Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 4. 2020

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tak a je tu zadání na příští týden 6.-8.4. Škoda, že nemáte učebnici. Opět mi danou látku na celá čísla pište do školních sešitů. Výsledky(nejlépe ofocené) nebo dotazy mi můžete posílat na můj mail, nejpozději 10.4. Ať se vede. Níže pak uvádím výsledky úloh z minulého týdne, těm, co mi je poslali děkuji.

do školního sešitu              Celá čísla-opakování

Vypočítej:

│-8│+│13│=                                    │-9│.│-10│=  

│12│.│-2│=                                     │-8│.│6│=

│-19│-│-15│=                                  │50│-│-25│= 

│-66│-│36│=                                   │-80│:│-8│= 

│99│:│-3│=                                     │-56│:│8│=

Porovnej dané dvojice čísel: (< > =)

15           0                                             15           -13

-5            -55                                         -17         -16

8             -16                                         -11         -12

0             0                                             50           -37

Zapiš všechna celá čísla x, pro která platí:

-7 < x < 3

-5 ≤ x < -1

-6 < x ≤ 2

                                    Sčítání celých čísel

Text vzorové úlohy na obrázku neopisuj, přečti si jí a nakresli si dané číselné osy(1dílek=1cm) i s příklady

 úvodní př.

do sešitu

Sčítání celých čísel

Součet dvou kladných čísel je vždy kladné číslo   5 + 5 =10 

Součet dvou záporných čísel je vždy záporné číslo. Sečteme absolutní  hodnoty záporných čísel a připíšeme znaménko mínus.    -5 + (-5) = -10

Součet kladného a záporného čísla může být kladné číslo, záporné číslo i nula, záleží na tom, které z čísel má větší absolutní hodnotu. Výsledek určíme odečtením menší absolutní hodnoty od větší absolutní hodnoty.

10 + (-5) = 5               -10 + 5 = -5               -5 + 5 = 0

Součet celého čísla a nuly - součet se rovná druhému sčítanci

5 + 0 = 5          5 + 0 = 5          -5 + 0 = -5          0 + (-5) = -5

Nepiš do sešitu - pokud je záporné celé číslo na začátku příkladu můžu ho psát do závorky nebo nemusím. Pokud je už na druhém, třetím.... místě, musí být v závorce

 

do sešitu

Vypočítej (obě čísla jsou kladná nebo záporná, představ si číselnou osu)

vzor:   (-9) + (- 4) = -13  (9 kroků doleva a ještě 4 kroky doleva, sečtu a dám minus))

a) 7 + 9 =                        b) (-7) + (-9) ´=                      c) 12 + 25 =

d) (-12) + (-25) =              e) (-38) + (-12) =                    f) (-156) + (-63) =

g) (-85) + (-127) =            h) (-101) + (-99) =               ch) (-200) + (-300) =

Vypočítej

a) 0 +8 =             b) (-7) + 0 =             c) 0 + (-12) =            d) -10 + 0 =

 

Vypočítej (jedno číslo je kladné, jedno záporné, představ si číselnou osu)

vzor: 

(-12) + 7 = -5   (12 kroků doleva, 7 doprava, dostanu se k -5)

Jinak, absolutní hodnota -12 je 12, absolutní hodnota 7 je 7, větší absolutní hodnotu má záporné číslo -12, takže výsledný součet bude záporný. Teď odečteme od větší absolutní hodnoty menší 12 - 7 = 5 a tedy (-12) + 7 = -5

(-8) + 10 = 2    (8 kroků doleva, 10 doprava, dostanu se k číslu 2)

Jinak, absolutní hodnota -8 je 8, absolutní hodnota 10 je 10, větší absolutní hodnotu má kladné číslo 10, takže výsledný součet bude kladný.Teď odečteme od větší absolutní hodnoty menší 10 - 8 =2 a tedy (-8) + 10 = 2

a) (-2) + 3 =                                              b) (-3) + 2 =

c) 7 + (-9) =                                              d) (-9) + 7 =

e) (-10) + 15 =                                           f) 18 + (-20) =

g) (-7) + 7 =                                              h) 36 +(-46) =

i) 66 + (-30) =                                            j) (-66) + 30

k) (-284) + 284 =                                        l) (-8) + (- 8) =

Vypočítej - shrnutí                                   

-5 + ( - 8 ) =                            -14 + 5 =                                              -15 +( -4 ) =

10 + ( - 4 ) =                           -31 + 6 =                                             -7 + 8 =

-5 + ( - 6 ) =                            -27 + 42 =                                            -17 + 2 =

-3 +7  =                                   +16 + 21 =                                          -5 + ( -3 ) =

-25 + ( -5 ) =                           17 + 4  =                                              -13 + 6 =

12 + ( -1 ) =                            4 + (-15) =                                          +15 + ( +4) =

-6 + ( - 2 ) =                            24 + 8 =                                               -26 + 7 =

vzor:  -5 + 6 + (-10) = 1+ (-10) = -9

-7 + 3 + (-2)  =

 7 + (-13) + 12 =

 -8 + (-23) + 32 =

Vypočítej

Ráno teploměr ukazoval -10 °C. Pak teplota stoupla o 4 °C, pak znovu stoupla o 5 °C a nakonec stoupla o 7 °C. Jaká byla konečná teplota vzduchu?( napiš výpočty a odpověď).

Pro libovolná  celá čísla a, b platí:

a + b = b + a                  (-15) + 23 = 23 + (-15) = 8

Když zaměníme pořadí sčítanců, součet se nezmění.

Pro libovolná celá čísla a, b, c platí:

(a + b) + c = a + (b + c)     [(-38) + 14] + (-4) = (-38) + [14 + (-4)]

Sčítance můžeme sdružovat do skupin, součet se nezmění.

Hodně zdaru.

 

 

Výsledky úloh z 30.3-3.4 Celá čísla

1.úkol - číselnou osu zkontroluju až ve škole, ale pokud jste zvolili třeba doporučené měřítko, neměl by to být pro vás problém

2.ůkol 

Napiš opačná čísla k daným celým číslům. Opačné číslo k číslu

a)1 je -1              b)-25 je 25             c)25 je -25              d)0 je 0

e)-430 je 430             f)199 je -199               g)-121 je 121               h)40 je -40

3.úkol  

Napiš absolutní hodnotu celých čísel(nezapomeň,že absolutní hodnota celého čísla je vždy kladná

a) |6| =           b) |-1| = 1             c) |-8| =           d) |8| = 8

e) |0| = 0             f) |-32| = 32             g) |-13| = 13           h) |204| = 204

4.úkol  

Vypočítej      vzor: |-9| +|12|=9+12=21  nejdřív absolutní hodnoty, pak výsledek          

a) |-24|+|18|= 24+18=42                                         b) |-19| - |11|= 19-11=8

c) |135| - |-70|=135-70=65                                      d) |-248| + |-32|= 248+32=280

e) |-99| + |-18|= 99+18=117                                     f)  |-99| - |18|= 99-18=81

g) |-5| .|7|=5.7= 35                                                 h |9| . |-20|= 9.20=180

ch)  |-8| . |-11|= 8.11=88                                          i) |-36| : |-18|=36:2=18

j) |-100| : |10|= 100:10=10                                       k) |120| : |-5|= 120:5=24

5.úkol   

Vypočítej

a) |520|+|-13|= 520+13= 533                                   b) |-520| : |-13|= 520:13=40

c)  |-520| . |13|= 520.13=6760                                 d) |-520| - |-13|= 52-13=507

6.úkol  

Vyznač na číselné ose všechna čísla, jejichž absolutní hodnota je

a) 1               b) 6               c) 0               d) 3

Volíte měřítko číselné osy 1dílek je 1cm a kromě čísel v zadání musíte na číselné ose znázornit i čísla -1, -3, -6 .

7.úkol   

Vypiš všechna celá čísla, která můžeš dosadit za x tak, aby platilo              

vzor: |x|=10   x=10 a -10                    |x| < 2   x= -1,0,1

       10 - |x|=7    x=3 a -3            |x| je menší nebo rovna 2  x=-2,-1,0,1,2

 

a) |x| = 8    x= -8 a 8                           b) |x| = 13   x= -13 a 13

c) |x| = 0    x=                                d) |x| < 1     x= 0

e) |x| < 3   x= -2, -1, 0, 1, 2                 f) |x| + 4= 8    x= -4 a 4

g) 12 - |x| = 8    x=  -4 a 4                   h) |x| je menší nebo rovna 1    x= -1, 0, 1

ch) |x| je menší než 4    x= -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Porovnávání celých čísel   

8.úkol   Porovnej dvojice celých čísel, zapiš < , >

a) 13  >  12            b) -6   <  0               c) 7   >  -15              d) 0  >   -8

e) -9 < 9              f) -11 < 10             g) -61  <  16             h) 76  > -89

Porovnej záporná celá čísla(větší je to, které má menší absolutní hodnotu,je na číselné ose blíž k nule

a) -5   <  -2           b) -3  >  -4               c) -15   <  -12             d) -65  >  -72

e) -105   >108     f) -57   >  -75           g) -374 <  -285          h) -11    > -14

9.úkol    Uspořádej celá čísla podle velikosti od nejmenšího po největší

a) 6, -42, -21, -6, 0                              b) -5, 15, -25, -55, 0, -35, 45 

   -42 < -21 < -6 < 0 < 6                          -55 < -35 < -25 < -5 < 0 < 15 <45

c) zapiš nejmenší trojciferné  a největší trojciferné záporné číslo

                -999                                         -100

10.úkol  

Zapiš všechna celá čísla, pro která platí

a) jsou záporná a větší než -8                    -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1

b) jsou větší než -4 a menší než 3              -3, -2, -1, 0, 1, 2

c) jsou větší než -6 a menší než -2             -5, -4, -3

d) jsou větší nebo rovna 2 a meší než 6       2, 3, 4, 5

e) jsou větší než -3 a menší nebo rovno 1   -2, -1, 0, 1 

f) jsou větší než -9 a menší než -4             -8, -7, -6, -5

 

                                                                                                                             a) 652,41+336,4= 988,81                               f) 5,6 - 6,9:3= 5,6-2,3= 3,3

b) 43,6+0,47+8= 52,07                                  g) (5,2+7,6):2=12,8:2= 6,4

c) 37 - 0.2 - 4,8= 32                                      h) 19,8: (5,2 - 3,7)=19,8:1,5= 13,2

d) 14,68 - (4,14 - 3,08)=14,68-1,06= 13,62     ch) 33,28:6,4+8,6=5,2+8,6= 13,8

e) 8,96 - (3,8+2,02)=8,96-5,82= 3,14               i) (0,246 * 40):0,8=9,84:0,8= 12,3

 

Zdravím 6.B, a posílám vám trochu v předstihu úkoly na procvičení celých čísel(úvod) na týden 30.3-3.4. Začněte je až po víkendu a výsledky mi můžete posílat mailem, který už jsem uváděl, třeba i ofocené, nejpozději 3.4. Předpokládám, že máte úvodní zápis na celá čísla zapsaný. Úlohy řešte do školního sešitu zepředu(platí pro všechny) a sledujte stránky, kdybych v průběhu týdne přidal něco málo nového. Výsledky úloh dodám nejpozději 5.4. Atˇ se vám daří! 

Trochu jsem vylepšil zadání(případně pro lepší tisk)                     

do sešitu si piš i zadání úloh a pak řešení

                                             Celá čísla

1.úkol

Nakresli si vodorovnou číselnou osu a znázorňi na ni tato celá čísla -14, -11, 0, 4, -8, -4, 7, 12, (zvol si  šikovně kolik je jeden dílek, aby se ti osa vešla na stránku sešitu). Pak vypiš a)kladná celá čísla  b)záporná celá čísla

2.ůkol 

Napiš opačná čísla k daným celým číslům. Opačné číslo k číslu

a)1 je               b)-25 je                c)25 je               d)0 je

e)-430 je               f)199 je               g)-121 je               h)40 je

3.úkol  

Napiš absolutní hodnotu celých čísel(nezapomeň,že absolutní hodnota celého čísla je vždy kladná

a) |6| =               b) |-1| =               c) |-8| =               d) |8| =

e) |0| =               f) |-32| =               g) |-13| =              h) |204| =

4.úkol  

Vypočítej      vzor: |-9| +|12|=9+12=21  nejdřív absolutní hodnoty, pak výsledek          

a) |-24|+|18|=                                             b) |-19| - |11|= 

c) |135| - |-70|=                                          d) |-248| + |-32|=

e) |-99| + |-18|=                                          f)  |-99| - |18|=

g) |-5| .|7|=                                                 h |9| . |-20|=

ch)  |-8| . |-11|=                                           i) |-36| : |-18|=

j) |-100| : |10|=                                            k) |120| : |-5|=  

5.úkol   

Vypočítej

a) |520|+|-13|=                                          b) |-520| : |-13|=

c)  |-520| . |13|=                                        d) |-520| - |-13|=

6.úkol  

Vyznač na číselné ose všechna čísla, jejichž absolutní hodnota je

a) 1               b) 6               c) 0               d) 3

 

7.úkol   

Vypiš všechna celá čísla, která můžeš dosadit za x tak, aby platilo              

vzor: |x|=10   x=10 a -10                    |x| < 2   x= -1,0,1

       10 - |x|=7    x=3 a -3            |x| je menší nebo rovna 2  x=-2,-1,0,1,2

 

a) |x| = 8    x=                                  b) |x| = 13   x= 

c) |x| = 0    x=                                  d) |x| < 1     x=

e) |x| < 3   x=                                   f) |x| + 4= 8    x=

g) 12 - |x| = 8    x=                            h) |x| je menší nebo rovna 1    x=

ch) |x| je menší než 4    x=

Porovnávání celých čísel   

8.úkol   Porovnej dvojice celých čísel, zapiš < , >

a) 13     12            b) -6     0               c) 7     -15              d) 0     -8

e) -9      9              f) -11    10             g) -61    16             h) 76    -89

Porovnej záporná celá čísla(větší je to, které má menší absolutní hodnotu,je na číselné ose blíž k nule

a) -5     -2           b) -3     -4               c) -15     -12             d) -65     -72

e) -105     -108     f) -57     -75           g) -374    -285          h) -11     -14

9.úkol    Uspořádej celá čísla podle velikosti od nejmenšího po největší

a) 6, -42, -21, -6, 0                              b) -5, 15, -25, -55, 0, -35, 45 

c) zapiš nejmenší trojciferné  a největší trojciferné záporné číslo

10.úkol  

Zapiš všechna celá čísla, pro která platí

a) jsou záporná a větší než -8

b) jsou větší než -4 a menší než 3

c) jsou větší než -6 a menší než -2

d) jsou větší nebo rovna 2 a meší než 6

e) jsou větší než -3 a menší nebo rovno 1

f) jsou větší než -9 a menší než -4

 

Hodně zdaru! Láďa Rigo a Filip Ambler mohou vynechat úkol 5, a v úkolu 7g-ch

Kdo by se nudil, tak ještě desetinná čísla                                                                                                                                

 a) 652,41+336,4                                       f) 5,6 - 6,9:3

 b) 43,6+0,47+8                                       g) (5,2+7,6):2

 c) 37 - 0.2 - 4,8                                      h) 19,8: (5,2 - 3,7)

 d) 14,68 - (4,14 - 3,08)                           ch) 33,28:6,4+8,6

 e) 8,96 - (3,8+2,02)                                  i) (0,246 * 40):0,8

 

                                                                                                                          Změna! Vzhledem k tomu, že na návrat do školy to vypadá snad ve 2.pol.května, tak postupně začneme i s výkladem  nové látky, tak se do toho pustíme(ve škole pak zopakujeme).Ten poslední úkol z 23.3. si případně dodělejte průběžně(výsledky později dodám, platí, že je můžete poslat i mailem). Zápis i úkoly z nové látky- celá čísla-úvod(v odkazu) pište do školních sešitů zepředu, řešení úkolů mi zatím na mail posílat nemusíte, to až další úkoly,které pošlu příští týden. Zápis byste měli mít všichni hotový do neděle(trochu jsem ho rozšířil). Zatím.

celá čísla-úvod

Výsledky z tohoto úvodu k celým číslům

2.úkol

a)kladná celá čísla: 8, 12, 19, 99       b)záporná celá čísla: -23, -10, -100, -49, -1

3.úkol

|12|=12      |-12|=12      |27|=27     |-8|=8       |-36|=36      |0|=0    |19|=19    |-100|=100

4.úkol

opačné číslo k číslu

7 je -7       -9 je 9        -18 je 18     18 je -18     0 je 0       105 je -105      -240 je 240

100 je -100                                                              

 

 

 

 


                                                       

Zdravím, posílám pár příkladů na procvičení.

1)  Rozhodni, zda je úhel dané velikosti ostrý, pravý, tupý nebo přímý

a) 125°                                  b) 180°                                      c) 74°

 

2)  Převeď na minuty: a) 4° =

                                b) 3°10´ =

 

3) Převeď na stupně a minuty:  a) 83´ =

                                             b) 365´ =

 

4) Vypočítej: a)  43° + 25°41´ =                   

                   b)  18°22´ + 53°35´ =

                   c)  86°59´ + 7°38´ =

                   d)  28°45´ - 26°31´ =

                   e)  185° - 77°05´ =

                   f)  106°3´ - 18°12´ =

5) Narýsuj úhly α = 75° a  β = 50°. Graficky je sečti a odečti.

Počítej a rýsuj do školního sešitu zezadu. Pokud chceš, pošli výsledky na mail d.linek@seznam.cz. Ať se ti daří. Další úkoly očekávej začátkem příštího týdne.

Děkuju těm co mi poslaly výsledky, a ty pro kontrolu jsou:

1) a)tupý       b)přímý       c)ostrý

2) a)240'       b)190'

3) a)1°23'      b)6°5'

4) a)68°41'    b)71°57'    c)93°97'=94°37'   d)2°14'   e)107°;´55'   f)87°51'

 

Práce na týden od 16.3. Kdo mi chce poslat výsledky na mail, může.Výsledky

pak opět později dodám.

úhly

Zdravím, a posílám nejdříve výsledky 2.úkolu na úhly.(vrcholové a vedlejší úhly)

1) alfa je 141°45'   beta je38°15'   gama je 38°15'   delta je 141°45'

2) A) ano    B) ano   C) ne   D) ne

3) alfa je80°   beta je 30°   gama je 180°-(80°+30°)=70°

2.list

1) D          vlastnosti: leží vedle sebe, mají společný vrchol a jedno společné rameno,

                                jejich součet je 180°

2) C          vlastnosti: leží proti sobě,mají společný vrchol,jejich ramena jsou navzájem

                               opačné polopřímky

3) pro vedlejší úhly prodluž jedno rameno daných úhlů a pro vrcholové úhly prodluž

    obě ramena daných úhlů(navzájem opačné polopřímky)

 

A tedˇ práce na týden od 23.3, opět úhly a také desetinná čísla. Zatím mi

neposíláte až na vyjímky řešení na mail, nemám žadnou zpětnou vazbu, že si

počítáte. Pokud vám nejdou úkoly vytisknout, řešte je do sešitu zezadu. Jinak úkoly

na úhly se správně zobrazí ve Wordu, kdyby s tím měl někdo problém, musel bych

přeposlat mailem.

 

úhly 23.3.

Výsledky pro úhly

1.úkol -doplň velikosti zbylých úhlů

první obr.123°, 57°(2krát)        druhý obr. 90°(4krát)       třetí obr.46°,134°(2krát)

čtvrtý obr. 360°-50°=310°

2.úkol

                                                                                                                  Vlastnosti vrcholových úhlů-měli jste zakroužkovat: mají společný vrchol, ramena jsou opačné polopřímky a jsou shodné

Mělo tam teď být vlastnosti vedlejších úhlů -součet jejich velikostí je 180°, mají jedno společné rameno, mají společný vrchol

3.úkol  

dvojice úhlů píšu v řádku, jako by to bylo odshora: vrcholové, vedlejší,souhlasné, střídavé, střídavé, vrcholové, vedlejší, souhlasné, střídavé, souhlasné

4.úkol     

uvádím velikosti úhlů(vrcholové, vedlejší, souhlasné, střídavé)

první obr. alfa 113°, beta 67°, gama 113°, delta 113°, omega 67°

druhý obr. alfa, delta, gama, sigma=70°, beta, epsilon, omega=110°, alfa s čárkou, delta s čárkou, fí, ro'=44°, beta s čárkou, gama s čárkou, lambda=136°

třetí obr. delta, beta 114°, gama 66°, alfa, epsilon 145° - písmena řecké abecedy popř.najdete na internetu                                                                    

 

desetinná čísla

vypočítej               Výsledky:

 a) 751,32+248,5=999,82                            f) 6,8 - 8,2:2=6,8-4,1=2,7

 b) 24,3+0,76+9= 34,06                              g) (4,3+5,6):3=9,9:3=3,3

 c) 35 - 0,4 - 2,6=32                                   h) 18,6:(7,1 - 5,6)=18,6:1,5=12,4

 d) 12,86 - (3,12 - 2,08)=12,86-1,04=11,82  ch) 23,92:4,6+9,2=5,2+9,2=14,4

 e) 6,98 - (4,6+1,04)=6,98-5,64=1,34            i) (0,123 * 20):0,6=2,46:0,6=4,1