Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 8. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče


Informace budou aktualizovány po zveřejnění termínu a podmínek PZ pro následující školní rok

Informace k přijímacím zkouškám 2020

Jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Po vyhodnocení dostanou obě školy od Cermatu výsledky přijímacích zkoušek.

Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky bude zasílat příslušná střední škola zákonným zástupcům nejpozději 10 dnů před konáním přijímací zkoušky.

Termín: 

 • pondělí 8. června  - pro čtyřleté studium na středních školách
 • úterý 9. června  - pro osmiletá gymnázia

Místo:    

 • střední škola, kterou uvedl žák na přihlášce na 1. místě

Písemné testy:  český jazyk – 70 minut a matematika – 85 minut

Výsledky: Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče. Škola je uveřejní osmý den, čili nejpozději 16. 6. 2020.

Důležitá informace týkající se změny v podobě zrušení možnosti odvolání proti nepřijetí: Institut tzv. Vydání nového rozhodnutí: Uchazečům, kteří do tří pracovních dnů od rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů podají žádost na příslušné střední škole o vydání nového rozhodnutí, bude moci střední škola nabídnout případná uvolněná místa uchazečů, kteří zde nepodají zápisový lístek.

Zápisový lístek může uchazeč odevzdat do 23. 6. 2020/čtyřleté studium/ nebo do 24. 6. 2020/osmiletá gymnázia/.

Hodně úspěchů Vám Všem v přijímacích zkouškách v této mimořádné situaci přejí všichni vyučující naší školy.

Prezentace - základní informace (pdf soubor)

Termíny určené MŠMT budou upřesněny.

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 31. října 2019

 • ostatní obory vzdělání

do 31. ledna 2020

Odeslání přihlášek na SŠ:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

do 30. listopadu 2019

 • ostatní obory vzdělání

do 1. března 2020

Talentové přijímací zkoušky:

 • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

dva termíny v období 4. – 15. ledna 2020

 • talentová zkouška v konzervatoři

dva termíny v období 15.– 31. ledna 2020

 • talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

dva termíny v období 4. ledna – 15. února 2020

Státní přijímací zkoušky jednotné:

- jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání

14. a 15. 4. 2020

- náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

13. a 14. 5. 2020

 • školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy SŠ

Škola zajistí:

Vyplněné formuláře přihlášek na SŠ bez tal. zk.

do 21. 2. 2020

Vyplněné formuláře přihlášek na SŠ s tal. zk.

v listopadu na vyžádání u výchovné poradkyně

Vyplnění zápisového lístku

do 30. 3. 2020

Výběr SŠ

S výběrem střední školy žákům ráda pomůže výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Jana Zemanová, tel.  608 264 727, email: jana.zema@centrum.cz. Na naší škole v rámci pracovních činností žáci diskutují o své budoucnosti a možnostech dalšího vzdělávání. Součástí orientace volby povolání jsou i návštěvy středních škol v Chrudimi v rámci předmětu ČaSP. V rámci občanské výchovy vycházející žáci navštíví IPS při ÚP Chrudim. Osmáci a  deváťáci ve čtvrtek 24. října 2019 navštíví přehlídku středních škol v Městském muzeu Chrudim. Pro rodiče vycházejících žáků také pořádáme schůzku, která se uskuteční  v rámci prosincových SRPDŠ, kde získáte aktuální informace.

Dále mohou žáci využít nabídku poradenství s volbou střední školy na Informačním poradenském středisku při Úřadu práce Chrudim – Ing. Marcela Vychodilová, tel. 950 119 473, email: marcela.vychodilova@uradprace.cz, nebo testů profesní orientace pro volbu střední školy s maturitou nebo s výučním listem v Pedagogicko psychologické  poradně Chrudim – tel. 469 621 187, email:  chrudim@ppp-pardubice.cz, všude je potřeba se včas objednat!

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech

Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách včetně dnů otevřených dveří.  Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz. Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz. Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu? Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2019, pro ostatní obory do 31. ledna 2020 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel střední školy, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Dvě přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat, ale je třeba poslat zodpovědně zkontrolované podklady do základní školy na pokyn výchovné poradkyně zhruba v polovině ledna). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. 

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro osmiletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.), děti s SPU také okopírované platné Doporučení z Pedagogicko psychologické poradny. Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Školského portálu Pardubického kraje nebo www.statniprijimacky.cz

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání, nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce března od výchovné poradkyně. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě.

 Odvolání

Odvolání proti nepřijetí do střední školy je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vždy je nejrozumnější komunikovat s vedením příslušné střední školy.