Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 5. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Soubor hygienických a provozních podmínek v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně v období od 25. 5. do konce školního roku

11

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vám na základě metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) předkládáme soubor hygienických
a provozních podmínek naší školy v souvislosti s osobní přítomností žáků 1. stupně na naší škole. Žádáme vás o důsledné přečtení těchto informací. Věříme, že organizaci vzdělávání a chod školy zajistíme pro naše žáky v co nejpřijatelnější míře.

Provoz školy
 • Provoz školy je stanoven od 7.40 h do 16.00 h.
 • Vzhledem k organizaci chodu školy není možné poskytovat ranní družinu.
 • Z důvodu personálních možností není možný pozdější provoz školy.
Přihlášení žáka k osobní účasti ve škole
 • Právo účastnit se prezenční výuky ve škole má každý žák (tedy i žáci z rizikových skupin).
 • O přihlášení žáka k osobní účasti ve škole rozhoduje zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Po tomto termínu není možné žáka přijmout k prezenční docházce.
 • Informaci o zájmu či nezájmu o prezenční docházku ve škole vyplní zákonný zástupci přihlášku (viz dokumenty ke stažení).
 • Požadovaný formulář zákonný zástupce zašle:
  • jako přílohu na e-mail zs.drpeska@seznam.cz (do předmětu uveďte – „Zájem
   o docházku“),
  • nebo formulář vložte do poštovní obálky a vhoďte do schránky školy (schránka se nachází na budově školy vpravo od hlavního vchodu do školy).
 • Zákonný zástupce, který projeví zájem o prezenční docházku svého dítěte, obdrží
  e-mailem potvrzení přijetí přihlášky k docházce.
 • V případě, že bude zájem o osobní přítomnost žáků ve škole přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, vyhrazuje si ředitel školy právo rozhodnout o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle následujících kritérií:
 1. zaměstnanost rodičů – 3 body,
 2. datum narození žáka – 1 bod.
 • Při prvním vstupu do školy odevzdá žák prohlášení (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Prohlášení si můžete stáhnout na našich webových stránkách. V případě, že nemáte možnost tisku, lze dokument vyzvednout osobně ve škole od pondělí 11. 5. do pátku 22. 5. od 7.00 do 12.00.
 • První den nástupu do školy odevzdá žák v případě přihlášení k odpolední části vzdělávání odpovědnému pedagogickému pracovníkovi předpokládaný čas odchodu ze školy a informaci, zda žák odchází sám či s doprovodem, viz přílohy:
 • Záznamy o propouštění žáka ze vzdělávacích činností,
 • Žádost o uvolnění žáka ze vzdělávacích činností,
 • Zmocnění k vyzvedávání žáka.
Skupiny žáků 1. stupně, docházka žáků
 • Žák bude přiřazen do skupiny vedením školy. Složení skupin žáků je neměnné, a to až do konce školního roku.  Rozdělení žáků do skupin bude vyvěšeno po 18. 5. 2020 na webu školy.
 • Skupiny žáků, bude-li to možné, budou tvořit žáci stejné třídy, popřípadě ročníku.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Každý žák bude mít vlastní neměnnou lavici. Mezi jednotlivými lavicemi bude dodržen odstup 2 metrů (nejméně 1,5 metru).
 • Každé skupině budou přiděleni stálí pedagogičtí pracovníci, kteří se nebudou měnit. Jeden pedagogický pracovník na dopolední činnosti, druhý na odpolední činnosti. Naší snahou bude, aby skupiny žáků vzdělávali třídní učitele, resp. pedagogičtí pracovníci, kteří ve třídě běžně působí.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
Vzdělávací aktivity
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány každý pracovní den, a to výhradně v areálu školy. Cílem dopolední části bude procvičování a upevňovaní učiva, které bude souběžně korespondovat se vzděláváním na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) školy. Cílem odpolední části bude zájmové vzdělávání žáků vycházející ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Do odpolední skupiny může být zařazen
  i žák, který běžně nenavštěvuje školní družinu. Úplata za odpolední vzdělávání se nehradí.
 • Přesný rozvrh jednotlivých skupiny žáků (začátek a konec vzdělávacích aktivit)
  a zároveň přestávky mezi vyučujícími bloky budou stanoveny vedením školy nejpozději první den nástupu do školy.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude možná.
 • Cílem vedení školy bude zajistit i krátkodobý pobyt venku k relaxaci v areálu školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Hodnocení žáků v rámci dopolední části vzdělávání bude mít formativní charakter
  (tj. časté, interaktivní hodnocení pokroku žáka v učení, porozumění učebním potřebám žáků a přizpůsobení výuky těmto potřebám).
Hygienická pravidla ve třídě
 • Po příchodu do třídy si každý žák povinně umyje a vydezinfikuje ruce, dezinfekci rukou provede žák rovněž po každém vzdělávacím bloku. Na dezinfikování rukou bude po celou dobu dohlížet pedagogický pracovník školy.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). O nošení roušky rozhoduje pedagogický pracovník. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě vždy. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do vlastního sáčku a následně si vydezinfikuje ruce.
Hygienická pravidla v budově školy a jejím areálu

Cesta do školy a ze školy

 • Platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
  • povinnost mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“),
  • povinnost dodržovat odstupy 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka se členy společné domácnosti).
Příchod ke škole, pohyb před školou, odchody žáků
 • Zákonný zástupce či jiná doprovázející osoba může žáka doprovodit k budově školy
  a setrvat s ním po dobu, než si skupinu žáků venku vyzvedne pověřený pedagogický pracovník školy. Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu
  s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Do budovy školy mohou vstupovat pouze žáci (viz níže), nikoli doprovázející osoby.
 • Vzhledem k minimalizaci velkého shromažďování osob před školou budou stanoveny přesné časy příchodů žáků jednotlivých skupin, rovněž tak místo srazu. Budou tedy stanoveny časové odstupy pro jednotlivé skupiny žáků. Vzhledem k možnostem školy bude skupinám přidělen vchod do školy (hlavní vchod, vchod ze dvora školy – ZUŠ, vchod ze zahrady školy). Přesné časy a určený vchod je nutné pro zachování bezpečného chodu školy dodržovat.
 • V případě vyzvedávání žáka je zákonný zástupce či zmocněnec zákonného zástupce povinen zazvonit na zvonek školy a vyčkat na dozorující odpovědnou osobu, která zajistí odchod žáka z odpolední části vzdělávání. Zákonný zástupce nevstupuje do budovy školy.
 • Všichni žáci budou odcházet hlavním vchodem školy.
 • Je zakázáno shromažďovat se po dopoledních či odpoledních činnostech v areálu školy. Žák po odchodu ze školy, stejně tak i doprovázející osoby, neprodleně areál školy opouštějí.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
V budově školy
 • Po příchodu do školy si u vchodu do budovy školy žák vydezinfikuje ruce.
 • Skupinu žáků si vyzvedne před budovou školy pověřený pedagog, doprovodí ji do šaten a následně do tříd.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si žáci vydezinfikují ruce.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami. Každá skupina bude mít vlastní rozvrh, přesně určené časy přestávek, obědu a času, který mohou strávit venku v areálu školy.
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. V případě alergií na dezinfekční prostředky doporučujeme zákonným zástupcům, aby žáka vybavili vyhovující dezinfekcí.
 • Dezinfekce povrchů a předmětů bude důsledně prováděna dle pokynů z MŠMT.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými budou prokazatelně seznámeni první den po návratu do školy. Opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
Pravidlo používání roušek
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). O nošení roušky rozhoduje pedagogický pracovník. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě vždy. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do vlastního sáčku (viz Hygienická pravidla ve třídě).
Pravidla pro poskytování školního stravování v naší škole
 • V naší školní jídelně budou mít žáci možnost stravovat se. Vařit se bude denně teplé jídlo. Pro jednotlivé skupiny žáků bude přesně stanoven rozpis stravování.
 • Žáci, kteří se běžně ve školní jídelně stravují, a budou přihlášeni k osobní účasti ve škole, mají automaticky přihlášené obědy. V případě, že se žák nebude stravovat ve školní jídelně, je nezbytné obědy odhlásit.
 • V případě, že by se chtěli ve školní jídelně stravovat žáci, kteří do této doby na obědy nechodili, musí zákonní zástupci ke stravování žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny.
 • Před vstupem do jídelny si všichni žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Do jídelny se vstupuje s rouškou. Roušku žák odloží pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Pokrmy a nápoje (včetně nádobí) bude výhradně vydávat personál školní jídelny.
 • Po každém odchodu skupiny žáků bude provedena dezinfekce stolů a židlí.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 [online]. In: . 30.4.2020, s. 10 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Zpracoval: Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy