Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Milí žáci,nyní Vám posílám k písemnému zodpovězení otázky k učivu z lit. druhé poloviny XX. století, odpovědi zašlete nejpozději do 10. 6. 2020:

    Otázky:     1. charakterizuj tvorbu B.Hrabala

                     2. charakterizuj dílo J.Śkvoreckého

                     3. vypiš dílo M.Kundery

                     4.co je to metafora

                     5. co je metonymie

                     6. napiš názvy divadelních her Divadla Járy Cimrmana

                     7. vypiš všech pět funkčních stylů

                     8. charakterizuj ústní lidovou slovesnost

                     9.  charakterizuj lit. tvorbu Josepha Hellera

                    10.  Umberto Eco

  Odpovědi zasílejte nejpozději do 10.6.2020 na mail justyn0@ seznam.cz

 Zároveń Vám přeji úspěšné zvládnutí přijímaček a držím pěsti.      P. Źampach

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Dobrý den, posílám Vám třetí část přehledu lit. druhé poloviny XX. stol.:

 

 Zapište do lit. sešitu.

 Ćeská lit. 70. a 80. let XX. stol.

 - lit. se dělí na oficiální a neoficiální( exilová, samizdatová)

  -v oficiální fungovala cenzura i autocenzura

 

 Milan Kundera vystudoval režii, scénáristiku na FAMU( Filmová akademie múzických umění), vyučoval světovou literaturu.

 V 70. letech nemohl publikovat, a tak v roce 1975 emigroval do Francie, kde žije dodnes , nedávno mu bylo vráceno české občanství. Ve Francii učil na vysokých školách, lit. díla píše pouze ve francouzštině.

 Do lit. vstoupil v 50. letech jako básník, psal v duchu socialistického realismu, posléze psal výhradně prózu a divadelní hry( dramata).

 Dílo:  R - Źert společenský román,Hlavní hrdina kvůli žertovné pohlednici s politickým heslem poslané spolužačce byl vyhozen z vysoké školy. Po deseti letech se chce pomstít svému spolužákovi, který měl podíl na jeho osudu tím,že mu svede manželku.

 R - Kniha smíchu a zapomnění

 R - Nesnesitelná lehkost bytí

 Povídkový soubor Směšné lásky( o konfliktech mezi mužem a ženou).

 

  Ludvík Vaculík - redaktor v nakladatelství, rozhlasu a novinách. Roku 1968 sepsal manifest Dva tisíce slov, který podporoval reformu KSĆ, Po okupaci 1968 nesměl publikovat. Založil nakladatelství Petlice, roku 1977 podepsal Chartu 77.

 Psal fejetony zaměřené na aktuální společenské a politické problémy.

 Dílo: generační román Sekyra

 

  Bohumil Hrabal - neznal vlastního otce, jeho otčím pracoval v Nymburku jako úředník v pivovaru.Několik let s nimi žil i strýc Pepin.

 Vystudoval práva, za války pracoval jako železniční dělník, výpravčí. Po válce vystřídal řadu povolání, pracoval jako obchodní cestující, dělník v ocelárnách, ve sběrných surovinách nebo kulisák v divadle.

 V 70. a 80. letech některá jeho díla nesměla být vydávána.

 Patří mezi naše nejúspěšnější spisovatele.

 Dílo:  novela Ostře sledované vlaky  Hl. postava Miloš Hrma se zaškoluje vna výpravčího  na malém nádraží u výpravčího Hubičky. Děj se odehrává během druhé sv. války.

 Vzpomínková próza Postřižiny - inspirace dětstvím, vypráví příběh svého otce, sládka z pivovaru a jeho svérázné manželky Maryšky.

 R -Obsluhoval jsem anglického krále - číšník Jan Dítě se vypracuje od prodejce párků na vrchního  ve vyhlášených hotelích, ale během války se zkompromituje tím, že se ožení s nacistkou, po válce si koupí hotel, který mu je po roce 1948 zabaven.

 novela (N)  Příliš hlučná samota -  dělník ve sběrných surovinách Hań´ta zachrańuje z hromad starého papíru vzácné knihy.

  Mnoho námětů jeho knih bylo zfilmováno režisérem J. Menzelem.

 

 Ota Pavel ( vl. jménem Otto Popper)

 Jeho otec byl židovského původu, za války byl on i Otovi dva bratři deportování do nacistických koncentračních táborů, po válce se stal sportovním redaktorem v rozhlase a novinách.

 Dílo:  knihy se sportovní tematikou

 Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampańského, Pohádka o Raškovi

 sbírka povídek: Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby - vzpomíná na dětství a rodinu i na období druhé světové války.

 Pokračování příště.Nezapomeńte si zapsat do lit. sešitu.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, posílám Vám všestranné jazykové a větné rozbory:

 Přehled jednotl. rozborů:

 -morfematický ( rozbor stavby slova)

 slovo se dělí na morfémy: předpona, předpony-kořen- část příponová-koncovka

                                       před- za- hrád- k-a

  - slovnědruhový rozbor ( určujeme mluvnické kategorie)

    u podst. a příd. jmen : pád, číslo, rod a vzor, u r. muž. životnost, neživotnost

    u sloves: osobu, číslo, čas, sl. způsob, sl. rod, vid, sl.třídu a vzor

  Příklad:

  Před východem srpnového slunce se lesem rozezvučely hlasy prvních ptáčků.( určete mluv. kategorie a odešlete na mail)

   - větněčlenský rozbor

 Určujeme větné členy ( podmět, přísudek, přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk)

 vypracujte větněčlenský rozbor a udělejte planimetrický graf.( pavoučka) do 29.5.2020.

 

 

                          

 

 

osílám Vám zápis ze slohu,

Téma: Přehled drobných publicistických útvarů

V tisku, rozhlase a televizi se setkáváme s různými publicistickými útvary.

Přehled:     - komentář

                 - fejeton( podčárník)

                 - reportáž

                 - rozhovor( interview)

Komentář má formu úvahy, autor v něm vyjadřuje stanovisko k nějakému problému a snaží se různými prostředky přimět čtenáře( posluchače), aby se nad problémem zamysleli a přijali vyjádřené stanovisko.

 Fejetonu se česky říká podčárník( do české žurnalistiky jej uvedl májovec Jan Neruda).Jedná se o článek, který poutavým a vtipným způsobem zpracovává nějaké zajímavé aktuální téma( využívá postupy vyprávění, úvahy i popisu).

 Reportáž je publicistický útvar pojednávající o nějaké zajímavé skutečnosti( často znázorńuje neobvyklé události a zajímavá prostředí z cest¨). Závěr reportáže obsahuje překvapivý postřeh-pointu.

Rozhovor( interview) je velmi rozšířený publ. útvar( otázky novináře a odpovědi odborníka v nějakém oboru lidské činnosti. - toto zapište do slohu

Procvičovací otázky:

 1. Kdo uvedl fejeton do české žurnalistiky

 2. Vyjmenuj čtyři drobné publ. útvary

 3. Charakterizuj reportáž

 4. Charakterizuj interview

 5. Charakterizuj publicistický funkční styl

Posílám druhou část přehledu české lit. XX. stol.:

 2. pol. 50. let a léta 60.

 Znaky: - snaha zkvalitnit lit., kritika kultu osobnosti, mohli publikovat do té doby zakázaní autoři, obnovily se kontakty se zahraničními autory,vydávala se díla i spisovatelů ze Západu.

 60. léta považována za nejlepší dobu poválečné čes. lit., vydávajíí se detektivky, sci- fi lit., dívčí romány.

 Rozvoj české kinematografie( M.Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzel).

 Ostře sledované vlaky od J. Menzela získal filmového Oscara.

 

 Spisovatelé:

 Jan Skácel básník

 dílo: Bb Kolik příležitostí má růže

        Bb Smuténka

 Oldřich Mikulášek básník

 dílo: Bb Pulsy

        Bb Ortely a milosti

 Eduard Petiška, prozaik, překladatel,důležitá je tvorba pro mládež

 Staré řecké báje a pověsti

 Birlibán

  Josef Kainar, básník, hudebník, jeho tvorba je ovlivněna existencionalismem

 dílo. Bb Nové mýty

        Ćlověka hořce mám rád - poezie všedního dne

 Jan Otčenášek , prozaik, dramaturg, psal filmové scénáře

 dílo: R Občan Brych, název dle hlavního hrdiny, který váhá mezi útěkem na Západ a mezi setrváním ve vlasti

 N Romeo, Julie a tma- student Pavel ukrývá v době heydrichiády u sebe židovskou dívku Ester

 Josef Śkvorecký, prozaik, hudebník, redaktor, spisovatel z povolání, od r. 1969 žil trvale v kanadském, kde vydávali lit díla v tehdejším Ćeskoslovensku zakázaných spisovatelů.

 dílo: R Zbabělci - příběh se odehrává ve smyšleném městě Kostelci na poč. května roku 1945. Hlavní hrdina Danny Smiřický se zcela náhodou stane válečným hrdinou, když zlikviduje německý tank.

 R Tankový prapor - zachycuje Dannyho v 50. letech, kdy prožívá vojenskou službu.

 detektivky: Smutek poručíka Borůvky, Hříchy pro pátera Knoxe

 

 Arnošt Lustig, jako źid občan byl za války vězněn v koncentračních táborech, po válce pracoval jako novinář a reportér, scénárista, emigroval do USA, vysokoškolský učitel, celé jeho prozaické dílo je inspirováno židovskou tematikou a osudy židů za války. Hlavními hrdinkami jsou mladé dívky.

 dílo: R  Dita Saxová

       sbírka povídek  Démanty noci

      N Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

 

  Ludvík Aškenazy, bojoval po boku pozdějšího prezidenta republiky u Sokolova, po válce pracoval jako reportér Ćeskosl. rozhlasu, r. 1968 emigroval do Mnichova, žil v severní Itálii.

 dílo. psal drobnější lit. útvary( povídky, etudy, črty, pohádky)

 Dětské etudy

 pohádka Putování za švestkovou vůní

 sbírka povídek Vajíčko

 

 Ladislav Fuks, prozaik, pracoval v Národní galerii v Praze, píše především o strachu a úzkosti, popisuje vnitřní pohnutky svých postav z psychologického hlediska. Hrdinové jsou slabí jedinci, neschopní čelit skutečnosti.Několik jeho děl bylo zfilmováno.

 dílo: R Pan Theodor Mundstock

        R Spalovač mrtvol pracovník krematoria postupně vyvraždí celou svoji rodinu, děj se odehrává za Protektorátu.

 Jiří Suchý a Jiří Ślitr, autorská dvojice, založili spolu divadlo Semafor( Sedm malých forem)

 dílo: Jonáš a tingltangl

        Zuzana je sama doma

 písně, které se ve hrách objevovaly se staly hity( Včera neděle byla, Malé kotě...)

 Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, autorská dvojice, spolu založili Divadlo Járy Cimrmana.

 dílo: divadelní hry: D Akt

                            D Hospoda Na mýtince

                            D Dlouhý, Śiroký a Krátkozraký

                            D Dobytí severního pólu

                            D Posel z Liptákova

                            D Blaník

                            Ćeské nebe

  Psali spolu scénáře k českým filmům Jáchyme, ho´d ho do stroje, Vesničko má středisková, Na samotě u lesa, Vrchní prchni, Marečku, podejte mi pero...

 

  Toto si devá´taci laskavě zapište do lit. sešitu.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posílám opět modelové úkoly k přijímačkám.

 Te´d důležité pokyny pro Vás:

 Vzadu ve cvičebnici Přijímačky v pohodě od str. 69 najdete, jak jste si jistě už dávno všimli, 7 testů, vypracujte je pečlivě všechny jako já a výsledky zapisujte od str. 120 až str. 133 do odpovědních archů.Výsledky si ověříte tak, že úplně vzadu je nalepený čtvereček papíru s přihlaš. údaji.Hodně úspěchů při řešení.

 

Průběžné úkoly ze skladby, odpovězte do 10.5.2020.

 1.  Přiřadte k jednotl. větám vedlejším( 5.1- 5.4) tučně vyznačeným v jednotl. souvětích jejich přísluš. druh(A-F)

 Podtrhni  větu vedlejší vodorovnou čarou.

 5.1 I když v neděli pršelo,odjeli jsme na hory.

 5.2 Zeptal se mě, na jakou půjdu střední školu.

 5.3 Když se vracel domů, těšil se na domácí kuchyni.

 5.4 Posadil se do křesla, kde si předtím hověl jeho chundelatý pejsek.

 

 A přísl. časová

 B přísl. místní

 C přísl. přípustková

 D předmětná

 E přívlastková

 F přísl. podmínková

 

 2. úkol:

 Přiřa´dte k jednotlivým větám ( 5.1-5.4) význam. poměr (A-F), který se v daném souvětí upla´tńuje:

 5.1 Půjdeš se mnou do kina, nebo raději zůstaneme doma.

 5.2 Neodpověděl, a proto jeho problém zůstal nevyřešen.

 5.3 Pokusil se ho najít, zašel dokonce i do sklepa.

 5.4 Nestěžuj si, vždy´t se tak moc nestalo.

 

 A slučovací poměr

 B odporovací

 C vylučovací

 D stupńovací

 E příčinný

 F důsledkový

 3. úkol:

 Udělej planimetrický graf ( pavoučka):

 V neděli jsem pomáhal rodičům doma i na zahradě.

 4. úkol:

 Petr se postupně stal reprezentantem Ćeské republiky ve fotbale.

 Ve které z následujících možností je uveden celý přísudek:

 A stal se

 B postupně se stal

 C stal se reprezentantem

 D postupně se stal reprezentantem

 

 Pečlivě si nastudujte poučky o významu a tvoření slov ( str. 43-44), projděte si všechna cvičení až  na str. 50.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Několik poznámek ke slohu ( toto si zapište do školního sešitu zezadu):

 Téma nové látky: Proslov, diskuse, referát

 Proslov patří do řečnického funkčního stylu vedle přípitku, projevu a nekrologu (smuteční řeč).

 Proslov se realizuje mluvenou formou.

 Důležitá je zřetelná mluva, správná artikulace( výslovnost), vhodné tempo, hlasitost, nádech.

 Vedle těchto zvukových projevů se uplatňuje mimika a gestikulace.

 

  Diskuse výměna názorů na určité téma, má mluvenou podobu.

 Referát zpracovává se na určité konkrétní téma, má informativní charakter. z nejrůz. oblastí lidské činnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Téma:  česká literatura druhé pol. XX. století

 Zápis nové látky

 Periodizace období:

 1. 1945- 1948

 2. 1948- pol. 50. let

 3. 2. pol. 50. let a 60. léta

 4. 70. a 80. léta XX. stol.

 5. Ćeská lit. po r. 1989

 

 1. 1945-1948

 Mnoho autorů zpracovává téma druhé světové války.

 Julius Fučík novinář, člen Devětsilu, levicově orientovaný autor, odborník na divadlo a hudbu. Pro protinacistic. názory a odbojářskou činnost byl nacisty uvězněn a v roce 1943 popraven.

 Dílo: Reportáž psaná na oprátce jedná se o tzv. motákovou lit., vznikla v pankrácké věznici, popis života ve vězení, popisy vězńů a dozorců.

 Jan Drda první předseda Svazu československých spisovatelů.

 Dílo:  R Městečko na dlani idylický obraz městečka Rukapaně

 Soubor povídek Pp Němá barikáda první česká próza  o 2. svět. válce.Zachycení období heydrichiády a Květnového povstání 1945.

 Ćeské pohádky

 D Hrátky s čertem

 

 2. 1945- pol. 50. let

Po 25. únoru 1948 v čele státu KSĆ, ve výtvarném umění i v lit. převládal umělecký směr socialistický realismus( lit. hrdinou byl pracující člověk, dělník a rolník).

 černobílý pohled na svět, píše se tzv. budovatelský román, lit. která neodpovídá dobové ideologii je zakázaná, někteří spisovatele emigrují na Západ.

 V lit. převládá budovatel. román, agitační poezie, výrobní drama.

 Antonín Zápotocký 2. komunistický prezident, napsal budovatel. román Rudá záře nad Kladnem, pro děti R Barunka, o dětství své matky.

Pavel Kohout

 redaktor( editor¨), psal do mnoha novin a časopisů, dramaturg Divadla na Vinohradech, autor filmových scénářů a divadel. her.

 V roce 1968 patřil mezi přední osobnosti Pražského jara, spoluautor Charty 77, v roce 1979  zůstal ve Vídni.

Dílo:R  Hodina tance a lásky  děj se odehrává  za druhé svět. války v koncentračním táboře Terezín

 Memoárromán Kde je zakopaný pes autobiografický román o tom, jak byl sledován státní tajnou bezpečností.

Václav Ŕezáč první ředitel nakladatelství Ćeskoslovenský spisovatel.

 Dílo: R pro děti Poplach v Kovářské uličce

 Budovatelský román Nástup řeší téma odsunu Němců po 2. sv. válce a osidlování severočeského pohraničí.

 

 Ivan Skála básník píšící v duchu socialistického realismu

 Miloš Václav Kratochvíl psal převážně historické a životopisné povídky a romány, napsal film. scénáře k dílu Al. Jiráska Jan Hus, Jan Źižka Proti všem.

 R Král obléká halenu (o králi Václavu IV.)

 R Dobrá kočka, která nemlsá (o českém barokním grafikovi Václavu Hollarovi)

 R Źivot Jana Amose

 R Evropa tančila valčík ( situace v Evropě před I. svět. válkou)

 

 Procvič. úkoly: ( do 4.5.2020)

 1. Rozděl lit. vývoj v čes. lit. druhé pol. XX.stol.

 2. Julius Fučík

 3. Tvorba Jana Drdy

 4. M.V.Kratochvíl

 5. Nezapomínejte číst a zapisovat doporučenou četbu

  Mějte se fajn a držte se. P.Ź.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání práce v termínu od 30. 3. do 9. 4.


Dobrý den, dnes 16.4. 2020 Vám posílám novou látku a cvičení, které vypracujete do 30.4.02020.

PRAVOPIS VELKÝCH PISMEN VE VLASTNICH JMENECH A NAZVECH

Zápis nové látky do školního sešitu:

na str. 47- 49 pozorně přečtěte žlutou tabulku,

do školního sešitu zapište tento zápis:

Všechna jednoslovná vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem (Novák,Ostrava Krkonoše...)

U víceslovných vlast. jmen a názvů  platí toto:

1. U víceslovných vlast. názvů tvořených z obecných jmen se píše velké písmeno pouze u prvního slova( Ćeská republika, Orlické hory Národní divadlo...)

 V zeměpisných a místních názvech píšeme výrazy ostrov, poloostrov,mys, záliv moře,řeka,ulice,náměstí,nábřeží most vždy s malým písmenem( ostrov Svatého Tomáše,mys Dobré naděje Biskajský záliv, Ćapkova ulice most Legií...)

V názvech ulic a náměstí, které obsahují předložková spojení, píšeme s velkým písmenem předložku i první slovo po předložce( ulice Pod Vrchem,Za Śkolou, dům U Minuty,dům U Dvou slunců...)

V názvech obcí, městysů, měst a jejich částí píšeme všechna písmena velká( Hradec Králové,Malá Strana, Hora Svatého Śebestiána...)

 V názvech s předložkou píšeme předložku s malým písmenem a první slovo s písmenem velkým( Kostelec u Křížků, Svatý Jan pod Skálou...)

 S velkým písmenem píšeme vždy oficiální názvy: Armáda Ćeské republiky,Magistrát hlavního města Prahy...)

2. S velkým písmenem píšeme některé typy vlastních jmen dle pojmenovávané skutečnosti:

- jména osob (Petr Marek,Ladislav Pohrobek...)

- jména příslušníků rodin,rodů, národů( Lucemburkové, Slovan,Francouz...)

- jména zvířat( kočka Míca...)

-jména nebeských těles (Země, Jupiter, Velká medvědice, Mléčná dráha...)

-jména světadílů, zemí, krajin, ostrovů, pohoří, hor, nížin (Asie, Severní Amerika, Teplá Vltava,Podyjí...)

-jména obcí, městysů, měst( Zlín, Kutná Hora, Královo Pole...)

-jména ulic, náměstí, nábřeží ( Ćeská ulice, Hlávkův most, most Palackého...)

.jména staveb( Pražský hrad, Svatovítský chrám, hrad Bezděz...)

-jména států( Ćeská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska...)

-jména orgánů států a měst( Poslanecká sněmovna Parlamentu Ćeské republiky, Magistrát města Ostravy...)

 - názvy společenských organizací ( Kruh přátel českého jazyka...)

-  názvy škol, vědec. a kultur. institucí( Základní škola Náchod, Karlova univerzita v Praze, Ćeská televize...)

-  jména a názvy dokumentů( Kutnohorský dekret, Ústava Ćeské republiky...)

- jména a názvy knih, novin, časopisů, hudeb. a výtvar. děl( Lucerna, Lidové noviny  socha Raněný...)

- názvy význam. dějinných událostí( Velká francouzská revoluce...)

- jména svátků a význam dní( Vánoce, Velikonoce, Śtědrý den ...)

 

  Úkol k procvičován( vypracujte a odešlete do 30.4.2020, opiš a napiš správně velké písmeno):

 Sraz máme odpoledne na rohu janáčkova nábřeží.Oslavy se konají na brněnském náměstí svobody. Jednotlivé frontální poruchy budou postupovat z biskajského zálivu přes jižní francii a alpy do střední evropy. Jedna z povídek boženy němcové se jmenuje v zámku a v podzámčí. U nás slavíme den matek druhou květnovou neděli. Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a š´tastný nový rok. Na nový rok se schází celá rodina u naší babičky. Jan neruda prožil celý život v pražské čtvrti malá strana. Jedna z městských částí hradce králové se nazývá slezské předměstí.O vánocích budeme na chatě v podkrkonoší. V brně má sídlo nejvyšší soud české republiky. Východní hranici regionu tvoří bílé karpaty.

Přeji mnoho úspěchů při řešení úkolu.

Milí žáci, vkládám učivo na následujících 14 dní. První týden si pečlivě pročtěte novou látku (mluvnice, literatura, sloh), zapište zadané do sešitů. Připravte si zadanou slohovou práci. Následující týden vypracujte zadané cvičení a odešlete ke kontrole. Nezapomeňte odeslat také vaši slohovou práci. Dále pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky.

Týden 30. 3. - 3. 4. (učivo, zadání viz níže)

 1. projít a zapsat do sešitů novou látka (mluvnice, sloh, literatura)
 2. postupně vypracovávat zadaná cvičení
 3. příprava slohové práce - úvaha
 4. příprava na přijímací zkoušky - pokračovat v úlohách v pracovním sešitě - Přijímačky v pohodě od strany 37 podle osobního tempa

Týden 6. 4. - 9. 4.

 1. procvičit novou látku
 2. průběžné opakování zápisů v literárním sešitě
 3. vypracovat zadané úkoly a odeslat e-mailem
 4. příprava na přijímací zkoušky - pokračovat v úlohách v pracovním sešitě - Přijímačky v pohodě od strany 37 podle osobního tempa

A jdeme na to.

MLUVNICE


učebnice český jazyk  Tvarosloví  - kapitola Podstatná jména -  Skloňování cizích vlastních jmen a pravopis velkých písmen ve vlastních jménech a názvech od strany 38 do strany 52

 nová látka (zapsat do školního sešitu)

Téma nového učiva:Cizí vlastní jména a jejich sklońování

Jedná se o jména osob, zvířat,měst,vesnic,světadílů.Většina cizích vlastních jmen se stejně jako jména česká /počeštěná/ přiřazuje k některému vzoru a podle něj se i sklońuje.Rozhodující je rod a zakončení v 1. pádě, 2. pádě.

Příklad: 1. pád May, 2. p. Maye

             1. pád Stenley, 2.p. Stenleyho

             1.pád Uruguay, 2.p. Uruguaye-nutná práce s učebnicí na str.43-47

             + pečlivě prostudovat okrový rámeček /paradigma/ na str.44.

Příklady k procvičování:

Zadání: jména v závorkách uveďte v náležitých tvarech: /str.44/

Moje maminka ráda poslouchá písničky/Elvis Presley/. Kreslené filmy /Walt Disney/ jsou oblíbené i u nás. V roce 1954 byla /Ernest Hemingway/ udělena Nobelova cena za novelu Stařec a moře. Do tohoto filmu režisér Federico Fellini poprvé obsadil /Marcello Mastroianni/. Divadlo připravuje operu Bohéma od Giacomo Puccini/. Tento pořad bude věnován básníkovi /Heinrich Heine/. Nedávno vyšel výbor z básní/ Paul Valéry/. 

Vypracovat v písemné podobě a odeslat nejpozději do 9.4.2020 na e.maíl: justyn0@ seznam.cz

nová látka (zapsat do školního sešitu)

Slovanská jména /ůvodně příd. jména/ se sklońují jako česká příd. jména.

Příklady: Tolstoj-2.pád Tolstého ,3.p. Tolstému

               Dostojevskij - 2.p. Dostojevského, 3.p. Dostojevskému

Úkol k procvičování / vypracujte a napsané odešlete na výše uvedený e-mail do 9.4.2020.

Panský s /Orlowski/ zasvětili svůj sportovní život stolnímu tenisu.Symfonický orchestr přednese skladby/Petr Iljič Ćajkovskij/ a /Antonío Vivaldi/. /Vasilij Kandinskij/ je přisuzováno vytvoření první abstraktní malby. Tento obraz je podobiznou spisovatele/Maxim Gorkij/.

nová látka (zapsat do školního sešitu)

U jmen řeckých a latinských se při sklońování odsouvá zakončení 1.p. -as

                                                                                                                -es

                                                                                                               - os

                                                                                                               - us a koncovky

 Jsou dle vzoru pán.

 Příklady: Pythagoras, 2.p. Pythagora

                Archimedes, 2.p. Archimeda

                Odysseus,2.p. Odyssea

 Úkol k procvičování: Vypracuj a odešli nejpozději do 9.4.02020.

 Výrok Vím,že nic nevím, je připisován (Sokrates/. Sofokles patří spolu se starším /Aischylos/ a mladším /Euripides/ mezi největší starověké dramatiky. Báje o /Ikaros/ inspiruje lidi k létání už od starověku. Ŕím je starší, než praví pověst o / Romulus a Remus/.

Úkol pro žáky: zapsat do škol. sešitu Zeměpisná jména / učebnice str. 46-47, opiš okrovou tabulku.

LITERATURA


Zapsat do literárního sešitu

Téma učiva: Světová literatura 2. poloviny 20.století

Literatura tohoto období reaguje na dění ve světě / 1. a 2. svět. válka,korejský a vietnamský válečný konflikt,globalizace,období studené války.../ viz učivo dějepisu pro 9. ročník

Dále lit. řeší vztahy mezi lidmi,neschopnost vzájemné komunikace,kritika soudobé společnosti,morálky

Existence mnoha uměleckých směrů/ existencialismus, op art,pop.art, minimalismus, body art, land art,grafitti,postmodernismus,magický realismus,absurdní drama.../

Úkoly pro žáky pracujte s Hravou literaturou,průběžně pročítejte ukázky. BUDU ZKOUŠET!

 nová látka:

Nejvýznamnější spisovatelé: přehled pokračuj v zápisu do lit. sešitu!!!!!!!!!!

 •  Samuel Beckett
 •  Jacques Prevert
 •  George Orwell
 •  Agatha Christie
 •  Arthur C. Clarke
 •   J.R.R. Tolkien
 •  Vladimir Vysockij
 •  Joseph Heller
 •  John Irwing
 •  Umberto Eco

Konkrétně probereme níže.

Úkoly pro žáky:zpacovat písemně a odeslat nejpozději do 9.4. 2020. na e- mail: justyn0@seznam.cz

 Otázkyke zpracování:

 1. vypiš tří druhy literatury

 2. charakterizuj lit. žánr kroniku

 3. tvorba W.shakespeara

 4. charakterizuj období renesance a humanismu

 5. etapy národního obrození

 6.tvorba Jana Nerudy

 7. umělecký směr secese

 8. žívot a dílo Karla Ćapka

 9. básnická tvorba Vítězslava Nezvala

10.František Hrubín

SLOH


Téma učiva: Úvaha

Upozorńuje na závažnost nějakého problému a hledá možnosti jeho řešení /autor představuje své myšlenky,názory a postoje a často vychází ze svých zkušeností/.

Důležitá je návaznost myšlenek,často se objevují obrazná vyjádření, otázky, na které neexistuje jednoznačná odpověd, výraznou roli zde hraje subjektivní /osobní/ názor.

Zde uvádím tří témata ke slohové práci:

 1. Význam moderních technologií pro budoucnost lidstva

 2. Význam vzdělání pro můj budoucí život

 3. Vliv člověka na změny klimatu na planetě

VYBERETE SI JEN JEDNO TÉMA A ZPRACUJETE NA ZAKLADÉ OSNOVY ÚVAHU O ROZSAHU CCA 200 AŹ 220 SLOV- zaslat do 9.4.2020 na vámi již dobře známou e-mailovou adresu.


Důležité upozornění: PRŮBĚŽNĚ PROCVIČUJTE PŘÍKLADY Z PRAC.SEŚITU: PŔIJÍMAĆKY V POHODÉ,,SNAŹTE SE PROCHÁZET POCTIVÉ VSECHNY PŔÍKLADY

Dávejte na sebe pozor,poctivě plńte námi zadané úkoly a nezlobte moc. MĚJTE SE FAJN.

Pavel Źampach

 

Posílám stručný přehled svět. lit. 2. pol.XX.stol.:

SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

 

Literatura v 2.polovině 20.století reaguje na to, co se ve světě děje – na významné válečné konflikty, na globalizaci, studenou válku, otázku rozvojových zemí.

Řeší problémy mezilidských vztahů, neschopnost lidí mezi sebou komunikovat.

Někteří autoři se snaží vymezovat vůči soudobé společnosti, kritizovat zaběhnutý systém hodnot  a morálky (např. beatníci). Roste také množství vydávaných knih, kolísá kvalita, knihy se stávají komerčním zbožím. Existuje množství různých směrů projevujících se v jednotlivých národních literaturách.

FRANCIE

Samuel Beckett  (1906 1989) –

- za války se účastnil francouzského odboje, po válce zůstal v Paříži a začal psát svá díla francouzsky ( pocházel z Irska)

- získal Nobelovu cenu za literaturu

- stal se jedním z nejuznávanějších autorů tzv.absurdního dramatu

Drama Čekání na Godota : ve hře se opakují stejné nebo podobné repliky dvou protagonistů –tuláků Vladimíra a Estragona. Oba čekají na někoho neznámého (Godota), který by mohl změnit jejich dosavadní život, dát mu nový smysl.

Jacques Prévert (19000 – 1977)

 •  
 •  
 •  
 •  

básnická sbírka Slova obsahuje 95 různorodých básní, písní, aforismů, nejčastěji se jedná o poezii milostnou. Všímá si banálních věcí, opěvuje spontánnost a svobodu, odmítá stereotypy, náboženství.

ANGLIE

V 50.letech se objevila skupina prozaiků a dramatiků,  pro které se ujalo označení rozhněvaní mladí muži podle divadelní hry  Ohlédni se v hněvu. Ti přivedli do literatury mladého hrdinu odmítajícího dosavadní ustálené mravní normy, bouřícího se proti snobství, proti nudě stereotypního života, volícího život v chudobě a prácí rukama.

George Orwell (1903 – 1950)

 •  
 •  
 •  

Alegorický román Farma zvířat formou bajky ukazuje politické skutečnosti a vztahy mezi lidmi.V příběhu se objevuje skupina zvířat, která se vzbouří a vyžene lidi z farmy, aby si vládla sama. Vláda zvířat se zvrhne v tyranii podobnou stalinskému režimu.

Agatha Christie (1890 – 1986)

 •  
 •  
 •  
 •  

Detektivní romány: Vražda v Orient expresu, Smrt na Nilu, deset malých černoušků ad.

Arthur C.Clarke (1917 – 2008)

 •  
 •  

 

John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973)

 •  
 •  

Světová literatura druhé pol. XX.století

( přehled autorů)

 

Raymond(Ray) Bradbury (1920 -2012)

Źil v Los Angeles, napsal velké množství povídek, jeden z nejvýznanamnějších představitelů sci-fi literatury.( vědeckofantastická lit.)

Pracoval jako editor,recenzent a scénárista,spisovatel na volné noze.

Dílo: cyklus povídek Martanská kronika

R 451 stupnu Fahrenheita odehrává se v blíže neurčené budoucnost,postava hasiče Montaga, který má za úkol zapalovat domy lidem,kteří přechovávají a čtou knihy.-Ukázka nekulturní společnosti,silný sociální aspekt Bradburyho knih. Montag však tento příkaz odmítne.

 

 

Joseph Heller (1923-1999)

Spisovatel židovského původu, syn ruských emigrantů. Za druhé světové války sloužil u letectva a účastnil se válečných operací ve Středomoří. Po válce se živil jako učitel angličtiny na amer. vysokých školách.

Dílo:protiválečný román Hlava XXII –kapitán letectva Yossarian chce za každou cenu uprchnout z válečného běsnění. Heller silně ironizuje americkou válečnou mašinérii, odsuzuje nepřímo i americkou společnost a v důsledku jakýkoli válečný konflikt.

R Něco se stalo- ostře kritizuje negativní lidské vlastnosti hlavní lit.postavy Boba Slocuma,který svým sobeckým životním jednáním ničí všechny kolem.

R Gold za všechny peníze

D Bombardovali jsme New Haven -divadelní hra na válku, jež v důsledku pro jednotlivé protagonisty končí špatně.

Heller ve všech svých prozaických dílech se projevuje jako silný ironik.

 

 

Umberto Eco (1932-2016)

Italský sémiotik,filozof,estetik,redaktor,romanopisec. Narozen v italské Alessandrii. Profesor na univerzitě v Bologni.

Jeden z nejvýznamnějších představitelů postmodernismu.

Po vystudování středověké filosofie a literatury spolupracoval s italskou veřejnoprávní televizí RAI a nakladatelským domem Bompiani,pracoval jako vysokoškolský poedagog.

Dílo: R Rméno růže (zfilmováno) jakási detektivka ze středověku, Vilém z Baskervillu,františkánský mnich postupně odhaluje sérii záhadných úmrtí v benediktinském opatství.Vše se točí okolo údajné Aristotelově knize o smíchu,která byla správcem klášterní knihovny střežena.

R Foucaultovo kyvadlo- o tajném spiknutí za účelem ovládnutí světa

R Ostrov včerejšího dne

R Plamen královny Loany

R Baudolino,

- Baudolino je prostý chlapec,kterého si oblíbí císař Svaté říše římské Friedrich Barbarossa,autor zde mísí historické události s fikcí jako ve všech svých beletristických dílech.

R Pražský hřbitov

R Nulté číslo

Eco psal mimo jiné řadu esejů a statí, které vydal v knihách Od hlouposti k šílenství, Na ramenech obrů.

 

 

John Irving (1942)

Americký současný spisovatel, narozen v New Hampshire. Vyučoval na vysokých školách, za vysokoškolských studií ve Vídni se seznámil s evropskou historií a kulturou.

Źiví se jako spisovatel z povolání, romanopisec.

Obdržel Oscara za scénář k filmu Pravidla moštárny.

Dílo:

R Svobodu medvědům

R Hotel New Hampshire,

R Pravidla moštárny

R Svět podle Garpa - román o marné snaze a touze mladého spisovatele a dobrého člověka před nástrahami a brutalitou soudobého světa, o přítomnosti strachu a zla v dané společnosti)( groteskní metafora

Vladimir Semjonovič Vysockij (1938-1980¨

Básník, patřil do sovětské literatury.

Vystudoval herectví v MCHATu, divadelní a filmový herec,básník, své básnické texty často zhudebńoval, zpěvák (cca 1000 koncertů).

Ve své době byl v SSSR zakázaným a pronásledovaným autorem, pro svůj kritický poh

 

l

 Posílám pokračování spis. 2. pol. XX.stol.:

 Dílo V.Vysockého:

Bb Nero

Bb Básně a písně

Bb Úsvit

 

 John R.R. Tolkien (1892-1973¨)

 Narodil se v Jihoafrické republice,Bojoval v první světové válce.Po válce působil jako profesor angličtiny i lit. na Oxfordu.

Dílo:R  Hobit

R Pán prstenů

Knihy patří do fantasy lit.,konflikt dobra se zlem.Dobro má zničit prsten, ktetrý představuje ničivou sílu.Děj románu se odehrává ve fiktivním Středozemí.Navazuje na předchozí román Hobit.

 

 Te´d pár otázek k úkolům, které máte průběžně procvičovat v prac. sešitu Přijímačky v pohodě.

Posílám Vám několik úkolů z n této cvičebnice tak, aby tam byly zastoupeny všechny složky mluvnice(pravopis, tvarosloví,skladba významy a tvoření slov).

Zaslané úkoly vypracujte a pošlete mi je na Vám již známý email justyn0@seznam.cz.

Pozorně přečtěte předmluvu (str.3-6¨),prostudujte si před plněním jednotl. úloh shrnutí učiva.(např. na str. 7-8).

Hodně sil a úspěchú při řešení.P.Ź.

 

 1. Pravopis-e které z následujících vět je pravopis. chyba:

A Náš soused je velmi laskaví a má ryzí srdce.

B Po příchodu z výletu byli malí skauti hladoví jako vlci.

C Ve svých zlých snech se setkával jen s lakomými přáteli.

D Horliví fanoušci při vstupu na stadion způsobili zmatek.

 

 2. Z podst. jmen v závorce utvoř příd. jména v 1. pádě čísla jednotného nebo množného:

.A ( Francouz)........................vinaři

 B (město)..............................policista

 C (Hradiště)..........................autobus

D ( Nová Ves)........................zastupitelé

 

 Označte křížkem, zda je daný text napsán pravopisně správně(A¨), nebo ne (N):

 A Náměstí zaplavili stovky lidí.

B Rozvod rodičů zapříčinily rozdílné názory na výchovu dětí.

C Francie a Německo vyvolaly jednání o budoucnosti Evropské unie.

D Včera u nás zazvonily bratranec s dvěma kamarádkami.

 

Zaškrtněte křížkem,zda je dané cizí slovo napsáno správně, či nikoliv:

A dentysta   A      N

B anonym    A      N

C diktafon    A      N

D dislektik   A      N

E analýza    A      N

E galerije     A      N

 

 Tvarosloví:( přečti si pozorně shrnutí učiva ze str.20-22)

1. A vesnice je podst, jm,    ABSTRAKTNÍ

2. B vesnice je podst. jm.   HROMADNÉ

3.  C  vesnice je podstatné jm. KONKRÉTNÍ

4. D  vesnice  je podst. jméno  POMNOZŃÉ

 

2. Která možnost neodpovídá tvaru slova ŹVYKAĆKY :

A 2.p., č.j.

B 1.p.,č. mn.

C 4.P., č. mn.

C 3.p.,č.j.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.