punských válek také dobyta Makedonie a Řecko → Řím se stává světovým impériem

 

25. – 29. 5. 

Pro zopakování minulé látky si zkuste níže uvedené online testy a poté se podívejte na videa, která dokreslují Řecko-perské války, Peloponéskou válku a svět Alexandra Velikého. Příští týden začneme poslední starověký stát Starověký Řím.

 

Testy

https://testi.cz/testy/starovek/peloponeska-valka/?sug

https://testi.cz/testy/starovek/alexander-veliky/

https://testi.cz/testy/starovek/dejepis-recko-perske-valky/

 

Videa

 

Řecko-perské války

https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI

 

Peloponéská válka

https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg

 

Alexandr Makedonský

https://www.youtube.com/watch?v=K-DQvEBn-Xo

 

Helénistické Řecko

https://www.youtube.com/watch?v=NZoNahuxvMA&feature=emb_logo

 

 

Správné řešení minulého pracovního listu

Starověké Řecko - dokončení - 1. část - pracovní list - správné řešení.pdf (109.95 kB)

 

18. – 22. 5.

Vyplňte následující pracovní list za použití zápisu z minulého týdne, učebnice a internetových zdrojů.

Vyplnit pracovní list a zaslat na školní email: ucitel.slezak@seznam.cz   do 24. 5. 

(buď zaslat vyplněný wordový dokument, nebo vyfocený pdf dokument)

Starověké Řecko - dokončení - 1. část - pracovní list.docx (13.91 kB)

Starověké Řecko - dokončení - 1. část - pracovní list.pdf (104.25 kB)

 

 

11. – 15. 5.

Dneškem dokončíme kapitolu Starověké Řecko. Opište si zápis a projděte si v učebnici str. 71 – 85.

 

Zápis do sešitu

 

Řecko-perské války

Perská říše

 • dnešní Írán
 • v polovině 6. st. př. n. l. se vlády zmocnil princ Kýros
 • 499–480 př.n.l. Dareios I. a jeho syn Xerxes vedli válku s Řeckem
 • 334 př.n.l., Persii dobyl Alexandr Makedonský

Příčiny řecko-perských válek

 • 499 př.n.l. – povstání řeckých měst v Malé Asii proti Peršanům
 •  Atény poslaly na pomoc 20 lodí
 • Peršané povstání porazili a plánují tažení proti Řecku

První perské tažení do Řecka

 • 490 př.n.l. Peršané se vylodili u Marathonu => bitva u Marathonu – vítězství Athéňanů

Druhé perské tažení do Řecka

 • 480 př.n.l. – Peršané znovu útočí => bitva u Thermopyl
 • Řekové – spojenectví, velí Sparta
 • Řekové obsadili soutěsku, Peršané je obešli => došlo ke zradě
 • Řekové ustoupili, na místě zůstal oddíl spartských těžkooděnců (Leonidas)      
 • Sparťané padli do jednoho, ale splnili úkol
 • 480 př. n. l. bitva u Salamíny => Řekové vítězí
 • 479 př. n. l. bitva u Platají => definitivně vítězí Řekové

Důsledky řecko-perských válek

 • zachráněna řecká nezávislost
 • osvobozena řecká města v Malé Asii

Rozkvět Athén po řecko-perských válkách

 • nejbohatší a nejmocnější městský stát v Řecku
 • rozvoj zámořského obchodu, rozkvět řemesel
 • největší rozkvět pod vedením Perikla
 • obrana proti dalším útokům Peršanů => vznik athénského námořního spolku
 • pahorek Akropolis => vybudování chrámu Parthenon – zasvěcený bohyni Athéně = ochránkyně města

Válka mezi Spartou a Athénami

 • 431 př. n. l. Sparťané vtrhli do Attiky => došlo k rozpoutání tzv. peloponéské války
 • Zpočátku se více dařilo Athéňanům, ty však oslabil mor => morová epidemie trvala 4 roky a zemřela téměř ½ obyvatel spolu s Periklem
 • Sparta se spojila s Peršany
 • Athény byly poraženy
 • Sparta si vynutila mírové podmínky => zbourání městských hradeb, rozpuštění athénského námořního spolku a zrušení athénské demokracie
 • Sparta se stává nejmocnějším státem
 • 350 př. n. l. podlehnutí Makedonii

 

Řecko pod nadvládou Makedonie

 • Malé království severně od Řecka
 • Vláda Filipa II.
  • sjednocení Makedonie a ovládnutí téměř všech městských států
  • byl zavražděn
 • Alexandr Veliký
  • tažení proti Persii
  • zvítězil ve všech bitvách => zmocnil se celé Persie
  • založil několik nových měst => nejznámější Alexandrie v Egyptě
  • tažení pokračovala => Indie – řeka Indus
  • došlo k vyčerpání vojáků => návrat do Babylonu = hlavní město jeho říše
  • 323 př. n. l. Alexandr Veliký umírá
  • vytvořil největší říši své doby

Rozpad makedonské říše

 • rozdělení říše mezi vojenské velitele => rozpad říše na tři samostatné státy
 • nejvýznamnější postavení měl Egypt

Rozšíření řecké kultury

 • díky Alexandru Velikému došlo k rozšíření řecké kultury
 • došlo k propojení řecké i orientální kultury => vznikla helénistická kultura
 • došlo k rozvoji vzdělanosti

 

 • Všechna království byla postupně ovládnuta římskou říší
 • Řekové položili základy evropské civilizace
 • Římané většinu poznatků převzali
 • Společně vytvořili antickou civilizaci
 • Období řeckých a římských dějin = ANTIKA

 

4. – 8. 5.

Podívejte se na tyto videa, které dokreslují minulou látku o počátku Starověkého Řecka a náboženství. Příští týden vložím novou látku. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/mytus-o-odysseovi-5e4424932773dc4ee4139dab

https://edu.ceskatelevize.cz/recke-baje-a-povesti-5e44197517fa7870610ed708

https://edu.ceskatelevize.cz/delfska-vestirna-5e44197917fa7870610ed756

https://edu.ceskatelevize.cz/trojska-valka-5e441f11d76ace2c451de158

https://edu.ceskatelevize.cz/trojska-valka-mytus-a-skutecnost-5e44197a17fa7870610ed763

 

Správné řešení minulého pracovního listu

Počátky Starověkého Řecka - pracovní list - správné řešení.pdf (123.31 kB)

 

27. 4. – 1. 5.

Vyplňte následující pracovní list za použití zápisu z minulého týdne, učebnice a internetových zdrojů.

Vyplnit pracovní list a zaslat na školní email: ucitel.slezak@seznam.cz   do 3. 5. 

(buď zaslat vyplněný wordový dokument, nebo vyfocený pdf dokument)

Počátky Starověkého Řecka - pracovní list.docx (16.28 kB)

Počátky Starověkého Řecka - pracovní list.pdf (109.67 kB)

 

20. – 24. 4.

Tento týden začínáme novou kapitolu – Starověké Řecko. Vzhledem k situaci a nedostatku času se zaměříme pouze na to nejpodstatnější. Prohlédněte a přečtěte si učebnici na stranách 61 – 70. Poté si opište zápis, poznámky v zápisu neopisovat, pouze udělejte, co je v nich napsané.

 

Opsat do sešitu zápis

STAROVĚKÉ ŘECKO

 

Přírodní podmínky, zemědělství a obchod

 • Rozkládá se v Egejské oblasti → oblast mezi Řeckem a Malou Asií, Kréta
 • povrch:                převážně hornatý

Zemědělství a obchod

 • Znalost zemědělství z Blízkého východu (úrodný půlměsíc)
 • Plodiny:               fíky, vinná réva, olivy (olej)
 • stavitelé lodí a dobří mořeplavci

 

Poznámky

 • učebnice str. 62 (opsat schéma dějin Starověkého Řecka)

 

Mykénské Řecko

 • příchod Achájů okolo roku 2000 př.n.l. (indoevropský kmen)
 • budování městských států
 • nejvýznamnější městem byly Mykény (odvozen název pro období)                        
 • zánik okolo 13. století př.n.l. díky nájezdům cizích kmenů
 • usadily se zde řecké kmeny Dórů

 

Temná století

 • období neklidů a úpadku
 • nejsou žádné písemné památky, pouze archeologie, mýty a báje
 • epické básně Ilias a Odyssea (Autor: Homér)

 

Řecké městské státy

Městský stát

 • jedno město obehnané hradbami a přilehlé okolí
 • nejvýznamnější byly Sparta a Athény

 

Poznámky

 • Učebnice str. 66 – prohlédnout schéma – práva a povinnosti svobodných občanů

 

Kolonizace

 • nedostatek orné půdy vedlo k zakládání nových osad v oblasti Sardinie, Korsiky, Itálie, Sicílie, Černého moře a Egypta
 • rozšiřování obchodu, vývoj stavitelství lodí, získání nových poznatků

 

Poznámky

 • učebnice str. 67 (mapa kolonií – prohlédnout)

 

Sparta

 • Sparťané nesměli pracovat, věnovali se pouze vojenskému výcviku a cvičení
 • výchova
  • od 7 let výchovu přebíral stát
  • ve 20 se z chlapců stávali vojáci
  • ženy zůstávaly domy, učili se zpěvu, tanci, hudbě, účast při atletických soutěžích
 • Sparťané patřili mezi nejlepší bojovníky v řecké historii
 • boj a výcvik převládal nad kulturou, uměním a vzdělaností

 

Athény

 • střediskem Athén byl tzv. Akropolis (posvátný pahorek zasvěcený bohům)
 • kladli větší důraz na kulturu, umění a vzdělanost než vojenský výcvik

Athénská demokracie

 • demokracie
  • demos = lid        kratos = vládnout
  • vláda lidu
 • přímá demokracie
  • všechny rozhodnutí se přijímaly na lidovém shromáždění svobodných občanů 
 • Perikles
  • jeden z nejvýznamnějších nejvyšších úředníků v Athénské historii

 

 

13. – 17. 4. 

Pro tento týden se podívejte na několik krátkých videí o Starověké Číně a sami si zkuste několik online testů. Na některé otázky určitě nebudete znát odpověď, tak si zkuste informace vyhledat na internetu. Příští týden vložím novou látku na Starověké Řecko. Všem hezké Velikonoce.

Shlédnout videa o Starověké Číně

https://www.youtube.com/watch?v=rsvp4wV6K80

https://www.youtube.com/watch?v=vZOhtNmRFv4

 

Testy

http://www.testpark.cz/testy/dejepis/indie-a-cina-starovek-516

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4127

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4131

 

 

6. – 8. 4. 

Kontrolní otázky na Indii a Čínu

Vyplnit pracovní list a zaslat na školní email: ucitel.slezak@seznam.cz   do 12. 4. 

(buď zaslat vyplněný wordový dokument, nebo vyfocený pdf dokument)

 

Starověká Indie a Čína - kontrolní otázky.docx (14.36 kB)

Starověká Indie a Čína - kontrolní otázky.pdf (113.05 kB)

 

30. 3. – 3. 4.

 

Prohlédnout prezentaci a podívat se na videa (odkazy jsou v prezentaci)

Příští týden připravím kontrolní otázky a úkoly na Starověkou Indii a Čínu.

Starověká Čína.pptx (1.37 MB)

 

Opsat zápis do sešitu

Starověká Čína

Přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a obchod

 • Oddělena od okolního světa horami, pouštěmi a mořem → vývoj probíhal samostatně
 • nepřetržitý vývoj říše už více jak 4 000 let
 • Povodí řek
  • Jang-c-ťiang (dlouhá řeka)
  • Chuang –Che (žlutá řeka)
 • Zemědělství
  • zavlažovací systém
  • hlavní plodina:  rýže       (sója, zelenina a ovoce)
  • Znali a používali pluh, okopávání a hnojení
  • Chov bource morušovéhovýroba hedvábí (velmi vzácné)
 • Řemeslo a obchod
  • Hrnčířský kruh
  • Znalost slévání kovů → ztracená forma (mnohem dříve než v Evropě o 1 600 let)
  • Vývoz: především hedvábí, porcelán, kosmetika
  • Hedvábná stezka → cesta, po které se dopravovalo zboží z Asie do Evropy
 • Velká čínská zeď
  • ochrana před nájezdníky ze severu (Mongolsko)                             učebnice str. 59 (obrázek)
  • cca 8 700 km, 11 m výška

Poznámky

 • učebnice str. 58 (nakreslit schéma historie Číny)

 

Čínský stát

 • zpočátku soupeření mezi jednotlivými sáty
 • 221 př.n.l. získal a sjednotil celé území Čchin (odvozen název Čína) → vládce se prohlásil za císaře

Písmo

 • Zpočátku obrázkové, později se vyvinulo ve znakové

Poznámky

 • Učebnice str. 59 – překreslit čínský název pro Velkou zeď

 

Vynálezy

 • papír
 • hedvábí
 • porcelán
 • střelný prach
 • kompas
 • brýle
 • sluneční hodiny

 

 

Řešení úkolů z předchozího týdne:

 

 • Odpovědi na otázky u učebnice str. 53 
  • 2a – Afrika
  • 2b – Nil
  • 2c – kolem roku 3000 př.n.l. se sjednotil Horní a Dolní Egypt s hlavním městem Mennofer
  • 2f – mumifikování zemřelých faraonů, stavba hrobek s velikým množstvím cenných předmětů
  • 2g – obrázkové písmo, hieroglyfy, rozluštěno 1822 francouzským vědcem Champollionem na základě tzv. Rosettské desky (3 typy písma stejného textu)
  • 2h – matematika, astronomie, geometrie, lékařství   
 • Rozluštěné názvy z cvičení 4 
  • Sfinga
  • Mumie
  • Faraon
  • Kleopatra
  • Pyramida
  • Hieroglyfy
 • Doplnění textu na str. 57 
  • 1 – Indickém
  • 2 – Indie
  • 3 – městské
  • 4 – Indus
  • 5 – Ganga
  • 6 – Ašóka
  • 7 – obrázkové
  • 8 – hláskové
  • 9 – Romů

 

 

23.3. – 27.3.

Úkol na procvičení Starověkého Egypta

 • učebnice strana 53
 • odpovězte na otázky: 2a, b, c, f, g, h,
 • vyluštěte skryté názvy ve cvičení 4

Úkol na procvičení Starověké Indie

 • Doplnit chybějící pojmy o Indii na straně 57

 

Oba dva úkoly zaslat na školní email: ucitel.slezak@seznam.cz do 30. 3.

 

Opsat zápis do sešitu

 

Starověká Indie

Přírodní podmínky a zemědělství

 • Kvůli přírodním hranicím oddělen od okolního světa → samostatný politický a hospodářský vývoj
 • Povodí řek Indus a Ganga
 • Dostatek srážek → vhodné podmínky pro zemědělství a říční dopravu
 • Zemědělství
  • Pravidelné záplavy
 • Kráva → pro užitečnost se stala posvátním zvířetem

 

Poznámky

 • učebnice str. 56 (napsat schéma historie Indie)

 

 • Ve 4. století př.n.l. pronikl do Indie Alexandr Makedonský → otevření obchodních cest na západ (bavlna, látky, drahokamy)

Vláda Ašóka

 • moudrý a uznávaný panovník
 • odmítal násilí, války, nabádal lidi, aby mluvili pravdu, aby byli laskaví,…
 • vznik veliké centralizované říše
 • Říše zanikla až v 6. století n.l. → vpád kočovných Hunů

Kultura a vzdělanost v Indii

 • Náboženství
  • Hinduismus → uctívání mnoha bohů, víra v reinkarnaci (převtělování duší)        učebnice str. 57
  • Buddhismus → pomocí meditace dosáhnout stavu blaženosti (nirvány)
 • Písmo a literatura
  • nejstarším indickým jazykem je tzv. sanskrt
  • Védy
   • Nejstarší literární památky, soubor vědomostí a pověstí o dané době
 • Věda
  • Vysoká úroveň matematiky a astronomie
  • Výpočet Ludolfova čísla (pí, 3,14)→ pro výpočty týkající se koule a kružnice
  • Desetinná soustava, jako první počítaly s nulou
  • Přesná délka slunečního roku, Země se točí kolem své osy
 • původní pravlast Romů

 

 

Přečíst v učebnici kapitolu Starověká Indie

 

 

11. – 13. 3.

Dopsat do sešitu zápis Starověkého Egypta:

Stará říše

Pyramidy

 • Hrobka faraonů
 • Stavby ve tvaru jehlanu
 • Mezi nejstarší patří stupňovité pyramidy (Džoserova pyramida)→ později se objevují hladké
 • Pyramidy v Gíze
  • jeden z divů světa (chráněn Sfingou)
  • největší na světě je Cheopsova pyramida (137 m vysoká)
  • nachází se na předměstí Káhiry (hlavní město Egypta)

Nová říše

 • hlavní město Veset (řecky Théby)
 • hrobky tesané do skály
 • Údolí králů
  • schodiště a chodby zakončené pohřební komorou
  • hrobka byla bohatě zdobena malbami (posmrtný život, každodenní život)
 • Tutanchamon
  • jediná nevyloupená hrobka nalezena v roce 1922
  • uložena v Káhirském muzeu

Chrámy

 • určené bohům
 • obelisk
  • umístěn před chrámem
  • jméno faraona, který nechal chrám postavit a historické události
 • Karnak
  • největší z dochovaných

Konec Egyptské říše

 • řada útoků jiných národů
 • říši dobyli Peršané, poté byli osvobození Alexandrem Makedonským
 • poslední panovnicí byla Kleopatra VII. (z rodu Ptolemaiovců)
 • nakonec se Egypt stal římskou provincií

Znalosti starých Egypťanů

Písmo

 • Obrázkové → hieroglyfy (náročné a složité)
  • na stěnách chodeb a hrobů
  • psalo se do řádků nebo do sloupců, jména králů se psali do rámečků                   (učebnice str. 48)
 • Psalo se na papyrus
 • Rosettská deska
  • nalezena v Egyptě v 19. století
  • rozluštění egyptských hieroglyfů (Champollion)

Věda

 • Geometrie → vyměřování polí, existence jedné z nejstarších map na světě
 • Astronomie → předvídání záplav, délka dne, měsíce a roku, sestavili kalendář
 • Matematika → desetinná soustava
 • Lékařství

 

Přečíst v učebnici strany 39 - 52